DBH
Dokumentasjon av innholdet i DBH
NSD DBH

Rapport og planer


Årstall:
Instkode Institusjon 2013
Hele året
1110 Universitetet i Oslo
1120 Universitetet i Bergen
1130 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
1150 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1160 Universitetet i Stavanger
1170 Universitetet for miljø- og biovitenskap
1171 Universitetet i Agder
1172 Universitetet i Nordland Word 2007
0232 Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk
1210 Norges musikkhøgskole
1220 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
1240 Norges handelshøyskole
1250 Norges veterinærhøgskole
1260 Norges idrettshøgskole
0213 Høgskolen i Harstad
0214 Høgskolen i Narvik
0215 Høgskolen i Nesna
0217 Samisk høgskole
0221 Høgskolen i Nord-Trøndelag
0222 Høgskolen i Sør-Trøndelag
0231 Høgskolen i Bergen
0233 Høgskolen i Sogn og Fjordane
0235 Høgskolen Stord/Haugesund
0236 Høgskulen i Volda
0237 Høgskolen i Ålesund
0252 Høgskolen i Buskerud
0254 Høgskolen i Telemark
0255 Høgskolen i Vestfold
0256 Høgskolen i Østfold
0257 Høgskolen i Oslo og Akershus
0261 Høgskolen i Gjøvik
0262 Høgskolen i Hedmark
0263 Høgskolen i Lillehammer
6220 Kunsthøgskolen i Oslo
6230 Kunst- og designhøgskolen i Bergen
8221 MF vitenskapelig høyskole
8222 Misjonshøgskolen
8241 Handelshøyskolen BI
8201 Diakonhjemmet høgskole
8202 Lovisenberg diakonale høgskole
8204 Høyskolen Diakonova
8205 Høgskolen Betanien
8206 Haraldsplass diakonale høgskole
8223 NLA Høgskolen
8224 Dronning Mauds Minne Høgskole
8225 Steinerhøyskolen
8226 Den norske Eurytmihøyskole
8227 Barratt Due Musikkinstitutt
8228 Norges dansehøyskole
8232 Ansgar Teologiske Høgskole
8234 Fjellhaug Internasjonale Høgskole
8242 Norges Informasjonsteknologiske Høgskole
8243 Bergen Arkitekthøgskole
8247 Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
8248 Høyskolen for Ledelse og Teologi
8249 Høyskolen Kristiania
8250 Westerdals Høyskole
8251 NISS Høyskole
9220 Senter for internasjonalisering av utdanning