Data om studietilbud
Dokumentasjon av data om studietilbud
NSD DBH NSD : DBH : Studietilbud : Studieprogram/emner

Studieprogram/emner

Vis progkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Årstall: Semester:
Studium: Nivå:
Finansieringskategori:
Organisering:

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk
Studieprogram Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Heltid Studiepoeng Nivå Finansieringsandel Studium Finansieringskategori
Bachelor i internasjonal logistikk 0.50 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i IT og logistikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag F
Bachelor i juss og administrasjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Juridiske fag F
Bachelor i logistikk og SCM 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i marin logistikk og økonomi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i petroleumslogistikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning E
Bachelor i regnskap og revisjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse) 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelor i sykepleie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelor i sykepleie (deltid over 4 år) 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelor i vernepleie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Vernepleierutdanning E
Bachelor i vernepleie, deltid 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Vernepleierutdanning E
Bachelor i økonomi og administrasjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor rettsvitenskap 0.94 180.00 Bachelor, 3-årig - Juridiske fag F
Bachelor siviløkonom, 1. avdeling 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Betalingsstudier-EVU 0.25 9.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet F
Eksterne doktorgradsstudenter 0.33 9.00 Forskerutdanning 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning DG
Emnestudenter 0.30 9.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Erfaringsbasert master i anvendt informatikk 0.25 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Erfaringsbasert master i logistikk 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Erfaringsbasert master i samferdselsplanlegging 0.25 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Samfunnsvitenskap D
Ikke betalende EVU-studenter 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet IS
Innovasjon og tjenestedesign 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 64.00 Helsefag F
Internasjonalt studieprogram (masternivå) 1.00 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Annet D
Internasjonalt studieprogram (utenlandske studenter) 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Kognitiv rådgiving 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag -
Ledelse i helse- og sosialtjenesten 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Master i helse- og sosialfag - Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Master i økonomi og administrasjon 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Master of Science in Logistics 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Master of Science in Engineering Logistics 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Master of Science in Event Management 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Master of Science in Petroleum Logistics 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Master of Science in Sport Management 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Helsefag DG
Philosophiae doctor in Logistics (ph.d) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning dg
Sammensatt bachelorgrad 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet F
Statsvitenskap (samarbeidsstudium med NKS) 0.25 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Samfunnsvitenskap F
Studiepoenggivende kurs HS 0.10 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Trygg legemiddelhåndtering 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Uplassert ift. studieprogram 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Annet -
Utplassering i autorisert regnskapsførervirksomhet 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Videreutdanning i aldring og eldreomsorg 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten 0.50 60.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i praksisveiledning 0.17 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i psykisk helsearbeid 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Videreutdanning Kunnskapsbasert praksis 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Voldsrisikohåndtering 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Voldsrisikovurdering for mennesker med psykiske lidelser 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Årsstudium i bedriftsøkonomi 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Årsstudium i beredskapsledelse 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Økonomisk-administrativ utdanning F
Årsstudium i idrett og Adventure 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Idrettsutdanning E
Årsstudium i IT 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag F
Årsstudium i juss 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Juridiske fag F
Årsstudium i Offentlige Anskaffelser 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Økonomisk-administrativ utdanning F
Årsstudium i statsvitenskap 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i velferdsteknologi (deltid) 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Helsefag F