Internasjonalisering i UH-sektoren: Tabeller fra Tilstandsrapporten 2019

Tabellene i dette dokumentet ble opprinnelig utarbeidet av NSD til Tilstandsrapport for høyere utdanning 2019.

Innhold

  1. Tabell 1 Andel utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus av totalt antall studenter 2014–18, per inst.
  2. Tabell 2 Utreisende utvekslingsstudenter 2009–18, per land. Antall og prosent endring
  3. Tabell 3 Utreisende utvekslingsstud. 2009–18. Antall, prosent endring siste år og utvekslingsandel 2018
  4. Tabell 4 Innreisende utvekslingsstud. 2009–18. Antall, prosent endring siste år og utvekslingsandel 2018
  5. Tabell 5 Erasmusstudenter 2018
  6. Tabell 6 Uteksaminerte med utveksling fordelt på nivå, 2016–18. Antall og prosent
  7. Tabell 7 Uteksaminerte med utveksling per institusjon, 2016–18. Antall og prosent
  8. Tabell 8 Internasjonale fellesgrader 2010–18. Antall
  9. Tabell 9 Fremmedspråklige emner 2009–18. Antall og prosent endring
  10. Tabell 10 Fremmedspråklige emner 2009–18. Prosent av det totale antall emner

Tabell 1 Andel utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus av totalt antall studenter 2014–18, per inst.

      2014     2015     2016     2017     2018  
  Antall     Andel     Antall     Andel     Antall     Andel     Antall     Andel     Antall     Andel  
NU 17 0,16 14 0,12 12 0,11 26 0,24 26 0,24
NMBU 36 0,69 51 0,98 78 1,51 59 1,13 82 1,56
NTNU 264 0,74 264 0,72 373 1,00 468 1,24 523 1,36
OsloMet 186 1,07 115 0,64 126 0,68 110 0,60 107 0,58
UiA 83 0,80 85 0,77 82 0,72 102 0,88 119 1,02
UiB 199 1,32 227 1,44 260 1,59 260 1,54 286 1,64
UiO 293 1,10 178 0,66 406 1,47 343 1,25 418 1,52
UiS 35 0,37 32 0,32 58 0,56 69 0,64 111 1,02
USN 39 0,26 98 0,64 88 0,55 99 0,62 116 0,73
UiT 58 0,39 66 0,44 73 0,47 90 0,56 99 0,61
AHO 15 2,45 20 3,14 37 5,98 18 2,80 29 4,36
HiM 9 0,41 4 0,19 7 0,33 3 0,13 7 0,32
KHiO 5 0,96 7 1,32 8 1,47 14 2,50 17 2,97
NHH 190 5,62 211 6,35 184 5,41 201 5,81 216 6,48
NIH 6 0,60 6 0,58 9 0,91 7 0,68 12 1,15
NMH 14 2,05 9 1,31 10 1,33 11 1,51 24 2,92
HINN 50 0,47 56 0,50 77 0,67 86 0,72 75 0,62
HiØ 6 0,12 4 0,08 10 0,18 3 0,05 13 0,20
HiVo 40 1,15 56 1,50 31 0,88 35 0,93 45 1,21
HVL 68 0,50 57 0,41 71 0,49 79 0,55 91 0,64
SH - - - - - - - - - -
Statlige inst. 1 613 0,80 1 560 0,75 2 000 0,94 2 083 0,96 2 416 1,11
BI 57 0,28 152 0,73 174 0,84 214 1,02 213 1,07
MF 4 0,32 1 0,08 2 0,16 2 0,16 2 0,15
VID 18 0,48 14 0,35 10 0,25 28 0,64 16 0,36
ATH - - - - - - - - - -
BDM 1 1,09 2 2,41 1 1,10 1 1,06 - -
BAS 5 3,38 4 2,69 8 4,88 6 3,82 8 5,13
DMMH 10 0,82 9 0,75 12 0,88 9 0,67 12 0,87
FIH - - - - - - - - - -
HLB - - - - - - - - - -
HLT - - - - - - - - - -
HK 7 0,17 23 0,40 30 0,38 18 0,22 29 0,35
LDH 1 0,13 2 0,22 2 0,22 4 0,42 3 0,31
MTHS - - - - - - - - - -
NLA - - - - 3 0,13 1 0,04 2 0,08
NDH 5 6,10 3 3,70 1 1,19 2 2,41 4 5,26
RS - - - - - - - - - -
Private inst. 108 0,31 210 0,56 243 0,61 285 0,70 289 0,71
Gj.snitt 1 721 0,73 1 770 0,72 2 243 0,88 2 368 0,92 2 705 1,05

Utvekslingsstudenter: Antall avsluttede utvekslingsopphold av minst tre måneders varighet i løpet av året. Omfatter kun utreisende studenter på følgende avtaler: Erasmus+, Erasmus Mundus, Erasmus, Erasmus Link, LLP Erasmus og LLP Øvrig. Utvekslingsstudenter på nivåene forskerutdanning (FU) og videregående skoles nivå (VS) er utelatt.

Totalt antall studenter: Antall registrerte egenfinansierte studenter (studentkategori studenter (S) og andre (A) om høsten). Studieprogrammer på nivåene forskerutdanning (FU) og videregående skoles nivå (VS) er utelatt.

Kilde: NSD


Tabell 2 Utreisende utvekslingsstudenter 2009–18, per land. Antall og prosent endring

    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018   Endring 2017-18  
  Antall     Prosent  
Australia 594 627 627 690 668 744 799 919 1 022 1 098 76 7
USA 644 983 1 167 1 266 1 246 1 223 1 215 983 896 836 - 60 - 7
Storbritannia 409 460 458 499 526 509 423 480 522 545 23 4
Frankrike 201 224 290 247 265 234 279 266 312 320 8 3
Spania 184 166 175 197 206 161 177 283 233 313 80 34
Danmark 225 257 279 237 262 269 215 264 292 308 16 5
Tyskland 213 224 196 228 212 259 255 361 311 257 - 54 - 17
Italia 87 87 102 88 89 121 114 157 178 230 52 29
Nederland 115 135 122 136 133 124 131 202 238 230 - 8 - 3
Tanzania 84 98 140 159 164 157 205 175 200 198 - 2 - 1
Canada 146 153 162 137 172 140 169 178 203 174 - 29 - 14
Sør-Afrika 159 139 167 162 149 139 118 156 172 168 - 4 - 2
Portugal 61 75 55 70 62 70 73 70 95 167 72 76
Japan 51 54 47 63 29 68 59 76 122 154 32 26
Singapore 99 90 108 116 118 120 86 101 128 143 15 12
Kina 64 69 112 90 88 91 104 83 102 129 27 26
Sverige 110 113 150 137 133 112 125 153 121 123 2 2
New Zealand 69 93 107 88 80 110 97 107 110 99 - 11 - 10
Namibia 62 71 64 44 57 44 69 68 65 96 31 48
Østerrike 42 54 56 38 48 51 44 83 74 88 14 19
Sveits 55 48 32 61 43 56 60 57 72 74 2 3
Belgia 36 33 35 44 42 65 53 52 52 66 14 27
Cuba - 19 24 25 29 44 42 36 55 66 11 20
Irland 24 21 42 55 73 66 63 39 41 66 25 61
Sør-Korea 9 14 24 27 44 40 31 65 77 61 - 16 - 21
Hongkong 30 29 36 28 48 43 49 55 34 59 25 74
Tsjekkia 25 24 27 34 33 34 38 42 46 59 13 28
India 12 26 35 17 21 28 28 29 55 51 - 4 - 7
Andre 702 664 734 683 658 635 633 728 747 847 100 13
Sum 4 512 5 050 5 573 5 666 5 698 5 757 5 754 6 268 6 575 7 025 450 7

Tabellen viser totalt antall utreisende utvekslingsstudenter på årsbasis, med unntak av individbaserte avtaler og programmer på forskerutdanning. Sortert etter antall i 2018.

Kilde: NSD


Tabell 3 Utreisende utvekslingsstud. 2009–18. Antall, prosent endring siste år og utvekslingsandel 2018

    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018   Endring 2017-18     Utvekslings-
andel i 2018  
  Antall     Prosent  
NU 61 67 46 53 78 73 59 68 83 81 - 2 - 2 0,8
NMBU 102 117 143 141 141 116 144 162 155 149 - 6 - 4 2,8
NTNU 634 869 897 910 860 947 963 1 061 1 236 1 249 13 1 3,2
OsloMet 303 356 410 354 373 428 322 341 371 375 4 1 2,0
UiA 241 281 321 378 335 350 376 403 405 417 12 3 3,6
UiB 540 562 592 711 693 655 614 705 606 679 73 12 3,9
UiO 687 719 710 696 697 661 583 776 982 1 035 53 5 3,8
UiS 160 182 129 152 181 164 205 222 206 257 51 25 2,4
USN 111 106 143 166 229 224 279 245 230 258 28 12 1,6
UiT 173 188 189 182 261 200 198 219 231 273 42 18 1,7
AHO 29 21 30 37 32 30 30 42 25 35 10 40 5,3
HiM 9 5 9 9 6 17 17 26 13 21 8 62 0,9
KHiO 11 14 20 15 13 7 14 12 15 22 7 47 3,8
NHH 328 357 384 438 441 535 527 481 483 536 53 11 16,1
NIH 3 13 44 53 35 39 44 42 43 45 2 5 4,3
NMH 17 10 19 14 13 17 14 16 12 27 15 125 3,3
HINN 144 142 189 191 169 167 162 167 179 198 19 11 1,6
HiØ 45 25 58 43 69 64 62 99 62 91 29 47 1,4
HiVo 95 104 106 146 103 90 113 109 115 116 1 1 3,1
HVL 290 334 335 335 299 334 309 366 342 372 30 9 2,6
SH - - - - - - 1 2 - 1 - - 0,4
Statlige inst. 3 983 4 472 4 774 5 024 5 028 5 118 5 036 5 564 5 794 6 237 443 8 2,9
BI 420 459 639 481 493 426 499 477 474 524 50 11 2,6
MF 5 7 7 15 7 20 11 4 13 13 0 0 0,9
VID 23 26 48 51 48 74 62 38 133 115 - 18 - 14 2,6
ATH 1 - - - - - - 2 1 1 0 0 0,3
BDM 4 3 - 3 4 1 2 1 1 1 0 0 0,9
BAS 4 5 1 9 9 5 6 12 12 11 - 1 - 8 7,1
DMMH 34 38 45 52 32 24 27 33 23 16 - 7 - 30 1,2
FIH - - - - 1 - - 1 1 - - - 0
HLB - - - - - - - - - - - - 0
HLT - - - - - - - - - - - - 0
HK 18 16 26 15 44 44 66 91 76 58 - 18 - 24 0,7
LDH 18 23 30 6 24 35 25 34 33 32 - 1 - 3 3,3
MTHS - - - - - - - - - - - - 0
NLA 2 1 2 7 5 5 17 10 12 13 1 8 0,5
NDH - - 1 3 3 5 3 1 2 4 2 100 5,3
RS - - - - - - - - - - - - 0
Private inst. 529 578 799 642 670 639 718 704 781 788 7 1 1,9
Sum 4 512 5 050 5 573 5 666 5 698 5 757 5 754 6 268 6 575 7 025 450 7 2,7

Tabellen viser totalt antall utreisende utvekslingsstudenter på årsbasis, med unntak av individbaserte avtaler og programmer på forskerutdanning. Utvekslingsandelen er beregnet som prosent av totalantallet registrerte studenter (høst, egenfinansiert).

Kilde: NSD


Tabell 4 Innreisende utvekslingsstud. 2009–18. Antall, prosent endring siste år og utvekslingsandel 2018

    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018   Endring 2017-18     Utvekslings-
andel i 2018  
  Antall     Prosent  
NU 126 114 107 127 156 146 156 153 150 150 0 0 1,4
NMBU 141 98 122 120 118 138 145 192 287 249 - 38 - 13 4,7
NTNU 954 1 122 1 161 1 294 1 346 1 420 1 577 1 654 1 531 1 739 208 14 4,5
OsloMet 235 299 286 278 236 223 263 324 306 325 19 6 1,8
UiA 199 207 228 239 246 277 296 317 307 383 76 25 3,3
UiB 645 699 715 806 942 923 1 061 1 178 1 221 1 274 53 4 7,3
UiO 904 993 966 1 079 1 144 1 198 1 267 1 408 1 413 1 400 - 13 - 1 5,1
UiS 145 162 186 196 169 215 273 322 341 306 - 35 - 10 2,8
USN 211 253 235 274 299 326 334 382 418 409 - 9 - 2 2,6
UiT 371 366 372 403 393 428 436 451 443 536 93 21 3,3
AHO 48 39 48 59 62 47 64 58 55 58 3 5 8,7
HiM 51 56 67 46 56 44 79 73 94 62 - 32 - 34 2,8
KHiO 30 12 17 17 20 19 20 22 26 22 - 4 - 15 3,8
NHH 235 282 280 296 316 330 331 368 416 456 40 10 13,7
NIH 17 29 49 71 83 74 84 98 81 52 - 29 - 36 5,0
NMH 25 22 23 17 16 18 23 19 21 20 - 1 - 5 2,4
HINN 108 132 146 108 107 166 178 238 248 228 - 20 - 8 1,9
HiØ 69 68 70 93 88 90 72 99 92 110 18 20 1,7
HiVo 81 64 73 91 105 74 112 118 134 117 - 17 - 13 3,2
HVL 170 187 173 173 149 173 228 218 269 239 - 30 - 11 1,7
SH 4 3 8 16 10 9 5 7 8 2 - 6 - 75 0,8
Statlige inst. 4 769 5 207 5 332 5 803 6 061 6 338 7 004 7 699 7 861 8 137 276 4 3,7
BI 414 451 509 489 453 513 579 676 691 703 12 2 3,5
MF 7 8 12 6 12 2 22 9 16 3 - 13 - 81 0,2
VID 17 9 27 26 22 25 21 26 23 25 2 9 0,6
ATH - - - - - - - - - - - - 0
BDM - - - - - 2 - 1 4 1 - 3 - 75 0,9
BAS 6 9 7 9 11 13 10 18 16 24 8 50 15,4
DMMH 34 15 7 25 11 20 14 18 39 22 - 17 - 44 1,6
FIH - - - - - - - - - - - - 0
HLB - - - - - - - - - - - - 0
HLT - - - - - - - - - - - - 0
HK - - - - 2 7 9 22 20 1 - 19 - 95 0,0
LDH - 3 3 - 4 7 2 3 4 1 - 3 - 75 0,1
MTHS - - - - - - - - - - - - 0
NLA 6 9 7 17 5 8 5 4 5 17 12 240 0,7
NDH - - 2 - 2 - - 2 4 - - - 0
RS - - - - - - - - - - - - 0
Private inst. 484 504 574 572 522 597 662 779 822 797 - 25 - 3 2,0
Sum 5 253 5 711 5 906 6 375 6 583 6 935 7 666 8 478 8 683 8 934 251 3 3,5

Tabellen viser totalt antall innreisende utvekslingsstudenter på årsbasis, med unntak av individbaserte avtaler og programmer på forskerutdanning. Utvekslingsandelen er beregnet som prosent av totalantallet registrerte studenter (høst, egenfinansiert).

Kilde: NSD


Tabell 5 Erasmusstudenter 2018

      Utreisende     Innreisende  
  Erasmusstudenter     Andre     Erasmusstudenter     Andre  
NU 26 55 89 60
NMBU 82 67 160 89
NTNU 523 726 1 527 210
OsloMet 107 268 277 48
UiA 119 298 278 105
UiB 286 393 986 284
UiO 418 617 860 521
UiS 111 146 263 43
USN 116 142 331 78
UiT 99 174 363 169
AHO 29 6 47 11
HiM 7 14 60 2
KHiO 17 5 18 4
NHH 216 320 292 164
NIH 12 33 36 16
NMH 24 3 19 1
HINN 75 123 192 33
HiØ 13 78 107 3
HiVo 45 71 105 8
HVL 91 281 195 43
SH - 1 - 2
Statlige inst. 2 416 3 821 6 205 1 894
BI 213 311 384 319
MF 2 11 1 2
VID 16 99 22 3
ATH - 1 - -
BDM - 1 - 1
BAS 8 3 17 7
DMMH 12 4 18 4
HK 29 29 1 -
LDH 3 29 1 -
NLA 2 11 4 9
NDH 4 - - -
Private inst. 289 499 448 345
Sum 2 705 4 320 6 653 2 239

Antall avsluttede utvekslingsopphold av minst tre måneders varighet på Erasmus (omfatter Erasmus+, Erasmus Mundus, Erasmus, Erasmus Link, LLP Erasmus og LLP Øvrig), samt andre avtaler. Individbaserte avtaler, kvotestudenter og studenter på forskerutdanning holdes utenom.

Kilde: NSD


Tabell 6 Uteksaminerte med utveksling fordelt på nivå, 2016–18. Antall og prosent

      2016     2017     2018  
  Uteksaminerte     Uteksaminerte med utveksling     %     Uteksaminerte     Uteksaminerte med utveksling     %     Uteksaminerte     Uteksaminerte med utveksling     %  
Lavere grads nivå 28 815 3 511 12,2 30 715 3 709 12,1 31 428 4 037 12,8
Høyere grads nivå 11 578 1 996 17,2 11 357 2 018 17,8 11 668 2 154 18,5
Integrert mastergrad/profesjon 4 207 1 374 32,7 4 332 1 458 33,7 4 240 1 489 35,1
Sum 44 600 6 881 15,4 46 404 7 185 15,5 47 336 7 680 16,2

Uteksaminerte (egenfinansierte) med fullført utvekslingsopphold i utlandet av minst tre måneders varighet. Beregning basert på innrapporterte utvekslingsopphold for den uteksaminerte i hele perioden 2010 høst til 2018 høst, uavhengig av studieprogram og type utvekslingsavtale. Utvekslingsoppholdet må være påbegynt før dato for oppnådd grad. Uteksaminerte på studieprogrammer med mindre enn 120 studiepoeng teller ikke med på lavere grads nivå.

Kilde: NSD


Tabell 7 Uteksaminerte med utveksling per institusjon, 2016–18. Antall og prosent

      2016     2017     2018  
  Uteksaminerte     Uteksaminerte med utveksling     %     Uteksaminerte     Uteksaminerte med utveksling     %     Uteksaminerte     Uteksaminerte med utveksling     %  
NU 1 806 73 4,0 1 860 68 3,7 1 865 93 5,0
NMBU 1 111 201 18,1 1 152 253 22,0 1 107 270 24,4
NTNU 6 751 1 205 17,9 7 158 1 350 18,9 7 117 1 312 18,4
OsloMet 3 600 422 11,7 3 863 409 10,6 3 883 434 11,2
UiA 2 069 362 17,5 2 257 413 18,3 2 385 466 19,5
UiB 2 581 816 31,6 2 786 764 27,4 2 835 772 27,2
UiO 4 404 873 19,8 4 393 877 20,0 4 534 1 009 22,3
UiS 1 925 223 11,6 2 041 268 13,1 2 093 256 12,2
USN 2 781 251 9,0 2 815 226 8,0 2 782 247 8,9
UiT 2 669 219 8,2 2 684 225 8,4 2 668 248 9,3
AHO 105 33 31,4 108 26 24,1 122 29 23,7
HiM 470 40 8,5 387 57 14,7 418 24 5,7
KHiO 161 15 9,3 188 20 10,6 163 21 12,9
NHH 1 161 713 61,4 1 050 594 56,6 1 161 686 59,1
NIH 225 40 17,8 230 35 15,2 217 46 21,2
NMH 124 16 12,9 181 22 12,2 132 16 12,1
HINN 1 919 180 9,4 2 032 183 9,0 2 075 183 8,8
HiØ 951 57 6,0 913 104 11,4 977 70 7,2
HiVo 507 102 20,1 474 110 23,2 543 111 20,4
HVL 2 694 334 12,4 2 921 376 12,9 2 928 406 13,9
SH 35 0 0,0 11 1 9,1 19 0 0,0
Statlige inst. 38 050 6 175 16,2 39 504 6 381 16,2 40 023 6 699 16,7
BI 3 579 481 13,4 3 566 534 15,0 3 783 620 16,4
MF 173 15 8,7 161 10 6,2 151 9 6,0
VID 789 64 8,1 717 61 8,5 840 152 18,1
ATH 38 0 0,0 38 1 2,6 50 1 2,0
BDM 11 0 0,0 11 0 0,0 13 2 15,4
BAS 19 6 31,6 30 7 23,3 33 12 36,4
DMMH 220 32 14,5 232 31 13,4 242 26 10,7
FIH 21 0 0,0 21 0 0,0 18 2 11,1
HLB 5 0 0,0 - - - 7 0 0,0
HLT 27 1 3,7 50 0 0,0 40 1 2,5
HK 1 161 72 6,2 1 436 95 6,6 1 499 97 6,5
LDH 162 20 12,3 195 43 22,1 222 36 16,2
MTHS - - - 18 0 0,0 19 0 0,0
NLA 292 15 5,1 346 19 5,5 345 20 5,8
NDH 17 0 0,0 31 2 6,5 23 3 13,0
RS 36 0 0,0 48 1 2,1 28 0 0,0
Private inst. 6 550 706 10,8 6 900 804 11,7 7 313 981 13,4
Sum 44 600 6 881 15,4 46 404 7 185 15,5 47 336 7 680 16,2

Samme som tabell 6, fordelt på institusjon.

Kilde: NSD


Tabell 8 Internasjonale fellesgrader 2010–18. Antall

      2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018  
NU 2 6 3 4 4 4 4 4 4
NMBU - - 2 2 2 2 1 1 1
NTNU 8 9 9 9 8 8 8 8 9
OsloMet 2 2 3 3 2 2 2 2 -
UiA - - - 1 1 1 2 3 3
UiB 6 6 6 6 6 6 5 3 4
UiO 2 3 3 6 7 8 9 9 10
UiS 1 2 2 3 3 4 4 4 4
USN - 2 2 3 3 3 4 4 8
UiT 1 1 1 1 1 2 2 2 2
NIH 1 1 1 3 3 3 3 3 3
HiØ - 1 1 1 1 2 2 2 2
HVL - - - - - - - 1 1
Statlige inst. 23 33 33 42 41 45 46 46 51
VID - 1 1 1 - - - - -
HK - - - - 1 - - - -
Private inst. - 1 1 1 1 - - - -
Sum 23 34 34 43 42 45 46 46 51

Kilde: NSD


Tabell 9 Fremmedspråklige emner 2009–18. Antall og prosent endring

    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018   Endring 2017-18  
  Antall     Prosent  
NU 164 137 120 135 129 127 166 209 229 238 9 4
NMBU 246 235 226 237 236 225 280 294 354 338 - 16 - 5
NTNU 1 114 1 183 1 198 1 210 1 260 1 348 1 424 1 560 1 608 1 686 78 5
OsloMet 85 90 99 94 85 65 81 89 223 285 62 28
UiA 156 171 178 172 187 180 189 253 240 236 - 4 - 2
UiB 207 353 391 447 460 535 584 562 576 613 37 6
UiO 477 495 578 570 592 620 655 640 712 820 108 15
UiS 125 149 162 190 244 280 312 331 359 438 79 22
USN 33 76 137 169 176 247 265 293 320 337 17 5
UiT 359 384 440 480 511 536 563 589 600 602 2 0
AHO 30 8 10 34 26 13 53 80 81 78 - 3 - 4
HiM 60 66 70 75 78 40 50 80 95 94 - 1 - 1
KHiO - - - - 1 1 - - - - - -
NHH 164 156 156 149 172 165 186 179 168 180 12 7
NIH 2 - 1 1 1 - - - - - - -
NMH - - - - - - - - 1 3 2 200
HINN 40 47 42 38 53 62 80 106 117 111 - 6 - 5
HiØ 22 34 50 45 49 44 38 38 49 43 - 6 - 12
HiVo 16 12 9 8 9 13 18 18 16 15 - 1 - 6
HVL 97 76 67 91 79 88 92 124 131 227 96 73
SH 57 - 18 15 - 1 7 3 6 5 - 1 - 17
Statlige inst. 3 454 3 672 3 952 4 160 4 348 4 590 5 043 5 448 5 885 6 349 464 8
BI 208 265 323 354 311 186 264 255 259 297 38 15
MF 13 15 21 16 16 22 26 36 36 33 - 3 - 8
VID 3 - - - 1 6 9 8 8 11 3 38
BAS - - - - 1 2 2 2 2 4 2 100
DMMH 4 1 3 1 - 2 2 2 2 3 1 50
FIH - - - - - - - - - 3 - -
HLT - 4 6 9 10 20 20 20 20 17 - 3 - 15
HK - - - - - - - 10 96 134 38 40
NLA 9 6 4 8 11 8 9 12 18 24 6 33
RS 1 4 5 8 8 7 5 5 5 5 0 0
Private inst. 238 295 362 396 358 253 337 350 446 531 85 19
Sum 3 692 3 967 4 314 4 556 4 706 4 843 5 380 5 798 6 331 6 880 549 9

Antall emner med undervisningsspråk ulikt norsk (bokmål/nynorsk) med avlagt eksamen det aktuelle året. Emner innen språkutdanning (NUS-faggruppe 11) og emner med ukjent undervisningsspråk teller ikke med. Fremmedspråklige emner på nivåene forskerutdanning (FU) og videregående skoles nivå (VS) teller med.

Kilde: NSD


Tabell 10 Fremmedspråklige emner 2009–18. Prosent av det totale antall emner

      2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018  
NU 7,6 8,0 7,2 8,3 8,1 7,7 10,2 13,1 15,4 17,2
NMBU 29,9 28,4 26,8 27,9 27,8 25,7 31,2 34,6 37,9 38,4
NTNU 25,6 26,7 26,7 26,4 27,2 28,8 30,6 32,8 34,4 36,0
OsloMet 5,4 5,9 6,6 6,0 5,1 3,9 4,8 5,5 13,4 17,0
UiA 14,1 15,3 15,2 14,4 15,5 15,3 15,3 20,4 19,2 18,3
UiB 13,0 21,2 22,9 25,8 25,2 29,3 31,0 29,9 30,8 32,8
UiO 19,4 20,2 22,3 22,1 23,0 24,1 25,6 25,0 26,3 28,6
UiS 12,6 14,5 15,9 17,8 21,7 24,2 27,6 29,8 31,8 37,2
USN 1,4 3,4 6,1 7,4 7,5 10,5 11,4 12,9 14,4 15,4
UiT 14,7 17,1 19,4 21,2 20,8 22,4 24,0 25,5 26,3 27,0
AHO 26,3 7,6 9,0 31,8 22,6 9,6 43,4 64,5 64,3 62,4
HiM 25,2 27,6 25,3 25,8 25,3 13,2 15,4 26,3 32,3 34,7
KHiO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
NHH 43,0 41,2 40,4 40,3 43,7 41,7 46,3 45,7 47,1 54,4
NIH 1,1 0,0 0,6 0,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NMH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,8
HINN 3,2 3,7 3,3 3,0 4,0 5,0 6,3 8,2 8,7 8,4
HiØ 4,1 5,8 8,3 6,8 7,0 6,7 5,9 6,0 7,7 7,0
HiVo 5,4 4,1 2,9 2,3 2,4 3,4 4,4 4,5 3,9 3,6
HVL 5,6 4,2 3,6 4,8 4,1 4,6 5,0 6,9 7,1 13,1
SH 68,7 0,0 39,1 30,6 0,0 2,1 10,6 4,8 10,9 7,8
Statlige inst. 13,6 14,7 15,6 16,2 16,5 17,5 19,2 20,8 22,5 24,4
BI 27,2 32,1 29,3 32,7 33,2 23,6 34,9 34,3 34,9 39,2
MF 5,1 6,9 9,7 7,8 7,0 10,8 11,8 17,2 17,2 16,4
VID 0,5 0,0 0,0 0,0 0,2 1,0 1,5 1,4 1,5 2,0
BAS 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 50,0 50,0 50,0 50,0 57,1
DMMH 5,9 1,2 3,0 0,7 0,0 1,6 1,3 1,3 1,3 2,4
FIH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7
HLT 0,0 10,8 12,2 13,8 18,5 29,9 32,3 26,7 30,8 25,8
HK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 10,6 11,4
NLA 3,6 1,5 1,1 1,8 2,6 1,9 2,1 2,8 4,2 5,8
RS 20,0 15,4 15,6 21,1 15,4 14,6 11,4 10,4 10,4 10,0
Private inst. 9,7 11,4 12,3 12,2 11,2 8,2 10,2 10,2 12,9 14,3
Gj.snitt 13,3 14,4 15,3 15,8 15,9 16,5 18,2 19,6 21,4 23,1

Antall emner med undervisningsspråk ulikt norsk (bokmål/nynorsk) som andel av det totale antall emner. Kun emner med avlagt eksamen det aktuelle året teller med. Emner innen språkutdanning (NUS-faggruppe 11) og emner med ukjent undervisningsspråk er holdt utenfor både fremmedspråklige og det totale antall emner. Emner på nivåene forskerutdanning (FU) og videregående skoles nivå (VS) teller med.

Kilde: NSD