Data om areal
Dokumentasjon av data om areal
NSD DBH NSD : DBH : Arealer

Arealer

Vis leietype ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Leietype:
Organisering:
Beregning:

UniversiteterNorges miljø- og biovitenskapelige universitet
Leietype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2014 2015 2016
Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter
Arealer der det betales leie til andre organisasjoner 2 704 3 651 3 651
Arealer der det betales leie til fond/legater/stiftelser 1 312 1 312 1 312
Arealer der det ikke betales leie 212 818 201 112 191 821
Sum 216 834 206 075 196 784