Internasjonalisering i UH-sektoren: Tabeller fra Tilstandsrapporten 2017

Tabellene i dette dokumentet ble opprinnelig utarbeidet av NSD til Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport for universiteter og høyskoler 2017.

Innhold

 1. Tabell 1 Andel utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus av totalt antall studenter 2012-16, per institusjon
 2. Tabell 2 Utreisende utvekslingsstudenter 2007–2016, per land. Antall og prosent endring
 3. Tabell 3 Utreisende utvekslingsstudenter 2007–2016. Antall, prosent endring siste år og utvekslingsandel 2016
 4. Tabell 4 Innreisende utvekslingsstudenter 2007–2016. Antall, prosent endring siste år og utvekslingsandel 2016
 5. Tabell 5 Prosent utvekslingsstudenter (inn + ut) og studenter under kvoteprogram av registrerte studenter 2007-2016
 6. Tabell 6 Utenlandske studenter av alle registrerte studenter 2007–2016. Prosent
 7. Tabell 7 Erasmusstudenter 2016
 8. Tabell 8 Internasjonale fellesgrader 2010–2016. Antall
 9. Tabell 9 Fremmedspråklige utdanningstilbud 2007–2016. Antall og prosent endring
 10. Tabell 10 Fremmedspråklige utdanningstilbud 2007–2016. Prosent av det totale fagtilbudet
 11. Tabell 11 Kandidater med utveksling fordelt på nivå, 2016. Antall og prosent
 12. Tabell 12 Kandidater med utveksling per institusjon, 2016. Antall og prosent

Tabell 1 Andel utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus av totalt antall studenter 2012-16, per institusjon

  2012     2013     2014     2015     2016  
  Antall     Andel     Antall     Andel     Antall     Andel     Antall     Andel     Antall     Andel  
NU 15 0,14 18 0,17 17 0,16 14 0,12 12 0,11
NMBU 49 1,00 44 0,87 36 0,69 51 0,98 78 1,51
NTNU 325 0,97 282 0,81 264 0,74 264 0,72 373 1,00
UiA 57 0,60 87 0,87 83 0,80 85 0,77 82 0,72
UiB 213 1,46 259 1,75 199 1,32 227 1,44 260 1,59
UiO 207 0,77 249 0,93 293 1,10 178 0,66 406 1,47
UiS 48 0,55 34 0,37 35 0,37 32 0,32 58 0,56
UiT 61 0,44 74 0,50 58 0,39 66 0,44 73 0,47
AHO 26 4,33 24 3,92 15 2,45 20 3,14 37 5,98
HiM 9 0,45 5 0,26 9 0,41 4 0,19 7 0,33
NHH 135 4,04 174 5,23 190 5,62 211 6,35 184 5,41
NIH 11 1,06 2 0,20 6 0,60 6 0,58 9 0,91
NMH 12 1,81 11 1,67 14 2,05 9 1,31 10 1,33
HINN 73 0,73 54 0,52 50 0,47 56 0,50 77 0,67
HiOA 130 0,81 127 0,77 186 1,07 115 0,64 126 0,68
HSN 29 0,21 47 0,32 39 0,26 98 0,63 88 0,54
HiØ 7 0,15 8 0,16 6 0,12 4 0,08 10 0,18
HiVo 35 0,95 20 0,55 40 1,15 56 1,50 31 0,88
HVL 74 0,57 79 0,60 68 0,50 57 0,41 71 0,49
SH - - - - - - - - - -
KHiO 10 1,97 6 1,13 5 0,96 7 1,32 8 1,47
Statlige inst. 1 526 0,79 1 604 0,81 1 613 0,80 1 560 0,75 2 000 0,94
MF 3 0,27 3 0,27 4 0,32 1 0,08 2 0,16
BI 184 0,84 159 0,74 57 0,28 152 0,73 174 0,84
VID 9 0,28 12 0,36 16 0,50 14 0,41 10 0,30
ATH - - - - - - - - - -
BDM 3 3,61 4 5,00 1 1,09 2 2,41 1 1,10
BAS 8 5,30 6 4,14 5 3,38 4 2,69 8 4,88
DMMH 21 1,82 13 1,12 10 0,82 9 0,75 12 0,88
FIH - - - - - - - - - -
HLB - - - - - - - - - -
HD - - - - 2 0,36 - - - -
HLT - - - - - - - - - -
HK - - 3 0,15 3 0,13 8 0,20 - -
LDH - - - - 1 0,13 2 0,22 2 0,22
NLA - - - - - - - - 3 0,13
NDH 3 3,41 3 3,45 5 6,10 3 3,70 1 1,19
RS - - - - - - - - - -
W-ACT - - 3 0,20 4 0,24 15 0,83 30 1,67
Private inst. 231 0,67 206 0,59 108 0,31 210 0,56 243 0,61
Gj.snitt 1 757 0,78 1 810 0,78 1 721 0,73 1 770 0,72 2 243 0,88

Utvekslingsstudenter: Antall avsluttede utvekslingsopphold av minst tre måneders varighet i løpet av året. Omfatter kun utreisende studenter på følgende avtaler: Erasmus+, Erasmus Mundus, Erasmus, Erasmus Link, LLP Erasmus og LLP Øvrig. Utvekslingsstudenter på nivåene forskerutdanning (FU) og videregående skoles nivå (VS) er utelatt.

Totalt antall studenter: Antall registrerte egenfinansierte studenter (studentkategori studenter (S) og andre (A) om høsten). Studieprogrammer på nivåene forskerutdanning (FU) og videregående skoles nivå (VS) er utelatt.


Kilde: NSD
Tabell 2 Utreisende utvekslingsstudenter 2007–2016, per land. Antall og prosent endring

  2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     Endring 2015-16  
                                          Antall     Prosent  
USA 477 581 644 983 1 167 1 266 1 246 1 223 1 215 983 - 232 - 19
Australia 406 522 594 627 627 690 668 744 799 919 120 15
Storbritannia 371 348 409 460 458 499 526 509 423 480 57 13
Tyskland 225 240 213 224 196 228 212 259 255 361 106 42
Spania 191 212 184 166 175 197 206 161 177 283 106 60
Frankrike 237 176 201 224 290 247 265 234 279 266 - 13 - 5
Danmark 183 230 225 257 279 237 262 269 215 264 49 23
Nederland 103 83 115 135 122 136 133 124 131 202 71 54
Canada 151 137 146 153 162 137 172 140 169 178 9 5
Tanzania 47 91 84 98 140 159 164 157 205 175 - 30 - 15
Italia 86 93 87 87 102 88 89 121 114 157 43 38
Sør-Afrika 135 119 159 139 167 162 149 139 118 156 38 32
Sverige 82 118 110 113 150 137 133 112 125 153 28 22
New Zealand 54 48 69 93 107 88 80 110 97 107 10 10
Singapore 117 91 99 90 108 116 118 120 86 101 15 17
Kina 83 74 64 69 112 90 88 91 104 83 - 21 - 20
Østerrike 39 54 42 54 56 38 48 51 44 83 39 89
Japan 29 48 51 54 47 63 29 68 59 76 17 29
Portugal 55 34 61 75 55 70 62 70 73 70 - 3 - 4
Namibia 72 59 62 71 64 44 57 44 69 68 - 1 - 1
Sør-Korea 3 9 9 14 24 27 44 40 31 65 34 110
Sveits 38 46 55 48 32 61 43 56 60 57 - 3 - 5
Hongkong 37 27 30 29 36 28 48 43 49 55 6 12
Belgia 19 33 36 33 35 44 42 65 53 52 - 1 - 2
Andre 729 766 763 754 862 814 814 807 804 874 70 9
Sum 3 969 4 239 4 512 5 050 5 573 5 666 5 698 5 757 5 754 6 268 514 9

Tabellen viser totalt antall utreisende utvekslingsstudenter på årsbasis, med unntak av individbaserte avtaler og programmer på forskerutdanning. Sortert etter antall i 2016.


Kilde: NSD
Tabell 3 Utreisende utvekslingsstudenter 2007–2016. Antall, prosent endring siste år og utvekslingsandel 2016

  2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     Endring 2015-16     Utvekslings-
andel i 2016  
                                          Antall     Prosent      
NU 48 84 61 67 46 53 78 73 59 68 9 15 0,6
NMBU 74 72 102 117 143 141 141 116 144 162 18 13 3,1
NTNU 516 582 634 869 897 910 860 947 963 1 061 98 10 2,8
UiA 208 211 241 281 321 378 335 350 376 403 27 7 3,5
UiB 559 492 540 562 592 711 693 655 614 705 91 15 4,3
UiO 684 661 687 719 710 696 697 661 583 776 193 33 2,8
UiS 95 106 160 182 129 152 181 164 205 222 17 8 2,1
UiT 166 225 173 188 189 182 261 200 198 219 21 11 1,4
AHO 29 17 29 21 30 37 32 30 30 42 12 40 6,8
HiM 15 11 9 5 9 9 6 17 17 26 9 53 1,2
NHH 216 308 328 357 384 438 441 535 527 481 - 46 - 9 14,2
NIH 8 2 3 13 44 53 35 39 44 42 - 2 - 5 4,2
NMH 11 19 17 10 19 14 13 17 14 16 2 14 2,1
HINN 173 127 144 142 189 191 169 167 162 167 5 3 1,4
HiOA 257 287 303 356 410 354 373 428 322 341 19 6 1,8
HSN 92 104 111 106 143 166 229 224 279 245 - 34 - 12 1,5
HiØ 67 70 45 25 58 43 69 64 62 99 37 60 1,8
HiVo 137 103 95 104 106 146 103 90 113 109 - 4 - 4 3,1
HVL 233 305 290 334 335 335 299 334 309 366 57 18 2,5
SH - - - - - - - - 1 2 1 100 1,1
KHiO 10 13 11 14 20 15 13 7 14 12 - 2 - 14 2,2
Statlige inst. 3 598 3 799 3 983 4 472 4 774 5 024 5 028 5 118 5 036 5 564 528 10 2,6
MF 6 3 5 7 7 15 7 20 11 4 - 7 - 64 0,3
BI 315 338 420 459 639 481 493 426 499 477 - 22 - 4 2,3
VID 7 21 21 25 39 45 45 67 60 29 - 31 - 52 0,9
ATH - - 1 - - - - - - 2 - - 0,8
BDM - - 4 3 - 3 4 1 2 1 - 1 - 50 1,1
BAS - 1 4 5 1 9 9 5 6 12 6 100 7,3
DMMH 25 25 34 38 45 52 32 24 27 33 6 22 2,4
FIH - - - - - - 1 - - 1 - - 0,7
HLB - - - - - - - - - - - - 0
HD 3 7 2 1 9 6 3 7 2 9 7 350 1,3
HLT - - - - - - - - - - - - 0
HK - 21 18 15 25 15 41 35 49 56 7 14 0,9
LDH 8 16 18 23 30 6 24 35 25 34 9 36 3,7
NLA 7 8 2 1 2 7 5 5 17 10 - 7 - 41 0,4
NDH - - - - 1 3 3 5 3 1 - 2 - 67 1,2
RS - - - - - - - - - - - - 0
W-ACT - - - 1 1 - 3 9 17 35 18 106 2,0
Private inst. 371 440 529 578 799 642 670 639 718 704 - 14 - 2 1,8
Sum 3 969 4 239 4 512 5 050 5 573 5 666 5 698 5 757 5 754 6 268 514 9 2,5

Tabellen viser totalt antall utreisende utvekslingsstudenter på årsbasis, med unntak av individbaserte avtaler og programmer på forskerutdanning. Utvekslingsandelen er beregnet som prosent av totalantallet registrerte studenter (høst, egenfinansiert).


Kilde: NSD
Tabell 4 Innreisende utvekslingsstudenter 2007–2016. Antall, prosent endring siste år og utvekslingsandel 2016

  2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     Endring 2015-16     Utvekslings-
andel i 2016  
                                          Antall     Prosent      
NU 103 79 126 114 107 127 156 146 156 153 - 3 - 2 1,4
NMBU 139 136 141 98 122 120 118 138 145 192 47 32 3,7
NTNU 829 881 954 1 122 1 161 1 294 1 346 1 420 1 577 1 654 77 5 4,4
UiA 160 135 199 207 228 239 246 277 296 317 21 7 2,8
UiB 647 704 645 699 715 806 942 923 1 061 1 178 117 11 7,2
UiO 768 790 904 993 966 1 079 1 144 1 198 1 267 1 408 141 11 5,1
UiS 94 122 145 162 186 196 169 215 273 322 49 18 3,1
UiT 347 368 371 366 372 403 393 428 436 451 15 3 2,9
AHO 30 36 48 39 48 59 62 47 64 58 - 6 - 9 9,4
HiM 57 60 51 56 67 46 56 44 79 73 - 6 - 8 3,4
NHH 203 256 235 282 280 296 316 330 331 368 37 11 10,8
NIH 28 18 17 29 49 71 83 74 84 98 14 17 9,9
NMH 21 28 25 22 23 17 16 18 23 19 - 4 - 17 2,5
HINN 97 91 108 132 146 108 107 166 178 238 60 34 2,1
HiOA 188 234 235 299 286 278 236 223 263 324 61 23 1,8
HSN 135 166 211 253 235 274 299 326 334 382 48 14 2,4
HiØ 50 56 69 68 70 93 88 90 72 99 27 38 1,8
HiVo 75 68 81 64 73 91 105 74 112 118 6 5 3,3
HVL 131 125 170 187 173 173 149 173 228 218 - 10 - 4 1,5
SH 2 - 4 3 8 16 10 9 5 7 2 40 4,0
KHiO 19 15 30 12 17 17 20 19 20 22 2 10 4,0
Statlige inst. 4 123 4 368 4 769 5 207 5 332 5 803 6 061 6 338 7 004 7 699 695 10 3,6
MF 11 8 7 8 12 6 12 2 22 9 - 13 - 59 0,7
BI 334 342 414 451 509 489 453 513 579 676 97 17 3,3
VID 15 12 17 9 27 26 20 24 21 26 5 24 0,8
ATH - - - - - - - - - - - - 0
BDM - - - - - - - 2 - 1 - - 1,1
BAS - 3 6 9 7 9 11 13 10 18 8 80 11,0
DMMH 3 14 34 15 7 25 11 20 14 18 4 29 1,3
FIH - - - - - - - - - - - - 0
HLB - - - - - - - - - - - - 0
HD - - - - - - 2 1 - - - - 0
HLT - - - - - - - - - - - - 0
HK - - - - - - - - - - - - 0
LDH 1 1 - 3 3 - 4 7 2 3 1 50 0,3
NLA 7 9 6 9 7 17 5 8 5 4 - 1 - 20 0,2
NDH - - - - 2 - 2 - - 2 - - 2,4
RS - - - - - - - - - - - - 0
W-ACT - - - - - - 2 7 9 22 13 144 1,2
Private inst. 371 389 484 504 574 572 522 597 662 779 117 18 2,0
Sum 4 494 4 757 5 253 5 711 5 906 6 375 6 583 6 935 7 666 8 478 812 11 3,3

Tabellen viser totalt antall innreisende utvekslingsstudenter på årsbasis, med unntak av individbaserte avtaler og programmer på forskerutdanning. Utvekslingsandelen er beregnet som prosent av totalantallet registrerte studenter (høst, egenfinansiert).


Kilde: NSD
Tabell 5 Prosent utvekslingsstudenter (inn + ut) og studenter under kvoteprogram av registrerte studenter 2007-2016

  2007     2008     2009     2010     2011  
  Inn+ut     Reg.stud.     Andel     Inn+ut     Reg.stud.     Andel     Inn+ut     Reg.stud.     Andel     Inn+ut     Reg.stud.     Andel     Inn+ut     Reg.stud.     Andel  
NU 151 8 723 1,7 163 9 461 1,7 187 9 705 1,9 181 9 894 1,8 153 10 222 1,5
NMBU 213 3 402 6,3 208 3 583 5,8 243 3 738 6,5 215 4 217 5,1 265 4 635 5,7
NTNU 1 345 28 758 4,7 1 463 29 417 5,0 1 588 30 751 5,2 1 991 31 583 6,3 2 058 32 585 6,3
UiA 368 7 502 4,9 346 7 732 4,5 440 8 201 5,4 488 8 766 5,6 549 9 281 5,9
UiB 1 206 14 838 8,1 1 196 14 477 8,3 1 185 14 397 8,2 1 261 14 669 8,6 1 307 14 405 9,1
UiO 1 452 27 363 5,3 1 451 27 030 5,4 1 591 27 700 5,7 1 712 27 261 6,3 1 676 26 891 6,2
UiS 189 7 441 2,5 228 7 579 3,0 305 8 209 3,7 344 8 351 4,1 315 8 497 3,7
UiT 513 11 516 4,5 593 11 436 5,2 544 12 161 4,5 554 12 569 4,4 561 12 950 4,3
AHO 59 475 12,4 53 502 10,6 77 557 13,8 60 570 10,5 78 545 14,3
HiM 72 1 687 4,3 71 1 815 3,9 60 1 793 3,3 61 1 931 3,2 76 1 995 3,8
NHH 419 2 781 15,1 564 3 012 18,7 563 3 047 18,5 639 3 164 20,2 664 3 263 20,3
NIH 36 744 4,8 20 756 2,6 20 864 2,3 42 960 4,4 93 980 9,5
NMH 32 572 5,6 47 571 8,2 42 620 6,8 32 677 4,7 42 691 6,1
HINN 270 7 294 3,7 218 7 563 2,9 252 8 213 3,1 274 8 844 3,1 335 9 431 3,6
HiOA 445 13 904 3,2 521 14 023 3,7 538 14 558 3,7 655 15 158 4,3 696 15 521 4,5
HSN 227 11 122 2,0 270 11 429 2,4 322 12 033 2,7 359 12 134 3,0 378 13 096 2,9
HiØ 117 3 570 3,3 126 3 728 3,4 114 3 871 2,9 93 4 393 2,1 128 4 596 2,8
HiVo 212 2 809 7,5 171 2 925 5,8 176 2 959 5,9 168 3 178 5,3 179 3 478 5,1
HVL 364 10 548 3,5 430 10 929 3,9 460 11 863 3,9 521 12 378 4,2 508 12 623 4,0
SH 2 178 1,1 0 103 0,0 4 126 3,2 3 94 3,2 8 136 5,9
KHiO 29 510 5,7 28 483 5,8 41 502 8,2 26 503 5,2 37 515 7,2
Statlige inst. 7 721 165 738 4,7 8 167 168 553 4,8 8 752 175 867 5,0 9 679 181 293 5,3 10 106 186 335 5,4
MF 17 876 1,9 11 929 1,2 12 914 1,3 15 1 115 1,3 19 1 107 1,7
BI 649 14 215 4,6 680 14 470 4,7 834 14 896 5,6 910 14 545 6,3 1 148 20 021 5,7
VID 22 3 147 0,7 33 3 301 1,0 38 3 328 1,1 34 3 077 1,1 66 3 164 2,1
ATH 0 172 0,0 0 183 0,0 1 195 0,5 0 190 0,0 0 196 0,0
BDM 0 86 0,0 0 77 0,0 4 79 5,1 3 77 3,9 0 90 0,0
BAS 0 144 0,0 4 126 3,2 10 147 6,8 14 133 10,5 8 146 5,5
DMMH 28 800 3,5 39 838 4,7 68 915 7,4 53 1 052 5,0 52 1 140 4,6
FIH 0 104 0,0 0 85 0,0 0 98 0,0 0 99 0,0 0 79 0,0
HLB 0 44 0,0 0 59 0,0 0 71 0,0 0 69 0,0 0 57 0,0
HD 3 493 0,6 7 497 1,4 2 539 0,4 1 512 0,2 9 505 1,8
HLT 0 45 0,0 0 46 0,0 0 64 0,0 0 125 0,0 0 175 0,0
HK 0 957 0,0 21 1 128 1,9 18 1 225 1,5 15 1 146 1,3 25 1 318 1,9
LDH 9 698 1,3 17 729 2,3 18 754 2,4 26 721 3,6 33 796 4,1
NLA 14 1 827 0,8 17 1 649 1,0 8 1 699 0,5 10 1 957 0,5 9 1 909 0,5
NDH 0 100 0,0 0 99 0,0 0 85 0,0 0 76 0,0 3 89 3,4
RS 0 172 0,0 0 153 0,0 0 154 0,0 0 174 0,0 0 194 0,0
W-ACT 0 489 0,0 0 458 0,0 0 558 0,0 1 634 0,2 1 594 0,2
Private inst. 742 24 369 3,0 829 24 827 3,3 1 013 25 721 3,9 1 082 25 702 4,2 1 373 31 580 4,3
Sum 8 463 190 107 4,5 8 996 193 380 4,7 9 765 201 588 4,8 10 761 206 995 5,2 11 479 217 915 5,3

  2012     2013     2014     2015     2016  
  Inn+ut     Reg.stud.     Andel     Inn+ut     Reg.stud.     Andel     Inn+ut     Reg.stud.     Andel     Inn+ut     Reg.stud.     Andel     Inn+ut     Reg.stud.     Andel  
NU 180 10 469 1,7 234 10 720 2,2 219 10 976 2,0 215 11 509 1,9 221 11 291 2,0
NMBU 261 4 904 5,3 259 5 072 5,1 254 5 219 4,9 289 5 221 5,5 354 5 177 6,8
NTNU 2 204 33 586 6,6 2 206 34 635 6,4 2 367 35 692 6,6 2 540 36 690 6,9 2 715 37 434 7,3
UiA 617 9 498 6,5 581 9 968 5,8 627 10 401 6,0 672 11 033 6,1 720 11 422 6,3
UiB 1 517 14 620 10,4 1 635 14 780 11,1 1 578 15 113 10,4 1 675 15 786 10,6 1 883 16 375 11,5
UiO 1 775 26 870 6,6 1 841 26 923 6,8 1 859 26 743 7,0 1 850 27 194 6,8 2 184 27 582 7,9
UiS 348 8 788 4,0 350 9 140 3,8 379 9 579 4,0 478 10 007 4,8 544 10 368 5,2
UiT 585 13 747 4,3 654 14 806 4,4 628 14 738 4,3 634 15 061 4,2 670 15 609 4,3
AHO 96 601 16,0 94 613 15,3 77 613 12,6 94 638 14,7 100 619 16,2
HiM 55 1 990 2,8 62 1 964 3,2 61 2 192 2,8 96 2 103 4,6 99 2 149 4,6
NHH 734 3 340 22,0 757 3 325 22,8 865 3 383 25,6 858 3 324 25,8 849 3 399 25,0
NIH 124 1 042 11,9 118 1 025 11,5 113 1 005 11,2 128 1 032 12,4 140 990 14,1
NMH 31 662 4,7 29 658 4,4 35 684 5,1 37 686 5,4 35 750 4,7
HINN 299 9 991 3,0 276 10 355 2,7 333 10 695 3,1 340 11 300 3,0 405 11 529 3,5
HiOA 632 16 005 3,9 609 16 527 3,7 651 17 465 3,7 585 18 033 3,2 665 18 494 3,6
HSN 440 13 834 3,2 528 14 498 3,6 550 14 908 3,7 613 15 466 4,0 627 16 189 3,9
HiØ 136 4 810 2,8 157 5 095 3,1 154 5 195 3,0 134 5 306 2,5 198 5 612 3,5
HiVo 237 3 684 6,4 208 3 646 5,7 164 3 482 4,7 225 3 736 6,0 227 3 533 6,4
HVL 508 13 029 3,9 448 13 225 3,4 507 13 680 3,7 537 13 988 3,8 584 14 596 4,0
SH 16 148 10,8 10 114 8,8 9 149 6,0 6 140 4,3 9 177 5,1
KHiO 32 507 6,3 33 530 6,2 26 524 5,0 34 531 6,4 34 544 6,3
Statlige inst. 10 827 192 124 5,6 11 089 197 619 5,6 11 456 202 435 5,7 12 040 208 782 5,8 13 263 213 840 6,2
MF 21 1 097 1,9 19 1 103 1,7 22 1 241 1,8 33 1 204 2,7 13 1 264 1,0
BI 970 22 001 4,4 946 21 631 4,4 939 20 094 4,7 1 078 20 759 5,2 1 153 20 738 5,6
VID 71 3 218 2,2 65 3 315 2,0 91 3 190 2,9 81 3 440 2,4 55 3 385 1,6
ATH 0 200 0,0 0 201 0,0 0 244 0,0 0 223 0,0 2 252 0,8
BDM 3 83 3,6 4 80 5,0 3 92 3,3 2 83 2,4 2 91 2,2
BAS 18 151 11,9 20 145 13,8 18 148 12,2 16 149 10,7 30 164 18,3
DMMH 77 1 155 6,7 43 1 160 3,7 44 1 223 3,6 41 1 208 3,4 51 1 367 3,7
FIH 0 100 0,0 1 121 0,8 0 138 0,0 0 147 0,0 1 147 0,7
HLB 0 30 0,0 0 26 0,0 0 34 0,0 0 49 0,0 0 28 0,0
HD 6 567 1,1 5 533 0,9 8 564 1,4 2 605 0,3 9 699 1,3
HLT 0 333 0,0 0 316 0,0 0 320 0,0 0 282 0,0 0 247 0,0
HK 15 1 557 1,0 41 2 006 2,0 35 2 345 1,5 49 3 990 1,2 56 6 214 0,9
LDH 6 758 0,8 28 728 3,8 42 786 5,3 27 897 3,0 37 920 4,0
NLA 24 1 863 1,3 10 1 931 0,5 13 1 973 0,7 22 2 113 1,0 14 2 299 0,6
NDH 3 88 3,4 5 87 5,7 5 82 6,1 3 81 3,7 3 84 3,6
RS 0 162 0,0 0 185 0,0 0 230 0,0 0 257 0,0 0 251 0,0
W-ACT 0 1 329 0,0 5 1 506 0,3 16 1 669 1,0 26 1 810 1,4 57 1 793 3,2
Private inst. 1 214 34 692 3,5 1 192 35 074 3,4 1 236 34 373 3,6 1 380 37 297 3,7 1 483 39 943 3,7
Sum 12 041 226 816 5,3 12 281 232 693 5,3 12 692 236 808 5,4 13 420 246 079 5,5 14 746 253 783 5,8

Utvekslingsstudenter: Antall inn- og utreisende utvekslingsstudenter på årsbasis med unntak av individbaserte avtaler og programmer på FU-nivå. Inkluderer personer uten studierett (studentkategori P). Registrerte studenter: Egenfinansierte personer i studentkategoriene Studenter (S) og Andre (A) om høsten. Studieprogrammer på nivåene forskerutdanning (FU) og videregående skoles nivå (VS) er utelatt.


Kilde: NSD
Tabell 6 Utenlandske studenter av alle registrerte studenter 2007–2016. Prosent

  2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016  
NU 3,5 3,4 5,7 5,6 6,9 7,4 7,0 7,0 7,6 8,4
NMBU 14,0 15,6 13,4 15,6 16,2 16,3 17,6 18,2 17,8 16,4
NTNU 6,6 6,9 7,0 7,5 7,6 8,3 8,9 8,9 9,1 9,2
UiA 5,5 5,7 4,4 5,0 4,7 4,9 7,1 7,6 7,9 7,2
UiB 11,2 12,3 10,3 11,0 11,0 11,0 11,7 12,0 12,3 11,7
UiO 11,9 12,3 12,3 12,4 12,7 13,4 14,2 14,6 15,0 14,4
UiS 7,0 8,5 8,9 9,2 9,6 10,5 11,0 12,3 13,3 12,8
UiT 8,4 9,2 9,5 9,4 10,5 10,7 11,7 12,1 12,2 10,2
AHO 11,6 11,6 13,5 18,1 16,3 21,0 21,2 21,9 26,3 28,6
HiM 8,1 7,2 8,0 7,5 8,3 8,6 7,9 10,3 10,1 8,8
NHH 9,4 10,8 11,3 12,1 13,2 13,7 14,0 14,2 13,6 14,2
NIH 1,4 3,0 2,6 4,9 6,7 7,8 8,1 8,3 8,7 8,5
NMH 8,0 9,8 13,1 18,2 17,9 22,1 22,3 21,2 22,4 22,3
HINN 1,9 2,3 2,7 3,6 3,8 4,2 4,1 4,9 5,6 5,8
HiOA 7,7 8,1 7,9 7,4 7,9 6,6 7,5 8,5 9,1 8,7
HSN 4,2 4,7 5,2 5,6 5,6 7,1 7,5 8,5 8,6 8,2
HiØ 4,9 5,4 5,6 6,2 6,2 6,7 7,4 8,2 8,2 7,1
HiVo 3,5 3,8 4,2 3,8 3,9 4,8 4,8 5,9 6,6 6,4
HVL 2,6 2,9 2,8 3,3 3,9 3,5 4,1 4,1 4,9 4,3
SH 10,3 34,1 18,3 10,2 17,7 14,9 25,9 26,2 36,4 28,2
KHiO 12,2 12,8 14,5 12,3 16,6 19,9 22,2 26,8 30,1 31,3
Statlige inst. 7,4 7,9 7,8 8,1 8,4 8,8 9,5 9,9 10,3 9,9
MF 3,0 2,2 2,6 3,6 5,1 7,0 11,2 19,7 26,5 26,3
BI 0 0 5,2 5,5 7,8 7,3 7,7 9,4 10,0 10,4
VID 2,4 2,4 3,0 2,4 3,2 4,6 5,3 5,6 6,6 5,2
ATH 2,9 2,2 3,1 2,6 2,6 5 7,5 4,5 6,3 5,6
BDM 0 0 10,1 11,7 13,3 18,1 21,3 22,8 79,5 54,9
BAS 0 0 17,0 23,3 78,8 17,2 20,7 24,3 24,8 18,9
DMMH 2,1 1,7 2,1 2,5 1,8 2,3 2,0 1,8 2,6 2,1
FIH 4,8 9,4 8,2 11,1 5,1 6 5,0 5,1 6,1 3,4
HLB 0 0 0 0 3,5 10 3,8 2,9 0 3,6
HD 3,0 2,8 8,0 1,8 2,4 4,2 6,6 6,4 4,6 5,0
HLT 0 0 37,5 21,6 42,9 54,1 68,7 65,3 58,2 49,8
HK 0 0 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0
LDH 3,3 5,3 6,2 3,3 2,1 3,3 5,1 5,0 4,7 4,0
NLA 1,5 1,5 2,1 2,2 1,8 2,0 2,3 2,4 3,3 3,1
NDH 2 1,0 12,9 17,1 22,5 19,3 14,9 12,2 8,6 9,5
RS 0 0 18,8 22,4 25,8 27,8 24,9 28,3 26,5 28,7
W-ACT 0 0 0,5 1,6 0,7 1,4 1,7 2,8 5,0 4,8
Private inst. 0,8 0,8 4,5 4,5 6,6 6,5 7,1 8,3 8,7 8,1
Gj.snitt 6,6 7,0 7,4 7,7 8,2 8,5 9,1 9,7 10,0 9,6

Tabellen viser prosentandel egenfinansierte utenlandske studenter (høstsemester), eksklusive studenter på studieprogrammer for forskerutdanning. Utenlandske studenter inkluderer personer uten studierett.


Kilde: NSD
Tabell 7 Erasmusstudenter 2016

  Utreisende     Innreisende  
  Erasmusstudenter     Andre     Erasmusstudenter     Andre  
NU 12 56 64 73
NMBU 78 84 158 34
NTNU 373 688 1 372 259
UiA 82 321 231 67
UiB 260 445 842 293
UiO 406 370 843 512
UiS 58 164 244 58
UiT 73 146 263 141
AHO 37 5 47 11
HiM 7 19 56 11
NHH 184 297 260 108
NIH 9 33 83 15
NMH 10 6 13 6
HINN 77 90 200 32
HiOA 126 208 269 40
HSN 88 157 266 101
HiØ 10 89 80 1
HiVo 31 78 94 21
HVL 71 295 171 32
SH - 2 - 5
KHiO 8 4 19 3
Statlige inst. 2 000 3 557 5 575 1 823
MF 2 2 8 1
BI 174 303 340 336
VID 10 19 12 5
ATH - 2 - -
BDM 1 - 1 -
BAS 8 4 13 4
DMMH 12 21 13 5
FIH - 1 - -
HD - 9 - -
HK - 56 - -
LDH 2 32 3 -
NLA 3 7 1 3
NDH 1 - 2 -
W-ACT 30 5 21 1
Private inst. 243 461 414 355
Sum 2 243 4 018 5 989 2 178

Antall avsluttede utvekslingsopphold av minst tre måneders varighet på Erasmus (omfatter Erasmus+, Erasmus Mundus, Erasmus, Erasmus Link, LLP Erasmus og LLP Øvrig), samt andre avtaler. Individbaserte avtaler, kvotestudenter og studenter på forskerutdanning holdes utenom.


Kilde: NSD
Tabell 8 Internasjonale fellesgrader 2010–2016. Antall

  2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016  
NU 2 6 3 4 4 4 4
NMBU - - 2 2 2 2 1
NTNU 8 9 9 9 8 8 8
UiA - - - 1 1 1 2
UiB 6 6 6 6 6 6 5
UiO 2 3 3 6 7 8 9
UiS 1 2 2 3 3 4 4
UiT 1 1 1 1 1 2 2
NIH 1 1 1 3 3 3 3
HiOA 2 2 3 3 2 2 2
HSN - 2 2 3 3 3 4
HiØ - 1 1 1 1 2 2
Statlige inst. 23 33 33 42 41 45 46
HD - 1 1 1 - - -
W-ACT - - - - 1 - -
Private inst. - 1 1 1 1 - -
Sum 23 34 34 43 42 45 46

Kilde: NSD
Tabell 9 Fremmedspråklige utdanningstilbud 2007–2016. Antall og prosent endring

  2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     Endring 2015-16  
                                          Antall     Prosent  
NU 85 106 164 137 120 135 129 127 166 209 43 26
NMBU 241 238 246 235 226 237 236 225 280 294 14 5
NTNU 700 816 1 114 1 183 1 198 1 210 1 260 1 348 1 424 1 560 136 10
UiA 103 153 156 171 178 172 187 180 189 253 64 34
UiB 131 186 207 353 391 447 460 535 584 562 - 22 - 4
UiO 441 444 477 495 578 570 592 620 655 640 - 15 - 2
UiS 71 96 125 149 162 190 244 280 312 331 19 6
UiT 61 273 359 384 440 480 511 536 563 589 26 5
AHO 5 39 30 8 10 34 26 13 53 80 27 51
HiM 59 57 60 66 70 75 78 40 50 80 30 60
NHH - 114 164 156 156 149 172 165 186 179 - 7 - 4
NIH 8 7 2 - 1 1 1 - - - - -
HINN 21 46 40 47 42 38 53 60 80 106 26 33
HiOA 69 88 85 90 99 94 85 65 81 89 8 10
HSN 80 83 33 76 137 169 176 247 265 293 28 11
HiØ 21 23 22 34 50 45 49 44 38 38 0 0
HiVo 32 37 16 12 9 8 9 13 18 18 0 0
HVL 37 56 97 76 67 91 79 88 92 124 32 35
SH - 35 57 - - 2 - 1 7 3 - 4 - 57
KHiO 20 24 - - - - 1 1 - - - -
Statlige inst. 2 185 2 921 3 454 3 672 3 934 4 147 4 348 4 588 5 043 5 448 405 8
MF 12 11 13 15 21 16 16 22 26 36 10 38
BI 168 227 208 265 323 354 311 186 264 255 - 9 - 3
VID - 3 3 - - - 1 6 9 8 - 1 - 11
BAS - - - - - - 1 2 2 2 0 0
DMMH - 2 4 1 3 1 - 2 2 2 0 0
FIH 1 2 - - - - - - - - - -
HLT - - - 4 6 9 10 20 20 20 0 0
HK - - - - - - - - - 1 - -
LDH 4 7 - - - - - - - - - -
NLA 8 8 9 6 4 8 11 8 9 12 3 33
RS 1 2 1 4 5 8 8 7 5 5 0 0
W-ACT - - - - - - - - - 9 - -
Private inst. 194 262 238 295 362 396 358 253 337 350 13 4
Sum 2 379 3 183 3 692 3 967 4 296 4 543 4 706 4 841 5 380 5 798 418 8

Antall emner med undervisningsspråk ulikt norsk (bokmål/nynorsk) det er avlagt eksamen i. Språkutdanninger, samt emner med ukjent undervisningsspråk teller ikke med. Ingen begrensning ift. studienivå; fremmedspråklige emner på nivåene forskerutdanning (FU) og videregående skoles nivå (VS) teller også med.


Kilde: NSD
Tabell 10 Fremmedspråklige utdanningstilbud 2007–2016. Prosent av det totale fagtilbudet

  2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016  
NU 4,6 5,9 7,6 8,0 7,2 8,3 8,1 7,7 10,2 13,1
NMBU 28,8 28,4 29,9 28,4 26,8 27,9 27,8 25,7 31,2 34,6
NTNU 15,7 19,5 25,6 26,7 26,7 26,4 27,2 28,8 30,6 32,8
UiA 9,1 13,8 14,1 15,3 15,2 14,4 15,5 15,3 15,3 20,4
UiB 8,2 11,7 13,0 21,2 22,9 25,8 25,2 29,3 31,0 29,9
UiO 16,8 17,9 19,4 20,2 22,3 22,1 23,0 24,1 25,6 25,0
UiS 7,3 9,7 12,6 14,5 15,9 17,8 21,7 24,2 27,6 29,8
UiT 2,8 12,6 14,7 17,1 19,4 21,2 20,8 22,4 24,0 25,5
AHO 4,9 37,1 26,3 7,6 9,0 31,8 22,6 9,6 43,4 64,5
HiM 25 24,4 25,2 27,6 25,3 25,8 25,3 13,2 15,4 26,3
NHH 0 32,1 43,0 41,2 40,4 40,3 43,7 41,7 46,3 45,7
NIH 3,6 3,1 1,1 0 0,6 0,5 0,6 0 0 0
HINN 1,7 3,7 3,2 3,7 3,3 3,0 4,0 4,8 6,3 8,2
HiOA 4,5 5,8 5,4 5,9 6,6 6,0 5,1 3,9 4,8 5,5
HSN 4,1 4,1 1,4 3,4 6,1 7,4 7,5 10,5 11,4 12,9
HiØ 3,9 4,2 4,1 5,8 8,3 6,8 7,0 6,7 5,9 6,0
HiVo 9,7 10,8 5,4 4,1 2,9 2,3 2,4 3,4 4,4 4,5
HVL 2,3 3,3 5,6 4,2 3,6 4,8 4,1 4,6 5,0 6,9
SH 0 48,6 68,7 0 0 5,1 0 2,1 10,6 4,8
KHiO 4,5 6,2 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0
Statlige inst. 8,9 12,0 13,6 14,7 15,6 16,2 16,5 17,4 19,2 20,8
MF 4,9 4,5 5,1 6,9 9,7 7,8 7,0 10,8 11,8 17,2
BI 24,1 31,4 27,2 32,2 29,5 32,9 33,3 23,6 34,9 34,3
VID 0 0,8 0,6 0 0 0 0,2 1,2 1,8 1,6
BAS 0 0 0 0 0 0 25 50 50 50
DMMH 0 2,9 5,9 1,2 3 0,7 0 1,6 1,3 1,3
FIH 0,9 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0
HLT 0 0 0 10,8 12,2 13,8 18,5 29,9 32,3 26,7
HK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
LDH 7,5 16,3 0 0 0 0 0 0 0 0
NLA 3,8 3,7 3,6 1,5 1,1 1,8 2,6 1,9 2,1 2,8
RS 16,7 33,3 20 15,4 15,6 21,1 15,4 14,6 11,4 10,4
W-ACT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7
Private inst. 9,2 12,2 9,7 11,5 12,3 12,2 11,2 8,2 10,2 10,2
Gj.snitt 8,9 12,0 13,3 14,4 15,2 15,7 15,9 16,5 18,2 19,6

Antall emner med undervisningsspråk ulikt norsk (bokmål/nynorsk) som andel av totalt antall emner. Kun emner det er avlagt eksamen i teller med. Språkutdanninger, samt emner med ukjent undervisningsspråk er holdt utenfor både fremmedspråklige og det totale antall emner. Ingen begrensning ift. studienivå.


Kilde: NSD
Tabell 11 Kandidater med utveksling fordelt på nivå, 2016. Antall og prosent

  2015     2016  
  Kandidater     Kandidater med utveksling     %     Kandidater     Kandidater med utveksling     %  
Lavere nivå 28 154 3 415 12,1 28 815 3 511 12,2
Høyere nivå 11 461 1 752 15,3 11 573 1 996 17,3
Integrert mastergrad/profesjon 3 982 1 326 33,3 4 212 1 374 32,6
Sum 43 597 6 493 14,9 44 600 6 881 15,4

Egenfinansierte kandidater med avsluttet utvekslingsopphold i utlandet av minst tre måneders varighet. Beregning basert på innrapporterte utvekslingsopphold for kandidaten i perioden 2010 høst til 2016 høst, uavhengig av studieprogram og type utvekslingsavtale. Utvekslingsoppholdet må være påbegynt før dato for oppnådd grad. Kandidater på studieprogrammer med mindre enn 120 studiepoeng teller ikke med på lavere nivå.


Kilde: NSD
Tabell 12 Kandidater med utveksling per institusjon, 2016. Antall og prosent

  2015     2016  
  Kandidater     Kandidater med utveksling     %     Kandidater     Kandidater med utveksling     %  
NU 1 722 70 4,1 1 806 73 4,0
NMBU 1 078 212 19,7 1 111 201 18,1
NTNU 6 389 1 225 19,2 6 751 1 205 17,9
UiA 1 874 330 17,6 2 069 362 17,5
UiB 2 617 737 28,2 2 581 816 31,6
UiO 4 317 805 18,6 4 404 873 19,8
UiS 1 787 173 9,7 1 925 223 11,6
UiT 2 465 236 9,6 2 669 219 8,2
AHO 120 35 29,2 105 33 31,4
HiM 354 22 6,2 470 40 8,5
NHH 1 114 631 56,6 1 161 713 61,4
NIH 261 36 13,8 225 40 17,8
NMH 121 17 14,1 124 16 12,9
HINN 1 858 179 9,6 1 919 180 9,4
HiOA 3 494 372 10,6 3 600 422 11,7
HSN 2 613 233 8,9 2 781 251 9,0
HiØ 885 73 8,2 951 57 6,0
HiVo 485 102 21,0 507 102 20,1
HVL 2 725 316 11,6 2 694 334 12,4
SH 18 0 0,0 35 0 0,0
KHiO 183 13 7,1 161 15 9,3
Statlige inst. 36 480 5 817 15,9 38 050 6 175 16,2
MF 174 11 6,3 173 15 8,7
BI 4 345 456 10,5 3 579 481 13,4
VID 609 60 9,9 686 62 9,0
ATH 43 2 4,7 38 0 0,0
BDM 10 0 0,0 11 0 0,0
BAS 24 7 29,2 19 6 31,6
DMMH 272 26 9,6 220 32 14,5
FIH 21 0 0,0 21 0 0,0
HLB 7 0 0,0 5 0 0,0
HD 99 8 8,1 103 2 1,9
HLT 45 0 0,0 27 1 3,7
HK 626 38 6,1 762 51 6,7
LDH 173 31 17,9 162 20 12,3
NLA 285 16 5,6 292 15 5,1
NDH 28 3 10,7 17 0 0,0
RS 26 0 0,0 36 0 0,0
W-ACT 330 18 5,5 399 21 5,3
Private inst. 7 117 676 9,5 6 550 706 10,8
Sum 43 597 6 493 14,9 44 600 6 881 15,4

Samme som tabell V2.41, fordelt på institusjon.


Kilde: NSD