DBH
Dokumentasjon av innholdet i DBH
NSD DBH

Årsrapport


Årstall:
Instkode Institusjon 2017
Hele året
1110 Universitetet i Oslo
1120 Universitetet i Bergen
1130 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
1150 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1160 Universitetet i Stavanger
1171 Universitetet i Agder
1173 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1174 Nord universitet
0232 Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk
1210 Norges musikkhøgskole
1220 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
1240 Norges handelshøyskole
1260 Norges idrettshøgskole
0217 Samisk høgskole
0236 Høgskulen i Volda
0238 Høgskulen på Vestlandet
0256 Høgskolen i Østfold
0257 Høgskolen i Oslo og Akershus
0259 Høgskolen i Sørøst-Norge
0264 Høgskolen i Innlandet
6220 Kunsthøgskolen i Oslo
8208 VID vitenskapelige høgskole
8221 MF vitenskapelig høyskole
8241 Handelshøyskolen BI
8202 Lovisenberg diakonale høgskole
8204 Høyskolen Diakonova
8223 NLA Høgskolen
8224 Dronning Mauds Minne Høgskole
8225 Steinerhøyskolen
8227 Barratt Due Musikkinstitutt
8228 Norges dansehøyskole
8232 Ansgar Teologiske Høgskole
8234 Fjellhaug Internasjonale Høgskole
8235 Musikkteaterhøyskolen
8243 Bergen Arkitekthøgskole
8247 Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
8248 Høyskolen for Ledelse og Teologi
8249 Høyskolen Kristiania
8252 Westerdals Oslo ACT
9219 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
9220 Senter for internasjonalisering av utdanning