DBH
Dokumentasjon av innholdet i DBH
NSD DBH

Rapportering studentsamskipnader


Studentsamskipnadene sender inn årsrapport når det gjelder økonomisk drift samt nøkkeltall knyttet til studentboliger, studentbarnehager, semesteravgift, antall ansatte og antall medlemmer. Rapportene danner grunnlaget for departementets årlige rapportering til Riksrevisjonen og departementets tilsyn med studentsamskipnadene.