Data om areal
Dokumentasjon av data om areal
NSD DBH NSD : DBH : Arealer

Arealer

Skjul insttype ¦ Bytt til - som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Leietype:
Organisering:
Beregning:

Insttype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Institusjonstype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2012 2013 2014 2015 2016
Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter
92 Andre organisasjoner 0 0 2 499 5 026 8 053
62 Kunsthøyskoler 60 904 60 904 61 504 59 077 59 077
02 Statlige høyskoler 884 722 913 931 937 715 864 117 655 301
12 Statlige vitenskapelige høyskoler 178 678 178 678 114 029 114 770 115 170
11 Universiteter 2 220 466 2 273 450 2 320 112 2 337 520 2 596 249
Sum 3 344 770 3 426 963 3 435 859 3 380 510 3 433 850