Data om studietilbud
Dokumentasjon av data om studietilbud
NSD DBH NSD : DBH : Studietilbud : Studieprogram/emner

Studieprogram/emner

Vis progkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Årstall: Semester:
Studium: Nivå:
Finansieringskategori:
Organisering:

Samisk høgskole
Studieprogram Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Heltid Studiepoeng Nivå Finansieringsandel Studium Finansieringskategori
Akademalas c llin s megillii 0.16 5.00 Forskerutdanning 100.00 Annet DG
Algoalbmogat nasunala mediain 0.16 5.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Journalist-/fotoutdanning E
Andrespråkspedagogikk - videreutdanningskurs/ Nubbigiellapedagogihkka 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Arbevierru, hutkaivuohta ja duddjon 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Arbevirolas duoji bajasdoallan ja ealaskahttin 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Bagadallanpedagogihkka 0.33 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Biologalas m nggabealatvuohta d vviguovlluin lgo lbmot perspektiivvas 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Bistevas design 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet B
Boazobargoharjehallan 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet -
Boazodoallofaga metoda vuoddokursa 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Boazodoalooahpuid bachelor / Bachelor i reindriftsstudier 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet E
Boazodoalooahpuid bachelorbargu 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Boazu ja bohcco avki/birgejupmi 0.66 20.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Davvisamegiela cealkkaoahppa / Syntaks i norsdamisk 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Davvisamegiela lohkanbadjeoahppu/Nordsamisk semesteremne 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Davvisamegiela morfologiija ja cealkkaoahppa 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Davvisamegiella praktihkalas dilis-algooahppu 1. oassi 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag F
Davvisamegiella praktihkalas dilis-algooahppu 1. oassi 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Davvisamegiella praktihkalas dilis-algooahppu 1. oassi 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Davvisamegiella praktihkalas dilis-algooahppu 1. oassi 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Davvisamegiella praktihkalas dilis-algooahppu 1. oassi 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Davvisamegiella praktihkalas dilis-algooahppu 1. oassi Karasjogas 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Davvisamegiella praktihkalas dilis-algooahppu 2.oassi 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Davvisami fonetihkka, fonologiija ja callinvuogit 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Diedalas callin ja guorahallan 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Diedateoriija / Theory of social sciences and humanities 0.16 5.00 Forskerutdanning 100.00 Annet DG
Duddjoma ja habmema bargovuogit 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Duddjoma ja habmema bargovuogit 10+5 0.33 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Duddjon ja samegiella 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet B
Duodje- ja digit la muitalusat 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Duodje- ja habmenbachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Duodji ja ovdanahttin 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Duoji bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag B
Duoji bachelorbargu 1.00 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Duoji mastergradaoahppu / Mastergradsstudium i duodji 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag B
Eamialbmot filosofiija 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Elevforutsetninger og tilpasset opplæring 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Etihkka, eami lbmotdiehtu ja -metodologiija 0.33 10.00 Forskerutdanning 100.00 Annet DG
Friddja bachelorgrada 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet F
Guohtumus, guohtun ja guodoheapmi 1 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Julevsamegiella praktihkalas dilis-algooahppu 1. oassi 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag F
Julevusamegiella ja lullisamegiella 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Kulturjournalistihkka 0.16 5.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Journalist-/fotoutdanning E
Laidehus sami baikenammadutkamii 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Lasmmohallan 2 sami vuoddokuvlaoahpaheaddjeoahppu 5-10 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Lullisamegiella praktihkalas dilis-algooahppu 2. oassi 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag F
Neahttavudot- ja neahttadoarjjaoahppan / Nettbasert og nettstøttet læring med LMS 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Nettbasert og nettstøttet læring med LMS 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Oahpaheaddji digitalagelbbolasvuodalokten 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet D
Odasjournalistihkka alggahankursa 1 0.16 5.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Journalist-/fotoutdanning E
Ohppiideavttut ja heivehuvvon oahpahus 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Planen, hutkaivuohta ja duddjon 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Praktihkalas pedagogalas oahppu 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
S mi kultur- ja servodatdiehtu 2 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
S mi vuoddoskuvlaoahpaheaddjeoahppu 5.-10. d ssi Duodji 1 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
S mi vuoddoskuvlaoahpaheaddjeoahpu 1.-7. ceahki mastergrada 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Samegiela ja girjjalasvuoda mastergradaoahppu 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Samegiela ja sami girjjalasvuoda bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Samegiela ja sami girjjalasvuoda bachelorbargu 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Samegiela ja sami girjjalasvuoda bachelorbargu 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Samegiela ja sami girjjalasvuoda doavttirgradaprogramma 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Annet DG
Samegiela ja sami girjjalasvuoda jahkeovttadat 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Annet F
Samegiela njalmmalas ja calalas giellan / Nordsamisk som muntlig og skriftlig språk 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet -
Samegiella ja girjjalasvuohta 2 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Samegiella ja girjjalasvuohta 3 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Samegiella ja sami girjjalasvuohta 1 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Samegiella ja sami girjjalasvuohta 1, joatkkaoahppofalaldat manaidskuvlla oahpaheddjiide 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet D
Samegiella ja sami girjjalasvuohta 1, joatkkaoahppofalaldat nuoraidskuvlla oahpaheddjiide 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet D
Samegiella praktihkalas dilis-algooahppu 1.oassi 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag F
Samegiella praktihkalas dilis-algooahppu 2.oassi 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag F
Samegielmahtu geahccaleapmi - - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå F
Sami arbediehtu 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Sami baikenamat oahpponeavvun 0.16 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Sami girjjalasvuoda vuoddokursa 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Sami girjjalasvuoda vuoddokursa 0.16 5.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet -
Sami girjjalasvuohta: teoriijat ja metodat 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Sami historja 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Sami journalistihka bacheloroahppu 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Journalist-/fotoutdanning E
Sami journalistihka master algoalbmot perspektiivvas 1.00 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Journalist-/fotoutdanning D
Sami journalistihka master algoalbmot perspektiivvas/ Mastergrad i samisk journalistikk med ett urfolksperspektiv 1.00 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Journalist-/fotoutdanning D
Sami kultur- ja servodatdiehtu 1 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Sami manaidgardeoahpaheaddjeoahppu bargosajis 0.67 180.00 Bachelor, 3-årig - Barnehagelærerutdanning E
Sami manaidgardeoahpaheaddjioahppu 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Sami manaidgardeoahpaheaddjioahppu bargosajis 0.67 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Sami muitalanarbi ja dan oktavuohta teahterii ja filbmii / Samisk fortellertradisjon i lys av teater og film 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Sami servodatoahppu 0.16 5.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Journalist-/fotoutdanning E
Sami vuoddoskuvlaoahpaheaddjeoahpu 5.-10. ceahki mastergrada 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Sami vuoddoskuvlaoahpaheaddjioahppu 1-7 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Sami vuoddoskuvlaoahpaheaddjioahppu 5-10 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Samiske praksiser I / Sami praksisat I 0.50 3.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Sørsamisk i praktiske situasjoner - Introduksjon del 1 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag F
Terminologiijadieda ja vuoddoealahusaid fagagiella 1.00 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Uplassert ift. studieprogram 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Annet F
Åarjelsaemien bieliejaepielohkeme 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet F