Internasjonalisering: Tabeller fra tilstandsrapporten

Tabellene i dette dokumentet er utarbeidet av NSD til tilstandsrapportene for høyere utdanning. Se også egen side med statistikk utarbeidet til disse rapportene.

Innhold

 1. Tabell 1 Utreisende utvekslingsstudenter i Erasmus, antall og andel av totalt antall studenter, per institusjon 2014–20
 2. Tabell 2 Norske utvekslingsstudenter i utlandet fordelt per fagfelt 2011–20. Antall og prosent endring
 3. Tabell 3 Utreisende utvekslingsstudenter per land 2011–20. Antall og prosent endring
 4. Tabell 4 Utreisende utvekslingsstudenter per institusjon 2011–20. Antall og % endring siste år
 5. Tabell 5 Innreisende utvekslingsstudenter per land 2011–20. Antall og prosent endring siste år
 6. Tabell 6 Innreisende utvekslingsstudenter per institusjon 2011–20. Antall og % endring siste år
 7. Tabell 7 Utreisende og innreisende Erasmusstudenter per institusjon 2020
 8. Tabell 8 Uteksaminerte studenter med utveksling, per nivå, 2015–20. Antall og prosent
 9. Tabell 9 Uteksaminerte studenter med utveksling, per institusjon, 2015–20. Antall og prosent
 10. Tabell 10 Antall internasjonale fellesgrader per institusjon 2011–20
 11. Tabell 11 Undervisningsspråk i emner per institusjon 2011–20. Antall og endring siste år
 12. Tabell 12 Undervisningsspråk i emner per institusjon 2011–20. Prosent
 13. Tabell 13 Undervisningsspråk i emner per fagområde 2011, 2015 og 2020. Prosent
 14. Tabell 14 Undervisningsspråk per studenter på emner 2011, 2015 og 2020. Antall
 15. Tabell 15 Planlagt undervisningsspråk i emner per fagområde 2011–20. Antall emner
 16. Tabell 16 Planlagt undervisningsspråk i emner per fagområde 2011–20. Antall studenter
 17. Tabell 17 Artikler med internasjonalt samforfatterskap per UH-institusjon 2011–20. Prosent og antall

Tabell 1 Utreisende utvekslingsstudenter i Erasmus, antall og andel av totalt antall studenter, per institusjon 2014–20

  2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020  
  Antall     Andel     Antall     Andel     Antall     Andel     Antall     Andel     Antall     Andel     Antall     Andel     Antall     Andel  
NU 17 0,2 14 0,1 12 0,1 26 0,2 26 0,2 40 0,4 38 0,4
NMBU 36 0,7 51 1,0 78 1,5 59 1,1 82 1,6 119 2,1 95 1,5
NTNU 264 0,7 264 0,7 373 1,0 468 1,2 523 1,4 603 1,5 457 1,2
OsloMet 186 1,1 115 0,6 126 0,7 110 0,6 107 0,6 107 0,6 67 0,4
UiA 83 0,8 85 0,8 82 0,7 102 0,9 119 1,0 127 1,1 51 0,4
UiB 199 1,3 227 1,4 260 1,6 260 1,5 286 1,6 347 1,9 248 1,3
UiO 293 1,1 178 0,7 406 1,5 343 1,2 418 1,5 395 1,5 211 0,8
UiS 35 0,4 32 0,3 58 0,6 69 0,6 111 1,0 108 1,0 26 0,2
USN 39 0,3 98 0,6 88 0,5 99 0,6 116 0,7 107 0,7 67 0,4
UiT 58 0,4 66 0,4 73 0,5 90 0,6 101 0,6 117 0,7 60 0,4
AHO 15 2,4 20 3,1 37 6,0 18 2,8 29 4,4 29 4,1 7 0,9
HiM 9 0,4 4 0,2 7 0,3 3 0,1 7 0,3 11 0,4 5 0,2
KHiO 5 1,0 7 1,3 8 1,5 14 2,5 17 3,0 27 4,7 15 2,6
NHH 190 5,6 211 6,3 184 5,4 201 5,8 216 6,5 232 6,7 192 5,8
NIH 6 0,6 6 0,6 9 0,9 7 0,7 12 1,2 8 0,8 8 0,8
NMH 14 2,0 9 1,3 10 1,3 11 1,5 24 2,9 27 3,5 17 2,2
HINN 50 0,5 56 0,5 77 0,7 86 0,7 75 0,6 74 0,6 59 0,4
HiØ 6 0,1 4 0,1 10 0,2 3 0,0 13 0,2 16 0,2 12 0,2
HVO 40 1,1 56 1,5 31 0,9 35 0,9 45 1,2 34 0,9 18 0,4
HVL 68 0,5 57 0,4 71 0,5 79 0,5 91 0,6 95 0,7 30 0,2
SH - - - - - - - - - - 1 0,6 - -
Statlige inst. 1 613 0,8 1 560 0,7 2 000 0,9 2 083 1,0 2 418 1,1 2 624 1,2 1 683 0,7
BI 57 0,3 152 0,7 174 0,8 214 1,0 213 1,1 217 1,1 59 0,3
MF 4 0,3 1 0,1 2 0,2 2 0,2 2 0,1 4 0,3 2 0,2
VID 18 0,5 14 0,3 10 0,2 28 0,6 16 0,4 9 0,2 1 0,0
ATH - - - - - - - - - - 1 0,3 - -
BDM 1 1,1 2 2,4 1 1,1 1 1,1 - - 2 1,7 1 1,1
BAS 5 3,4 4 2,7 8 4,9 6 3,8 8 5,1 8 4,8 13 8,2
DMMH 10 0,8 9 0,7 12 0,9 9 0,7 12 0,9 12 0,8 - -
FIH - - - - - - - - - - - - - -
HGUT - - - - - - - - - - - - - -
HFDK - - - - - - - - - - - - - -
HLT - - - - - - - - - - - - - -
HK 12 0,3 26 0,4 31 0,4 20 0,2 33 0,4 16 0,2 11 0,1
LDH 1 0,1 2 0,2 2 0,2 4 0,4 3 0,3 9 0,9 - -
NLA - - - - 3 0,1 1 0,0 2 0,1 - - 2 0,1
RS - - - - - - - - - - - - - -
Private inst. 108 0,3 210 0,6 243 0,6 285 0,7 289 0,7 278 0,7 89 0,2
Gj.snitt 1 721 0,7 1 770 0,7 2 243 0,9 2 368 0,9 2 707 1,0 2 902 1,1 1 772 0,6

Utvekslingsstudenter: Antall avsluttede utvekslingsopphold av minst tre måneders varighet i løpet av året. Omfatter kun utreisende studenter på følgende avtaler: Erasmus+, Erasmus Mundus, Erasmus, Erasmus Link, LLP Erasmus og LLP Øvrig. Utvekslingsstudenter på nivåene forskerutdanning (FU) og videregående skoles nivå (VS) er utelatt.
Totalt antall studenter: Antall registrerte egenfinansierte studenter (studentkategori studenter (S) og andre (A) om høsten). Studieprogrammer på nivåene forskerutdanning (FU) og videregående skoles nivå (VS) er utelatt.


Kilde: NSD
Tabell 2 Norske utvekslingsstudenter i utlandet fordelt per fagfelt 2011–20. Antall og prosent endring

  2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020     Endring 2019-20  
                                          Antall     Prosent  
Humanistiske og estetiske fag 645 669 546 631 523 587 637 680 677 437 - 240 - 35
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 376 369 386 414 388 449 423 590 635 252 - 383 - 60
Samfunnsfag og juridiske fag 1 101 1 150 1 079 1 001 957 1 142 1 123 1 261 1 331 653 - 678 - 51
Økonomiske og administrative fag 1 497 1 433 1 495 1 468 1 588 1 528 1 513 1 566 1 680 886 - 794 - 47
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 937 963 1 094 1 159 1 224 1 450 1 653 1 665 1 809 1 125 - 684 - 38
Helse-, sosial- og idrettsfag 969 1 025 1 034 1 031 1 011 1 038 1 156 1 189 1 212 403 - 809 - 67
Primærnæringsfag 16 14 17 14 25 25 25 39 42 41 - 1 - 2
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 26 31 30 15 27 45 38 37 27 13 - 14 - 52
Uoppgitt fagfelt 6 12 17 24 11 4 7 9 9 - - -
Sum 5 573 5 666 5 698 5 757 5 754 6 268 6 575 7 036 7 422 3 810 - 3 612 - 49

Utreisende utvekslingsstudenter (med unntak av individbaserte avtaler) fordelt på fagfelt. Studenter på studieprogrammer for forskerutdanning ekskluderes.


Kilde: NSD
Tabell 3 Utreisende utvekslingsstudenter per land 2011–20. Antall og prosent endring

  2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020     % endring 2019-20  
Australia 627 690 668 744 799 919 1 022 1 098 1 263 517 - 59
USA 1 167 1 266 1 246 1 223 1 215 983 896 836 842 366 - 57
Storbritannia 458 499 526 509 423 480 522 545 511 277 - 46
Italia 102 88 89 121 114 157 178 230 308 216 - 30
Spania 175 197 206 161 177 283 233 313 336 214 - 36
Danmark 279 237 262 269 215 264 292 310 323 209 - 35
Frankrike 290 247 265 234 279 266 312 320 363 190 - 48
Tyskland 196 228 212 259 255 361 311 257 287 190 - 34
Nederland 122 136 133 124 131 202 238 230 282 177 - 37
Canada 162 137 172 140 169 178 203 174 164 122 - 26
Portugal 55 70 62 70 73 70 95 167 161 100 - 38
Japan 47 63 29 68 59 76 122 154 123 99 - 20
Sverige 150 137 133 112 125 153 121 123 129 92 - 29
Singapore 108 116 118 120 86 101 128 143 116 69 - 41
Kina 112 90 88 91 104 83 102 129 149 64 - 57
Østerrike 56 38 48 51 44 83 74 88 99 61 - 38
Sveits 32 61 43 56 60 57 72 74 66 59 - 11
Sør-Afrika 167 162 149 139 118 156 172 168 140 55 - 61
Namibia 64 44 57 44 69 68 65 96 66 50 - 24
New Zealand 107 88 80 110 97 107 110 99 114 49 - 57
Belgia 35 44 42 65 53 52 52 66 94 46 - 51
Ungarn 23 11 15 23 60 37 49 37 34 44 29
Malaysia 35 33 27 39 24 30 24 40 47 43 - 9
Tanzania 140 159 164 157 205 175 200 198 221 42 - 81
Sør-Korea 24 27 44 40 31 65 77 61 85 37 - 56
Tsjekkia 27 34 33 34 38 42 46 59 46 31 - 33
Finland 44 30 25 28 31 26 23 27 34 23 - 32
Vietnam 1 3 - 1 2 20 9 10 24 21 - 13
Madagaskar 6 5 6 15 18 14 26 34 31 20 - 35
Irland 42 55 73 66 63 39 41 66 50 19 - 62
Taiwan 1 10 7 15 11 18 14 19 26 19 - 27
Polen 16 17 11 16 17 33 23 24 34 18 - 47
Argentina 50 33 43 35 22 36 31 34 33 17 - 48
Brasil 48 42 37 37 33 21 25 25 37 16 - 57
Island 23 20 18 14 32 31 40 42 35 16 - 54
Jordan - - - - - - 4 4 4 15 275
Russland 48 35 39 53 44 43 29 42 49 13 - 73
Slovenia 3 13 9 4 8 10 8 16 30 13 - 57
Sri Lanka - - - 10 3 7 11 2 3 13 333
Zambia 60 31 43 40 36 48 38 40 47 13 - 72
India 35 17 21 28 28 29 55 51 71 12 - 83
Mexico 39 21 24 14 30 19 25 24 22 12 - 45
Nepal 9 6 8 12 22 19 20 23 22 12 - 45
Andre 388 426 423 366 331 407 437 538 501 119 - 76
Sum 5 573 5 666 5 698 5 757 5 754 6 268 6 575 7 036 7 422 3 810 - 49

Tabellen viser totalt antall utreisende utvekslingsstudenter på årsbasis, med unntak av individbaserte avtaler og programmer på forskerutdanning. Sortert etter antall i 2020.


Kilde: NSD
Tabell 4 Utreisende utvekslingsstudenter per institusjon 2011–20. Antall og % endring siste år

  2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020     % endring 2019-20     Per reg. stud. 2020 %  
NU 46 53 78 73 59 68 83 81 102 57 - 44 0,5
NMBU 143 141 141 116 144 162 155 149 218 156 - 28 2,5
NTNU 897 910 860 947 963 1 061 1 236 1 249 1 396 968 - 31 2,5
OsloMet 410 354 373 428 322 341 371 375 400 127 - 68 0,7
UiA 321 378 335 350 376 403 405 417 442 168 - 62 1,4
UiB 592 711 693 655 614 705 606 679 762 429 - 44 2,3
UiO 710 696 697 661 583 776 982 1 035 981 500 - 49 1,9
UiS 129 152 181 164 205 222 206 257 262 53 - 80 0,5
USN 143 166 229 224 279 245 230 258 291 131 - 55 0,8
UiT 189 182 261 200 198 219 231 275 264 127 - 52 0,8
AHO 30 37 32 30 30 42 25 35 34 9 - 74 1,2
HiM 9 9 6 17 17 26 13 21 16 19 19 0,7
KHiO 20 15 13 7 14 12 15 22 30 15 - 50 2,6
NHH 384 438 441 535 527 481 483 536 533 439 - 18 13,2
NIH 44 53 35 39 44 42 43 45 53 24 - 55 2,4
NMH 19 14 13 17 14 16 12 27 32 19 - 41 2,5
HINN 189 191 169 167 162 167 179 198 184 142 - 23 1,0
HiØ 58 43 69 64 62 99 62 91 82 64 - 22 0,9
HVO 106 146 103 90 113 109 115 116 111 37 - 67 0,9
HVL 335 335 299 334 309 366 342 372 408 34 - 92 0,2
SH - - - - 1 2 - 1 1 - - 0
Statlige inst. 4 774 5 024 5 028 5 118 5 036 5 564 5 794 6 239 6 602 3 518 - 47 1,6
BI 639 481 493 426 499 477 474 524 513 186 - 64 0,9
MF 7 15 7 20 11 4 13 13 5 6 20 0,5
VID 48 51 48 74 62 38 133 124 111 2 - 98 0,0
ATH - - - - - 2 1 1 4 - - 0
BDM - 3 4 1 2 1 1 1 2 1 - 50 1,1
BAS 1 9 9 5 6 12 12 11 10 15 50 9,4
DMMH 45 52 32 24 27 33 23 16 20 - - 0
FIH - - 1 - - 1 1 - - - - 0
HGUT - - - - - - - - - - - 0
HFDK - - - - - - - - - - - 0
HLT - - - - - - - - 1 - - 0
HK 27 18 47 49 69 92 78 62 90 66 - 27 0,5
LDH 30 6 24 35 25 34 33 32 46 10 - 78 0,9
NLA 2 7 5 5 17 10 12 13 18 6 - 67 0,2
RS - - - - - - - - - - - 0
Private inst. 799 642 670 639 718 704 781 797 820 292 - 64 0,6
Sum 5 573 5 666 5 698 5 757 5 754 6 268 6 575 7 036 7 422 3 810 - 49 1,4

Tabellen viser totalt antall utreisende utvekslingsstudenter på årsbasis, med unntak av individbaserte avtaler og programmer på forskerutdanning. Andel per reg. student er beregnet som prosent av totalantallet registrerte studenter (høst, egenfinansiert).


Kilde: NSD
Tabell 5 Innreisende utvekslingsstudenter per land 2011–20. Antall og prosent endring siste år

  2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020     Endring 2019-20  
                                          Antall     Prosent  
Tyskland 1 018 1 122 1 163 1 239 1 410 1 538 1 678 1 685 1 837 858 - 979 - 53
Frankrike 724 774 758 846 896 1 071 1 161 1 243 1 185 726 - 459 - 39
Spania 500 545 579 520 482 573 586 613 580 338 - 242 - 42
Italia 286 250 285 320 367 427 443 573 586 293 - 293 - 50
Nederland 279 316 312 319 471 558 624 667 689 235 - 454 - 66
Storbritannia 96 171 152 153 152 209 215 235 229 162 - 67 - 29
Danmark 131 145 172 240 245 252 302 279 242 134 - 108 - 45
Tsjekkia 180 179 202 201 273 179 199 178 193 109 - 84 - 44
USA 215 197 186 174 229 296 315 304 258 108 - 150 - 58
Østerrike 158 147 177 157 208 202 229 212 219 102 - 117 - 53
Belgia 97 145 137 152 193 227 270 238 259 101 - 158 - 61
Finland 89 103 99 118 126 170 177 175 166 95 - 71 - 43
Kina 133 123 116 132 153 137 146 184 139 94 - 45 - 32
Japan 32 57 68 67 83 78 101 109 117 92 - 25 - 21
Polen 206 208 158 224 262 296 182 166 141 91 - 50 - 35
Sveits 67 79 100 107 105 118 121 127 131 71 - 60 - 46
Canada 98 117 105 97 138 170 180 174 162 70 - 92 - 57
Australia 91 84 95 104 124 149 130 139 111 61 - 50 - 45
Russland 213 178 213 191 225 186 174 135 127 61 - 66 - 52
Portugal 42 50 58 77 82 103 91 106 96 55 - 41 - 43
Sverige 107 115 100 98 94 92 114 140 116 51 - 65 - 56
Ukraina 16 46 45 77 30 49 80 71 56 43 - 13 - 23
Hongkong 33 48 54 65 50 51 67 61 78 40 - 38 - 49
Sør-Korea 78 86 100 74 87 104 76 96 69 31 - 38 - 55
Singapore 110 135 138 142 151 153 160 177 84 29 - 55 - 65
Ungarn 60 37 44 26 43 39 29 45 34 27 - 7 - 21
India 14 7 14 14 20 25 42 44 41 26 - 15 - 37
Etiopia 13 37 29 26 39 44 29 18 43 25 - 18 - 42
Romania 39 16 26 66 58 66 18 22 34 25 - 9 - 26
Litauen 76 53 75 57 68 41 38 46 43 24 - 19 - 44
Irland 25 32 17 20 19 19 46 29 41 23 - 18 - 44
Sri Lanka 8 10 13 12 8 18 23 27 28 22 - 6 - 21
Hellas 33 28 40 30 27 25 29 33 42 21 - 21 - 50
Mexico 31 27 39 40 36 39 35 31 49 21 - 28 - 57
Brasil 18 30 26 74 177 75 27 25 28 20 - 8 - 29
Taiwan 7 11 19 17 27 25 23 33 32 20 - 12 - 38
Island 16 21 20 26 20 50 56 22 26 18 - 8 - 31
Sør-Afrika 13 9 3 7 10 9 11 17 11 18 7 64
Argentina 2 6 1 5 9 8 7 22 13 17 4 31
Georgia - 14 18 29 14 26 17 29 23 16 - 7 - 30
Slovenia 17 19 15 42 31 34 27 32 27 15 - 12 - 44
Tyrkia 8 8 6 3 12 16 9 18 19 14 - 5 - 26
Ghana 34 32 35 38 44 52 9 23 19 13 - 6 - 32
Kamerun 5 4 2 6 3 3 5 5 5 13 8 160
Slovakia 33 44 48 31 45 40 37 23 29 12 - 17 - 59
Tanzania 29 26 29 17 18 15 15 7 27 11 - 16 - 59
Andre 426 484 492 455 302 421 330 312 283 152 - 131 - 46
Sum 5 906 6 375 6 583 6 935 7 666 8 478 8 683 8 950 8 767 4 603 - 4 164 - 47

Tabellen viser totalt antall innreisende utvekslingsstudenter på årsbasis, med unntak av individbaserte avtaler og programmer på forskerutdanning. Sortert etter antall i 2020.


Kilde: NSD
Tabell 6 Innreisende utvekslingsstudenter per institusjon 2011–20. Antall og % endring siste år

  2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020     Endring 2019-20     Per reg. stud. 2020 %  
NU 107 127 156 146 156 153 150 150 153 88 - 42 0,8
NMBU 122 120 118 138 145 192 287 249 230 123 - 47 2,0
NTNU 1 161 1 294 1 346 1 420 1 577 1 654 1 531 1 741 1 750 844 - 52 2,1
OsloMet 286 278 236 223 263 324 306 325 296 190 - 36 1,0
UiA 228 239 246 277 296 317 307 384 365 149 - 59 1,2
UiB 715 806 942 923 1 061 1 178 1 221 1 274 1 211 863 - 29 4,6
UiO 966 1 079 1 144 1 198 1 267 1 408 1 413 1 401 1 390 753 - 46 2,8
UiS 186 196 169 215 273 322 341 306 299 200 - 33 1,8
USN 235 274 299 326 334 382 418 410 385 163 - 58 1,0
UiT 372 403 393 428 436 451 443 536 511 267 - 48 1,6
AHO 48 59 62 47 64 58 55 58 64 20 - 69 2,6
HiM 67 46 56 44 79 73 94 62 87 25 - 71 0,9
KHiO 17 17 20 19 20 22 26 22 18 10 - 44 1,7
NHH 280 296 316 330 331 368 416 456 447 168 - 62 5,1
NIH 49 71 83 74 84 98 81 52 54 6 - 89 0,6
NMH 23 17 16 18 23 19 21 20 35 34 - 3 4,4
HINN 146 108 107 166 178 238 248 234 234 155 - 34 1,1
HiØ 70 93 88 90 72 99 92 110 64 46 - 28 0,7
HVO 73 91 105 74 112 118 134 117 128 57 - 55 1,4
HVL 173 173 149 173 228 218 269 244 258 83 - 68 0,6
SH 8 16 10 9 5 7 8 2 3 - - 0
Statlige inst. 5 332 5 803 6 061 6 338 7 004 7 699 7 861 8 153 7 982 4 244 - 47 1,9
BI 509 489 453 513 579 676 691 703 678 292 - 57 1,4
MF 12 6 12 2 22 9 16 3 7 12 71 0,9
VID 27 26 22 25 21 26 23 25 30 5 - 83 0,1
ATH - - - - - - - - - - - 0
BDM - - - 2 - 1 4 1 - 2 - 2,2
BAS 7 9 11 13 10 18 16 24 18 18 0 11,3
DMMH 7 25 11 20 14 18 39 22 32 14 - 56 1,0
FIH - - - - - - - - - - - 0
HGUT - - - - - - - - - - - 0
HFDK - - - - - - - - - - - 0
HLT - - - - - - - - - - - 0
HK 2 - 4 7 9 24 24 1 2 - - 0
LDH 3 - 4 7 2 3 4 1 - 1 - 0,1
NLA 7 17 5 8 5 4 5 17 18 15 - 17 0,6
RS - - - - - - - - - - - 0
Private inst. 574 572 522 597 662 779 822 797 785 359 - 54 0,8
Sum 5 906 6 375 6 583 6 935 7 666 8 478 8 683 8 950 8 767 4 603 - 47 1,7

Tabellen viser totalt antall innreisende utvekslingsstudenter på årsbasis, med unntak av individbaserte avtaler og programmer på forskerutdanning. Andel per reg. student er beregnet som prosent av totalantallet registrerte studenter (høst, egenfinansiert).


Kilde: NSD
Tabell 7 Utreisende og innreisende Erasmusstudenter per institusjon 2020

  Utreisende     Innreisende  
  Erasmusstudenter     Andre     Erasmusstudenter     Andre  
NU 38 19 54 34
NMBU 95 61 71 52
NTNU 457 511 697 147
OsloMet 67 60 160 30
UiA 51 117 112 37
UiB 248 181 708 155
UiO 211 289 510 243
UiS 26 27 169 31
USN 67 64 128 35
UiT 60 67 179 88
AHO 7 2 19 1
HiM 5 14 23 2
KHiO 15 - 10 -
NHH 192 247 102 66
NIH 8 16 6 -
NMH 17 2 32 2
HINN 59 83 132 23
HiØ 12 52 42 4
HVO 18 19 48 9
HVL 30 4 59 24
Statlige inst. 1 683 1 835 3 261 983
BI 59 127 166 126
MF 2 4 7 5
VID 1 1 5 -
BDM 1 - 2 -
BAS 13 2 14 4
DMMH - - 12 2
HK 11 55 - -
LDH - 10 1 -
NLA 2 4 8 7
Private inst. 89 203 215 144
Sum 1 772 2 038 3 476 1 127

Antall avsluttede utvekslingsopphold av minst tre måneders varighet på Erasmus (omfatter Erasmus+, Erasmus Mundus, Erasmus, Erasmus Link, LLP Erasmus og LLP Øvrig), samt andre avtaler. Individbaserte avtaler, kvotestudenter og studenter på forskerutdanning holdes utenom.


Kilde: NSD
Tabell 8 Uteksaminerte studenter med utveksling, per nivå, 2015–20. Antall og prosent

  2015     2016     2017     2018     2019     2020  
  Uteksaminerte     Prosentandel med utveksling     Uteksaminerte     Prosentandel med utveksling     Uteksaminerte     Prosentandel med utveksling     Uteksaminerte     Prosentandel med utveksling     Uteksaminerte     Prosentandel med utveksling     Uteksaminerte     Prosentandel med utveksling  
Lavere grads nivå 28 154 12,2 28 815 12,2 30 715 12,1 31 428 12,9 31 853 12,2 33 395 12,7
Høyere grads nivå 11 483 15,3 11 578 17,4 11 357 17,9 11 668 18,5 12 026 19,7 12 757 19,6
Integrert mastergrad/profesjon 3 960 33,5 4 207 32,7 4 332 33,8 4 240 35,3 4 454 37,0 4 575 35,6
Sum 43 597 14,9 44 600 15,5 46 404 15,6 47 336 16,3 48 333 16,3 50 727 16,5

Uteksaminerte (egenfinansierte) med fullført utvekslingsopphold i utlandet av minst tre måneders varighet. Beregning basert på innrapporterte utvekslingsopphold for den uteksaminerte i hele perioden 2010 høst til 2020 høst, uavhengig av studieprogram og type utvekslingsavtale. Utvekslingsoppholdet må være påbegynt før dato for oppnådd grad. Uteksaminerte på studieprogrammer med mindre enn 120 studiepoeng teller ikke med på lavere grads nivå.


Kilde: NSD
Tabell 9 Uteksaminerte studenter med utveksling, per institusjon, 2015–20. Antall og prosent

  2015     2016     2017     2018     2019     2020  
  Uteksaminerte     Prosentandel med utveksling     Uteksaminerte     Prosentandel med utveksling     Uteksaminerte     Prosentandel med utveksling     Uteksaminerte     Prosentandel med utveksling     Uteksaminerte     Prosentandel med utveksling     Uteksaminerte     Prosentandel med utveksling  
NU 1 722 4,1 1 806 4,0 1 860 3,7 1 865 5,1 1 918 4,3 1 996 6,1
NMBU 1 078 19,8 1 111 18,1 1 152 22,0 1 107 24,4 1 128 20,9 1 181 22,6
NTNU 6 389 19,2 6 751 17,9 7 158 18,9 7 117 18,4 7 468 19,6 7 689 20,0
OsloMet 3 494 10,6 3 600 11,7 3 863 10,6 3 883 11,2 3 917 11,8 4 067 11,2
UiA 1 874 17,6 2 069 17,5 2 257 18,3 2 385 19,5 2 404 17,8 2 528 18,4
UiB 2 617 28,2 2 581 31,6 2 786 27,7 2 835 27,2 2 962 27,9 3 066 27,1
UiO 4 317 18,8 4 404 19,9 4 393 20,0 4 534 22,3 4 625 23,1 4 990 24,4
UiS 1 787 9,7 1 925 11,6 2 041 13,1 2 093 12,3 2 289 13,7 2 406 14,6
USN 2 613 9,0 2 781 9,0 2 815 8,0 2 782 8,9 2 874 8,6 2 967 9,2
UiT 2 465 9,6 2 669 8,3 2 684 8,4 2 668 9,4 2 756 11,1 2 824 10,2
AHO 120 29,2 105 34,3 108 30,6 122 27,8 124 29,5 133 27,2
HiM 354 6,2 470 8,5 387 14,7 418 5,7 405 7,2 481 8,5
KHiO 183 7,1 161 9,3 188 11,2 163 13,5 192 21,4 183 15,3
NHH 1 114 56,6 1 161 61,4 1 050 56,7 1 161 59,3 1 087 59,9 1 164 57,6
NIH 261 13,8 225 17,8 230 15,2 217 21,2 243 13,2 229 24,5
NMH 121 14,9 124 12,9 181 12,2 132 12,1 149 14,1 182 16,5
HINN 1 858 9,6 1 919 9,4 2 032 9,0 2 075 8,8 2 072 9,4 2 289 8,1
HiØ 885 8,2 951 6,0 913 11,4 977 7,2 1 054 8,3 1 073 8,5
HVO 485 21,0 507 20,1 474 23,2 543 20,4 522 18,6 531 22,6
HVL 2 725 11,6 2 694 12,4 2 921 13,3 2 928 13,9 3 167 12,4 2 962 11,6
SH 18 0,0 35 0,0 11 9,1 19 0,0 34 2,9 25 4,0
Statlige inst. 36 480 16,0 38 050 16,3 39 504 16,2 40 023 16,8 41 390 16,9 42 965 17,3
BI 4 345 10,6 3 579 13,8 3 566 15,1 3 783 16,5 3 331 16,8 3 827 16,1
MF 174 6,3 173 8,7 161 6,2 151 6,0 163 6,1 153 8,5
VID 708 9,6 789 8,1 717 9,1 840 18,5 867 15,5 933 8,7
ATH 43 4,7 38 0,0 38 2,6 50 2,0 46 6,5 58 5,2
BDM 10 0,0 11 0,0 11 0,0 13 15,4 9 11,1 18 16,7
BAS 24 29,2 19 31,6 30 23,3 33 36,4 30 33,3 33 36,4
DMMH 272 9,6 220 14,5 232 13,4 242 10,7 311 7,7 356 6,5
FIH 21 0,0 21 0,0 21 0,0 18 11,1 21 0,0 20 0,0
HGUT 7 0,0 5 0,0 - - 7 0,0 5 0,0 4 0,0
HFDK - - - - - - - - 13 0,0 - -
HLT 45 0,0 27 3,7 50 0,0 40 2,5 42 0,0 44 0,0
HK 984 6,1 1 178 6,4 1 485 6,5 1 541 6,5 1 462 5,5 1 636 7,2
LDH 173 17,9 162 12,3 195 22,6 222 16,2 222 18,9 249 21,7
NLA 285 5,6 292 5,5 346 5,5 345 5,8 373 4,3 390 6,9
RS 26 0,0 36 0,0 48 2,1 28 0,0 48 6,3 41 0,0
Private inst. 7 117 9,6 6 550 11,0 6 900 11,8 7 313 13,5 6 943 12,7 7 762 12,2
Sum 43 597 14,9 44 600 15,5 46 404 15,6 47 336 16,3 48 333 16,3 50 727 16,5

Samme som tabell 8, fordelt på institusjon.


Kilde: NSD
Tabell 10 Antall internasjonale fellesgrader per institusjon 2011–20

  2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020  
NU 6 3 4 4 4 4 4 4 3 3
NMBU - 2 2 2 2 1 1 1 1 2
NTNU 9 9 9 8 8 8 8 9 8 9
OsloMet 2 3 3 2 2 2 2 - - -
UiA - - 1 1 1 2 3 3 2 2
UiB 6 6 6 6 6 5 3 4 3 4
UiO 3 3 6 7 8 9 9 10 10 9
UiS 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4
USN 2 2 3 3 3 4 4 8 2 2
UiT 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1
NIH 1 1 3 3 3 3 3 3 2 1
HiØ 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
HVL - - - - - - 1 1 1 1
Statlige inst. 33 33 42 41 45 46 46 51 40 40
VID 1 1 1 - - - - - - -
HK - - - 1 - - - - - -
Private inst. 1 1 1 1 - - - - - -
Sum 34 34 43 42 45 46 46 51 40 40

Antall studieprogrammer der det finnes samarbeidsavtale med utenlandsk institusjon om tildeling av fellesgrad.


Kilde: NSD
Tabell 11 Undervisningsspråk i emner per institusjon 2011–20. Antall og endring siste år

  Norsk     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020     Endring 2019-20  
                                          Antall     Prosent  
NU 1 553 1 500 1 460 1 512 1 465 1 387 1 259 1 149 1 059 972 - 87 - 8
NMBU 618 612 613 651 617 556 579 543 557 530 - 27 - 5
NTNU 3 293 3 372 3 377 3 335 3 236 3 196 3 073 2 994 3 002 3 036 34 1
OsloMet 1 405 1 478 1 581 1 588 1 595 1 529 1 439 1 388 1 377 1 361 - 16 - 1
UiA 993 1 026 1 016 998 1 044 986 1 009 1 053 1 097 1 164 67 6
UiB 1 315 1 283 1 364 1 293 1 297 1 319 1 294 1 256 1 245 1 219 - 26 - 2
UiO 2 015 2 010 1 986 1 954 1 907 1 922 1 997 2 050 1 913 1 731 - 182 - 10
UiS 860 876 881 879 817 781 769 741 733 744 11 2
USN 2 126 2 115 2 183 2 109 2 051 1 975 1 898 1 858 1 748 1 595 - 153 - 9
UiT 1 823 1 785 1 941 1 852 1 780 1 723 1 684 1 627 1 600 1 641 41 3
AHO 101 73 89 123 69 44 45 47 52 58 6 12
HiM 207 216 230 264 274 224 199 177 176 194 18 10
KHiO 314 316 351 291 303 340 324 314 320 312 - 8 - 3
NHH 230 221 222 231 216 213 189 151 149 148 - 1 - 1
NIH 170 186 178 189 187 189 175 166 176 170 - 6 - 3
NMH 402 427 423 408 397 383 396 379 403 372 - 31 - 8
HINN 1 212 1 237 1 258 1 187 1 196 1 194 1 229 1 216 1 235 1 273 38 3
HiØ 554 621 649 616 602 593 590 570 567 569 2 0
HVO 305 333 360 369 390 385 390 407 431 428 - 3 - 1
HVL 1 804 1 801 1 847 1 812 1 760 1 686 1 705 1 507 1 494 1 505 11 1
SH 28 34 52 47 59 60 49 59 66 62 - 4 - 6
Statlige inst. 21 328 21 522 22 061 21 708 21 262 20 685 20 292 19 652 19 400 19 084 - 316 - 2
BI 779 728 628 601 493 489 484 461 399 362 - 37 - 9
MF 195 188 212 182 194 173 173 168 177 168 - 9 - 5
VID 530 564 602 603 578 555 538 531 519 498 - 21 - 4
ATH 69 81 74 69 71 70 77 82 76 88 12 16
BDM 42 39 55 61 55 73 67 55 47 43 - 4 - 9
BAS 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 0 0
DMMH 97 148 128 127 151 157 154 121 115 117 2 2
FIH 70 83 82 96 106 96 78 107 112 117 5 4
HGUT 14 22 17 8 9 14 11 14 13 9 - 4 - 31
HFDK - - - - - - - - 10 5 - 5 - 50
HLT 43 56 44 47 42 55 45 49 50 48 - 2 - 4
HK 302 407 470 497 730 850 881 1 114 938 1 047 109 12
LDH 45 58 63 79 78 69 54 54 53 62 9 17
NLA 375 437 409 408 417 422 407 390 416 410 - 6 - 1
RS 27 30 44 41 39 43 43 45 51 63 12 24
Private inst. 2 590 2 843 2 831 2 821 2 965 3 068 3 014 3 194 2 979 3 040 61 2
Sum 23 918 24 365 24 892 24 529 24 227 23 753 23 306 22 846 22 379 22 124 - 255 - 1

Antall emner der undervisningsspråket er hhv. norsk og ulikt norsk. Kun emner der det finnes eksamensresultater for gitt år. Emner innen språkutdanning (NUS-faggruppe 11) og emner med ukjent undervisningsspråk er utelatt. Emner på nivåene forskerutdanning (FU) og videregående skoles nivå (VS) teller med.


Kilde: NSD  Fremmedspråk     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020     Endring 2019-20  
                                          Antall     Prosent  
NU 120 135 129 127 166 209 229 238 268 265 - 3 - 1
NMBU 226 237 236 225 280 294 354 338 361 327 - 34 - 9
NTNU 1 198 1 210 1 260 1 348 1 424 1 560 1 608 1 686 1 746 1 835 89 5
OsloMet 99 94 85 65 81 89 223 285 329 355 26 8
UiA 178 172 187 180 189 253 240 236 243 228 - 15 - 6
UiB 391 447 460 535 584 562 576 613 644 619 - 25 - 4
UiO 578 570 592 620 655 640 712 820 953 958 5 1
UiS 162 190 244 280 312 331 359 438 492 507 15 3
USN 137 169 176 247 265 293 320 337 347 349 2 1
UiT 440 480 511 536 563 589 600 602 598 594 - 4 - 1
AHO 10 34 26 13 53 80 81 78 78 72 - 6 - 8
HiM 70 75 78 40 50 80 95 94 94 98 4 4
KHiO - - 1 1 - - - - - - - -
NHH 156 149 172 165 186 179 168 180 184 172 - 12 - 7
NIH 1 1 1 - - - - - - - - -
NMH - - - - - - 1 3 5 5 0 0
HINN 42 38 53 62 80 106 117 111 101 92 - 9 - 9
HiØ 50 45 49 44 38 38 49 43 31 26 - 5 - 16
HVO 9 8 9 13 18 18 16 15 16 15 - 1 - 6
HVL 67 91 79 88 92 124 131 227 262 284 22 8
SH 18 15 - 1 7 3 6 5 6 7 1 17
Statlige inst. 3 952 4 160 4 348 4 590 5 043 5 448 5 885 6 349 6 758 6 808 50 1
BI 323 354 311 186 264 255 259 297 315 354 39 12
MF 21 16 16 22 26 36 36 33 34 32 - 2 - 6
VID - - 1 6 9 8 8 11 11 21 10 91
BAS - - 1 2 2 2 2 4 7 5 - 2 - 29
DMMH 3 1 - 2 2 2 2 3 2 2 0 0
FIH - - - - - - - 3 5 32 27 540
HLT 6 9 10 20 20 20 20 17 17 19 2 12
HK - - - - - 10 96 134 95 127 32 34
NLA 4 8 11 8 9 12 18 24 19 24 5 26
RS 5 8 8 7 5 5 5 5 5 5 0 0
Private inst. 362 396 358 253 337 350 446 531 510 621 111 22
Sum 4 314 4 556 4 706 4 843 5 380 5 798 6 331 6 880 7 268 7 429 161 2Tabell 12 Undervisningsspråk i emner per institusjon 2011–20. Prosent

  Norsk     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020  
NU 92,8 91,7 91,9 92,3 89,8 86,9 84,6 82,8 79,8 78,6
NMBU 73,2 72,1 72,2 74,3 68,8 65,4 62,1 61,6 60,7 61,8
NTNU 73,3 73,6 72,8 71,2 69,4 67,2 65,6 64,0 63,2 62,3
OsloMet 93,4 94,0 94,9 96,1 95,2 94,5 86,6 83,0 80,7 79,3
UiA 84,8 85,6 84,5 84,7 84,7 79,6 80,8 81,7 81,9 83,6
UiB 77,1 74,2 74,8 70,7 69,0 70,1 69,2 67,2 65,9 66,3
UiO 77,7 77,9 77,0 75,9 74,4 75,0 73,7 71,4 66,7 64,4
UiS 84,1 82,2 78,3 75,8 72,4 70,2 68,2 62,9 59,8 59,5
USN 93,9 92,6 92,5 89,5 88,6 87,1 85,6 84,6 83,4 82,0
UiT 80,6 78,8 79,2 77,6 76,0 74,5 73,7 73,0 72,8 73,4
AHO 91,0 68,2 77,4 90,4 56,6 35,5 35,7 37,6 40,0 44,6
HiM 74,7 74,2 74,7 86,8 84,6 73,7 67,7 65,3 65,2 66,4
KHiO 100,0 100,0 99,7 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
NHH 59,6 59,7 56,3 58,3 53,7 54,3 52,9 45,6 44,7 46,3
NIH 99,4 99,5 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
NMH 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 99,2 98,8 98,7
HINN 96,7 97,0 96,0 95,0 93,7 91,8 91,3 91,6 92,4 93,3
HiØ 91,7 93,2 93,0 93,3 94,1 94,0 92,3 93,0 94,8 95,6
HVO 97,1 97,7 97,6 96,6 95,6 95,5 96,1 96,4 96,4 96,6
HVL 96,4 95,2 95,9 95,4 95,0 93,1 92,9 86,9 85,1 84,1
SH 60,9 69,4 100,0 97,9 89,4 95,2 89,1 92,2 91,7 89,9
Statlige inst. 84,4 83,8 83,5 82,5 80,8 79,2 77,5 75,6 74,2 73,7
BI 70,7 67,3 66,9 76,4 65,1 65,7 65,1 60,8 55,9 50,6
MF 90,3 92,2 93,0 89,2 88,2 82,8 82,8 83,6 83,9 84,0
VID 100,0 100,0 99,8 99,0 98,5 98,6 98,5 98,0 97,9 96,0
ATH 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
BDM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
BAS 100,0 100,0 75,0 50,0 50,0 50,0 50,0 42,9 30,0 37,5
DMMH 97,0 99,3 100,0 98,5 98,7 98,7 98,7 97,6 98,3 98,3
FIH 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,3 95,7 78,5
HGUT 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
HFDK - - - - - - - - 100,0 100,0
HLT 87,8 86,2 81,5 70,1 67,7 73,3 69,2 74,2 74,6 71,6
HK 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,8 90,2 89,3 90,8 89,2
LDH 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
NLA 98,9 98,2 97,4 98,1 97,9 97,2 95,8 94,2 95,6 94,5
RS 84,4 78,9 84,6 85,4 88,6 89,6 89,6 90,0 91,1 92,6
Private inst. 87,7 87,8 88,8 91,8 89,8 89,8 87,1 85,7 85,4 83,0
Gj.snitt 84,7 84,2 84,1 83,5 81,8 80,4 78,6 76,9 75,5 74,9

Emner der undervisningsspråket er hhv. norsk og ulikt norsk, som andel av det totale antall emner . Kun emner der det finnes eksamensresultater for gitt år. Emner innen språkutdanning (NUS-faggruppe 11) og emner med ukjent undervisningsspråk er utelatt. Emner på nivåene forskerutdanning (FU) og videregående skoles nivå (VS) teller med.


Kilde: NSD  Fremmedspråk     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020  
NU 7,2 8,3 8,1 7,7 10,2 13,1 15,4 17,2 20,2 21,4
NMBU 26,8 27,9 27,8 25,7 31,2 34,6 37,9 38,4 39,3 38,2
NTNU 26,7 26,4 27,2 28,8 30,6 32,8 34,4 36,0 36,8 37,7
OsloMet 6,6 6,0 5,1 3,9 4,8 5,5 13,4 17,0 19,3 20,7
UiA 15,2 14,4 15,5 15,3 15,3 20,4 19,2 18,3 18,1 16,4
UiB 22,9 25,8 25,2 29,3 31,0 29,9 30,8 32,8 34,1 33,7
UiO 22,3 22,1 23,0 24,1 25,6 25,0 26,3 28,6 33,3 35,6
UiS 15,9 17,8 21,7 24,2 27,6 29,8 31,8 37,2 40,2 40,5
USN 6,1 7,4 7,5 10,5 11,4 12,9 14,4 15,4 16,6 18,0
UiT 19,4 21,2 20,8 22,4 24,0 25,5 26,3 27,0 27,2 26,6
AHO 9,0 31,8 22,6 9,6 43,4 64,5 64,3 62,4 60,0 55,4
HiM 25,3 25,8 25,3 13,2 15,4 26,3 32,3 34,7 34,8 33,6
KHiO 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NHH 40,4 40,3 43,7 41,7 46,3 45,7 47,1 54,4 55,3 53,8
NIH 0,6 0,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NMH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,8 1,2 1,3
HINN 3,3 3,0 4,0 5,0 6,3 8,2 8,7 8,4 7,6 6,7
HiØ 8,3 6,8 7,0 6,7 5,9 6,0 7,7 7,0 5,2 4,4
HVO 2,9 2,3 2,4 3,4 4,4 4,5 3,9 3,6 3,6 3,4
HVL 3,6 4,8 4,1 4,6 5,0 6,9 7,1 13,1 14,9 15,9
SH 39,1 30,6 0,0 2,1 10,6 4,8 10,9 7,8 8,3 10,1
Statlige inst. 15,6 16,2 16,5 17,5 19,2 20,8 22,5 24,4 25,8 26,3
BI 29,3 32,7 33,1 23,6 34,9 34,3 34,9 39,2 44,1 49,4
MF 9,7 7,8 7,0 10,8 11,8 17,2 17,2 16,4 16,1 16,0
VID 0,0 0,0 0,2 1,0 1,5 1,4 1,5 2,0 2,1 4,0
BAS 0,0 0,0 25,0 50,0 50,0 50,0 50,0 57,1 70,0 62,5
DMMH 3,0 0,7 0,0 1,6 1,3 1,3 1,3 2,4 1,7 1,7
FIH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 4,3 21,5
HLT 12,2 13,8 18,5 29,9 32,3 26,7 30,8 25,8 25,4 28,4
HK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 9,8 10,7 9,2 10,8
NLA 1,1 1,8 2,6 1,9 2,1 2,8 4,2 5,8 4,4 5,5
RS 15,6 21,1 15,4 14,6 11,4 10,4 10,4 10,0 8,9 7,4
Private inst. 12,3 12,2 11,2 8,2 10,2 10,2 12,9 14,3 14,6 17,0
Gj.snitt 15,3 15,8 15,9 16,5 18,2 19,6 21,4 23,1 24,5 25,1Tabell 13 Undervisningsspråk i emner per fagområde 2011, 2015 og 2020. Prosent

      2011     2015     2020  
  Norsk     Fremmedspråk     Norsk     Fremmedspråk     Norsk     Fremmedspråk  
Humanistiske og estetiske fag 91,6 8,4 88,3 11,8 82,4 17,6
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 96,5 3,5 96,4 3,6 92,4 7,6
Samfunnsfag og juridiske fag 80,2 19,8 76,3 23,7 72,6 27,4
Økonomiske og administrative fag 85,1 14,9 81,5 18,5 75,2 24,8
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 70,7 29,3 63,9 36,1 52,8 47,2
Helse-, sosial- og idrettsfag 94,1 5,9 93,4 6,6 89,8 10,2
Primærnæringsfag 76,9 23,1 73,7 26,3 66,7 33,3
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 78,2 21,8 69,6 30,4 58,7 41,3
Uoppgitt/allmenne fag 77,8 22,2 76,5 23,5 62,2 37,8
Sum 84,7 15,3 81,8 18,2 74,9 25,1

Antall emner der undervisningsspråket er hhv. norsk og ulikt norsk. Kun emner der det finnes eksamensresultater for gitt år. Emner innen språkutdanning (NUS-faggruppe 11) og emner med ukjent undervisningsspråk er utelatt. Emner på nivåene forskerutdanning (FU) og videregående skoles nivå (VS) teller med.


Kilde: NSD
Tabell 14 Undervisningsspråk per studenter på emner 2011, 2015 og 2020. Antall

      2011     2015     2020  
  Norsk     Fremmedspråk     Norsk     Fremmedspråk     Norsk     Fremmedspråk  
Humanistiske og estetiske fag 82 584 7 401 82 896 9 767 77 484 18 640
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 123 962 2 327 125 037 2 989 139 061 7 227
Samfunnsfag og juridiske fag 107 956 16 434 115 538 21 446 130 570 28 598
Økonomiske og administrative fag 128 670 14 534 150 358 23 589 151 800 34 378
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 182 628 42 306 201 812 65 623 175 682 94 788
Helse-, sosial- og idrettsfag 180 526 7 113 200 563 8 777 202 218 14 055
Primærnæringsfag 4 527 943 4 517 1 034 4 643 1 208
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 8 087 2 287 10 204 3 644 10 481 7 010
Uoppgitt/allmenne fag 130 286 21 464 118 318 21 111 151 620 42 820
Sum 949 226 114 809 1 009 243 157 980 1 043 559 248 724

Antall studenter på emnene i tabell 2.6. Samme student teller på alle emner der vedkommende er registrert med et eksamensresultat.


Kilde: NSD
Tabell 15 Planlagt undervisningsspråk i emner per fagområde 2011–20. Antall emner

  Norsk     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020  
Humanistiske og estetiske fag 3 807 3 896 3 943 3 803 3 778 3 733 3 769 3 724 3 792 3 645
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 4 387 4 570 4 743 4 714 4 787 4 638 4 561 4 552 4 555 4 578
Samfunnsfag og juridiske fag 2 179 2 238 2 316 2 282 2 263 2 250 2 207 2 151 2 210 2 212
Økonomiske og administrative fag 2 307 2 341 2 409 2 428 2 476 2 450 2 348 2 325 2 107 2 080
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 4 823 4 829 4 968 4 957 4 557 4 291 4 120 3 989 3 838 3 565
Helse-, sosial- og idrettsfag 4 328 4 445 4 623 4 779 4 868 4 834 4 705 4 538 4 400 4 265
Primærnæringsfag 266 250 232 228 219 198 187 190 186 164
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 258 269 304 332 305 287 247 250 252 257
Uoppgitt/allmenne fag 1 563 1 527 1 354 1 006 974 1 072 1 162 1 127 1 039 1 358
Sum 23 918 24 365 24 892 24 529 24 227 23 753 23 306 22 846 22 379 22 124

Antall emner der undervisningsspråket er hhv. norsk og ulikt norsk. Kun emner der det finnes eksamensresultater for gitt år. Emner innen språkutdanning (NUS-faggruppe 11) og emner med ukjent undervisningsspråk er utelatt. Emner på nivåene forskerutdanning (FU) og videregående skoles nivå (VS) teller med.


Kilde: NSD  Fremmedspråk     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020  
Humanistiske og estetiske fag 348 366 377 462 503 569 628 742 729 777
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 157 163 166 190 180 251 283 345 389 376
Samfunnsfag og juridiske fag 537 578 588 648 703 703 764 837 852 836
Økonomiske og administrative fag 403 437 491 513 562 580 619 666 698 685
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 1 997 2 129 2 252 2 357 2 576 2 707 2 903 2 992 3 172 3 185
Helse-, sosial- og idrettsfag 273 272 284 291 346 384 416 457 497 483
Primærnæringsfag 80 68 61 70 78 74 78 76 87 82
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 72 79 68 104 133 181 185 172 205 181
Uoppgitt/allmenne fag 447 464 419 208 299 349 455 593 639 824
Sum 4 314 4 556 4 706 4 843 5 380 5 798 6 331 6 880 7 268 7 429Tabell 16 Planlagt undervisningsspråk i emner per fagområde 2011–20. Antall studenter

  Norsk     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020  
Humanistiske og estetiske fag 82 584 83 881 83 826 80 821 82 896 84 619 85 371 86 033 84 018 77 484
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 123 962 125 346 127 740 126 416 125 037 128 651 133 490 138 191 138 388 139 061
Samfunnsfag og juridiske fag 107 956 112 787 114 896 114 348 115 538 116 481 116 020 114 067 121 592 130 570
Økonomiske og administrative fag 128 670 135 294 140 521 148 031 150 358 152 643 149 153 142 823 139 795 151 800
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 182 628 186 980 191 992 202 501 201 812 198 803 186 759 181 051 174 419 175 682
Helse-, sosial- og idrettsfag 180 526 184 796 188 982 195 038 200 563 201 736 204 964 202 685 202 596 202 218
Primærnæringsfag 4 527 4 296 4 431 4 408 4 517 4 672 4 614 4 809 4 508 4 643
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 8 087 8 602 9 774 10 120 10 204 8 990 8 222 10 976 11 781 10 481
Uoppgitt/allmenne fag 130 286 121 899 121 040 119 833 118 318 125 320 128 455 112 729 119 011 151 620
Sum 949 226 963 881 983 202 1 001 516 1 009 243 1 021 915 1 017 048 993 364 996 108 1 043 559

Antall studenter på emnene i tabell 15. Samme student teller på alle emner der vedkommende er registrert med et eksamensresultat.


Kilde: NSD  Fremmedspråk     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020  
Humanistiske og estetiske fag 7 401 7 588 7 907 9 993 9 767 11 406 12 583 13 356 12 979 18 640
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 2 327 2 532 2 725 2 877 2 989 4 209 5 078 6 202 7 244 7 227
Samfunnsfag og juridiske fag 16 434 17 277 18 739 19 928 21 446 22 020 23 564 25 980 28 203 28 598
Økonomiske og administrative fag 14 534 15 967 18 707 21 092 23 589 24 461 28 027 31 657 33 531 34 378
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 42 306 46 621 49 608 54 152 65 623 72 531 82 840 85 727 90 736 94 788
Helse-, sosial- og idrettsfag 7 113 6 695 6 770 7 524 8 777 9 048 10 296 11 058 12 462 14 055
Primærnæringsfag 943 768 841 918 1 034 1 148 1 059 1 055 1 302 1 208
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 2 287 2 663 1 928 2 801 3 644 4 340 4 577 4 700 5 688 7 010
Uoppgitt/allmenne fag 21 464 25 325 22 640 11 469 21 111 23 544 21 523 30 796 35 770 42 820
Sum 114 809 125 436 129 865 130 754 157 980 172 707 189 547 210 531 227 915 248 724Tabell 17 Artikler med internasjonalt samforfatterskap per UH-institusjon 2011–20. Prosent og antall

  Prosent     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020  
NU 28,8 32,5 34,4 37,0 37,6 47,8 41,4 46,4 53,4 56,4
NMBU 51,7 55,4 56,3 56,1 58,2 57,6 61,2 61,9 61,2 64,0
NTNU 39,1 39,0 41,5 44,4 43,6 48,6 50,3 52,7 54,3 57,9
OsloMet 21,9 20,7 16,2 24,0 25,3 26,4 28,5 31,3 33,2 37,4
UiA 28,5 36,0 50,0 48,1 45,6 44,2 45,3 46,2 45,9 47,5
UiB 51,6 54,1 54,3 55,3 56,9 56,1 59,9 63,9 64,3 62,9
UiO 43,3 46,2 47,3 48,8 52,4 54,3 56,0 58,0 58,4 60,2
UiS 31,8 35,4 31,0 38,1 38,5 45,7 42,8 49,9 46,9 50,1
USN 26,8 27,4 34,3 37,1 40,6 46,4 45,6 43,2 51,4 48,8
UiT 41,8 47,8 48,1 48,2 49,1 55,7 54,3 57,5 54,9 59,9
AHO 11,1 13,6 4,2 17,4 12,0 10,5 25,0 17,6 26,1 33,3
HiM 39,4 41,9 41,4 37,1 38,3 32,6 40,9 53,2 48,3 53,7
KHiO - - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
NHH 33,6 36,8 34,0 48,8 49,4 48,0 51,8 52,6 54,4 63,2
NIH 41,7 51,1 54,1 58,9 60,1 66,2 65,9 65,4 61,1 66,1
NMH - - - 0,0 8,3 4,8 0,0 18,2 26,9 27,3
HINN 29,3 39,3 35,3 41,8 32,3 39,5 38,5 47,1 48,5 40,4
HiØ 8,3 11,1 8,5 27,9 27,9 39,8 38,5 36,4 31,5 34,5
HVO 5,1 13,3 10,6 2,4 2,1 11,1 14,8 11,5 18,9 8,6
HVL 45,0 33,2 48,1 50,6 40,9 49,7 46,4 46,4 53,4 60,2
SH 11,1 5,6 0,0 27,3 0,0 37,5 15,4 18,2 50,0 31,3
BI 28,1 35,1 44,4 42,2 51,4 52,9 51,2 57,7 59,4 64,5
MF 2,1 2,9 9,1 7,8 5,3 18,5 15,5 14,9 23,3 21,3
VID 6,3 13,0 11,8 14,6 20,2 17,4 23,3 28,2 25,0 29,6
ATH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 12,5 30,0
BDM - - - - - - - 0,0 - -
DMMH 16,7 21,1 0,0 7,1 20,0 13,0 6,5 8,7 12,0 26,3
FIH 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 7,1 6,3 0,0 0,0 0,0
HGUT 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -
HLT - - 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
HK 50,0 46,3 35,8 32,6 42,9 56,7 48,0 47,9 54,5 49,7
LDH 42,9 26,3 57,7 48,0 5,9 33,3 23,1 43,8 35,1 36,2
NLA 4,5 7,4 3,1 3,6 20,0 14,3 27,6 10,5 18,8 18,2
RS 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3
Alle inst. 41,4 43,9 45,4 46,6 48,2 51,0 52,2 55,2 55,6 57,8

Tabellen viser prosentandel periodikaartikler med minst én internasjonal forfatteradresse.


Kilde: NSD  Antall med internasj. medforf.     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020  
NU 51 67 65 87 96 131 123 174 226 332
NMBU 447 581 498 530 514 544 609 582 579 648
NTNU 1 108 1 293 1 384 1 476 1 605 1 864 2 113 2 346 2 665 3 063
OsloMet 66 67 55 108 133 190 208 254 309 413
UiA 91 150 243 244 217 202 245 252 274 354
UiB 1 223 1 404 1 401 1 377 1 506 1 546 1 687 1 891 1 988 1 993
UiO 1 809 2 050 1 967 2 176 2 439 2 745 2 920 3 161 3 294 3 427
UiS 134 162 126 171 202 265 307 410 447 505
USN 75 97 142 173 177 228 275 261 374 408
UiT 543 657 655 698 793 911 901 1 046 1 025 1 206
AHO 2 3 1 4 3 2 5 3 6 9
HiM 28 26 24 23 36 29 45 58 43 79
KHiO - - - - - 0 0 0 0 1
NHH 51 56 51 80 84 94 103 92 99 127
NIH 60 95 126 133 134 147 166 161 157 185
NMH - - - 0 1 1 0 2 7 6
HINN 55 75 61 92 72 102 116 145 176 152
HiØ 4 8 6 24 24 51 52 55 53 80
HVO 3 4 5 1 1 5 8 6 14 8
HVL 139 86 165 171 152 241 243 269 373 457
SH 2 1 0 3 0 3 2 2 5 5
BI 47 67 80 89 93 128 131 179 152 167
MF 1 1 4 5 3 12 9 11 14 13
VID 4 9 9 13 21 19 27 42 39 50
ATH 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
BDM - - - - - - - 0 - -
DMMH 2 4 0 1 5 3 2 2 3 10
FIH 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
HGUT 0 0 - - 0 - - 0 - -
HLT - - 0 1 0 0 0 0 0 0
HK 21 19 19 14 33 68 47 69 79 81
LDH 9 5 15 12 1 10 6 14 13 17
NLA 1 2 1 1 7 3 8 4 6 8
RS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Alle inst. 5 329 6 246 6 326 6 826 7 359 8 321 9 077 10 124 10 833 12 082

Kilde: NSD