Data om studietilbud
Dokumentasjon av data om studietilbud
NSD DBH NSD : DBH : Studietilbud : Studieprogram/emner

Studieprogram/emner

Vis progkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Årstall: Semester:
Studium: Nivå:
Finansieringskategori:
Organisering:

Høgskulen i Volda
Studieprogram Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Heltid Studiepoeng Nivå Finansieringsandel Studium Finansieringskategori
AHL åpne emner bachelornivå 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
AHL åpne emner masternivå 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet D
AKF åpne emner bachelornivå 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Aktiv omsorg for helse- og sosialfag 0.25 30.00 Lavere nivå (øvrige) 34.00 Helsefag F
AMF eksternstudium 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Journalist-/fotoutdanning F
AMF åpne emner bachelornivå 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Journalist-/fotoutdanning E
AMF åpne emner masternivå 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Journalist-/fotoutdanning D
Animation Film Production 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Designutdanning B
Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Arts in Education 0.17 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
ASH åpne emner bachelornivå 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
ASH åpne emner masternivå 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap D
Bachelor i Media, IKT og design 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Designutdanning E
Bachelor i mediedesign 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Bachelor i medieproduksjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Bachelor i religion og livssyn 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelor i språk og litteratur 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorgradsstudium - førskolelærerutdanning 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Bachelorgradsstudium i animasjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Designutdanning B
Bachelorgradsstudium i historie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorgradsstudium i journalistikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Journalist-/fotoutdanning E
Bachelorgradsstudium i kunst og handverk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Bachelorgradsstudium i musikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Bachelorgradsstudium i planlegging og administrasjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelorgradsstudium i religion og språk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorgradsstudium i sosialt arbeid - barnevernspedagog 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnevernpedagogutdanning E
Bachelorgradsstudium i sosialt arbeid - sosionom 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sosionomutdanning F
Bachelorgradsstudium PR, kommunikasjon og media 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap E
Bachelorgradstudium i drama/teater 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Bachelorstudium i friluftsliv 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Idrettsutdanning E
Bachelorstudium i idrett 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Idrettsutdanning E
Barnehagelærarutdanning 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Barnehagelærarutdanning deltid 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Corporate Design Practice 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 50.00 Journalist-/fotoutdanning -
Digital journalistikk 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Journalist-/fotoutdanning E
Digital kompetanse i læring, nettstudium 4x15, deltid 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 86.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Documentary Photography 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Journalist-/fotoutdanning D
Doktorgrad (opprettet av NSD for gjennomstrømningsdata) 1.00 240.00 Forskerutdanning 100.00 Annet DG
Drama/Teater årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Engelsk 1 (1-7) - videreutdanning for lærere 0.25 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Engelsk 1 (5-10) - videreutdanning for lærere 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Engelsk 1 for 1.-7. årstrinn, Kompetanse for kvalitet 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Engelsk 1 for 5.-10. årstrinn, Kompetanse for kvalitet 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Engelsk 2 (5-10) - videreutdanning for lærere 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Engelsk 2 for 5.-10. årstrinn, Kompetanse for kvalitet 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Engelsk fordypningsstudium 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Engelsk nettstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 82.00 Historisk-filosofiske fag F
Engelsk årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Engelsk årsstudium, deltid 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Engelsk, nettstudium deltid 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 82.00 Historisk-filosofiske fag F
Erasmus utvekslingsavtale 1.00 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Examen facultatum 0.50 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Examen philosophicum F
Examen Philosophicum (nettbasert) 0.50 10.00 Lavere nivå (øvrige) 84.00 Examen philosophicum F
Faglærerutdanning i formgiving, kunst og handverk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Faglærerutdanning D
Fortelling og teaterproduksjon 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Friluftsliv fordjupingsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Idrettsutdanning E
Friluftsliv årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Idrettsutdanning E
Førskulelærarutdanning, deltid 2012-16 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Grunnleggande innføring i leiing 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap -
Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. årstrinn 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. årstrinn, deltid 2014-2019 0.80 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. årstrinn 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Helse og omsorg i plan 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap D
Helsefag for sosialarbeidere 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 83.00 Helsefag F
Historie 4x15 stp nettstudium, deltid 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Historie 4x15 stp nettstudium, heltid 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Historie 4x15 stp nettstudium, heltid 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 82.00 Historisk-filosofiske fag F
Historie fordypning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Historie nettstudium (2x15 stp) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Historie årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Idrett fordjupningsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Idrettsutdanning E
Idrett årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Idrettsutdanning E
IKT i barnehagen 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
IKT i barnehagen, nettstudium 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 86.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Inn i musikken 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Intensive Program 1.00 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Journalistikk, spesialisering avis/nett 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Journalist-/fotoutdanning E
Journalistikk, spesialisering tv/radio 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Journalist-/fotoutdanning E
Juridisk metode og forvaltningsrett (for Tolletaten) 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2 (KOMPASS) 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Kunst- og handverk årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Kunst og håndverk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Kvoteprogram 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Annet F
Ledelse i helse og sosialtjenesten 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Ledelse og personalutvikling - fylkeskommunen 0.17 15.00 Høyere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap D
Ledelse og personalutvikling - kommune 0.17 15.00 Høyere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap D
Læringsdesign for framtidas læringsarbeid, MOOC 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag -
Manusutvikling og stemmeskuespill 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Master i grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Master i grunnskolelærerutdanning for trinn 5 -10 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Master i kulturmøte 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Master in Media Practices 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Journalist-/fotoutdanning D
Masteremne i barnevern 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Mastergradsstudium i dokumentar og journalistikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Journalist-/fotoutdanning D
Mastergradsstudium i dokumentar og journalistikk (deltid) 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Journalist-/fotoutdanning D
Mastergradsstudium i helse- og sosialfag - meistring og myndiggjering 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Mastergradsstudium i helse- og sosialfag - meistring og myndiggjering - deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Mastergradsstudium i kulturmøte, deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Mastergradsstudium i nynorsk skriftkultur 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Mastergradsstudium i nynorsk skriftkultur - deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Mastergradsstudium i samfunnsplanlegging og ledelse 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Mastergradsstudium i samfunnsplanlegging og ledelse - deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Mastergradsstudium i undervisning og læring 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Mastergradsstudium i undervisning og læring, deltid 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Mastergradsstudium i yrkesrettet spesialpedagogikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Mastergradsstudium i yrkesrettet spesialpedagogikk, deltid over 4 år 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Mat, kultur og konservering 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Ernæring E
Matematikk 1 (1-7) - Videreutdanning for lærare (Nettbasert) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 88.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk 1 (5-10) - Vidareutdanning for lærarar (Nettbasert) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 88.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk 1 for 1.-7. årstrinn, Kompetanse for kvalitet 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk 1 for 5.-10. årssteg, Kompetanse for kvalitet 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk 2 (1-7) - vidareutdanning for lærarar 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk 2 (5-10) - Vidareutdanning for lærarar (Nettbasert) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 88.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk 2 for 5.-10. årstrinn, Kompetanse for kvalitet 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matkultur og helse 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Matkultur og helse 60 stp. 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Ernæring E
Mediekunnskap årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Miljøterapi i demensomsorga 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 25.00 Helsefag F
Musikk (fordypning) 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Musikk årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Musikk, einskildeemne (avgiftsbasert) - 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet -
Musikk, opne fordjupingsemne 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Musikkundervisning for barn og unge 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Naturfag 1 (1-7) 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Naturfag 1 (5-10) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Naturfag 1 for 5.-10. årssteg, Kompetanse for kvalitet 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag -
Naturfag 1+2 (5-10) 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Naturfag 2 (5-10) 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Naturfag 2 for 5.-10. årstrinn, Kompetanse for kvalitet 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag -
Naturguide 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Idrettsutdanning E
Norsk - vidareutdanning på masternivå 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Norsk (nordisk) 4x15 stp, nettstudium, heltid 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 83.00 Historisk-filosofiske fag F
Norsk (nordisk) nettstudium deltid 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 83.00 Historisk-filosofiske fag F
Norsk (nordisk) årsstudium - deltid 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Norsk (nordisk) årsstudium, heltid 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Norsk 2 (5-10) - vidareutdanning for lærarar 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Norsk 2 for 1.-7. årstrinn, Kompetanse for kvalitet 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag -
Norsk 2: Lese- og skriveopplæring, nettstudium 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 88.00 Historisk-filosofiske fag D
Norsk fordjupingsstudium - nettstudium 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Norsk språk og samfunnskunnskap for internasjonale studenter (NIS) 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Nynorsk i opplæringa 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Nynorsk i opplæringen 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag F
Planlegging og administrasjon, enkeltemner (avgiftsbasert) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 83.00 Samfunnsvitenskap F
Playful truth-approach 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for årstrinn 8-13, deltid 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid (allmennfag) 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 85.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid (allmennfag/yrkesfag) 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid (allmennfag/yrkesfag) 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 85.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid (allmennfag) 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid (allmennfag/yrkesfag) 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Profesjonsutøving - vilkår og utvikling 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Helsefag DG
Program for enkeltemne, Ph.d.-studium i helse- og sosialfag 0.08 5.00 Forskerutdanning 100.00 Helsefag DG
Prosessledelse og prosjektdesign 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Prosessledelse og prosjektdesign 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap D
Religion, livssyn og etikk - fordypning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Religion, livssyn og etikk 30 stp 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Religion, livssyn og etikk 4x15 stp, deltid, nettstudium 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 85.00 Historisk-filosofiske fag D
Religion, livssyn og etikk, 2x15 stp nettstudium 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 86.00 Historisk-filosofiske fag E
Religion, livssyn og etikk, 4x15 stp nettstudium 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 83.00 Historisk-filosofiske fag F
Religion, livssyn og etikk, fordypningsstudium, nettstudium med avgift 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 86.00 Historisk-filosofiske fag E
Religion, livssyn og etikk, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Rettlederutdanning for praksislærere i barnehagen 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Rettleiing/ Mentorutdanning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Rettleiings- og mentorutdanning 1 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Rettleiings- og mentorutdanning 1B 0.17 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Rettleiings- og mentorutdanning 2 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Rus - samfunnsproblem, førebygging og behandling 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Saksbehandling og tjenesteyting i helse- og omsorgstjenesten 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 36.00 Samfunnsvitenskap F
Samfunnsvitskap (årsstudium) 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Skolerettet samfunnsfag 1 - nettstudium m/avgift 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 86.00 Samfunnsvitenskap E
Skolerettet samfunnsfag 2 - nettstudium m/avgift 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 86.00 Samfunnsvitenskap E
Småbarnspedagogikk for førskulelærarar 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Start - studium i journalistikk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Journalist-/fotoutdanning E
Styrerutdanning 0.33 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Teater og drama (Bachelor) 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Teater og drama (Årsstudium) 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Tindeveglederstudium 1.00 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Idrettsutdanning E
Uplassert ift. studieprogram 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Annet F
Utvekslingsavtale 1.00 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Veilednings- og mentorutdanning 1 B 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Vidareutdanning for lærarar i norsk, språk og litteratur. Nettbasert 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 83.00 Historisk-filosofiske fag F
Vidareutdanning for lærarar i religion, livssyn og etikk 2x15 stp, nettstudium 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 86.00 Historisk-filosofiske fag E
Vidareutdanning i matematikk 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Vidareutdanning i spesialpedagogikk - masternivå 1.00 60.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Vidareutdanning i spesialpedagogikk deltid- masternivå 0.50 60.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Videreutdanning for lærere i norsk, språk og litteratur, samlingsbasert 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Videreutdanning for lærere i religion, livssyn og etikk 4x15 stp, nettstudium 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 86.00 Historisk-filosofiske fag E
Videreutdanning i digital kompetanse i læring 0.16 5.00 Lavere nivå (øvrige) 93.00 Annet F
Videreutdanning i digital kompetanse i læring 0.08 5.00 Lavere nivå (øvrige) 35.00 Annet E
Videreutdanning i digital kompetanse i læring 1 0.16 5.00 Lavere nivå (øvrige) 34.00 Annet -
Videreutdanning i naturfag og matematikk i barnehagen 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Videreutdanning i samfunnsplanlegging (KS) 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap D
Å lese Norge. Norsk litteratur i omsetting 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Å skape meining 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Annet D
Åpne emner 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Annet F