Data om areal
Dokumentasjon av data om areal
NSD DBH NSD : DBH : Arealer

Arealer

Vis leietype ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Leietype:
Organisering:
Beregning:

UniversiteterUniversitetet i Nordland
Leietype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2012 2013 2014 2015
Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter
Arealer der det betales leie til andre organisasjoner 10 330 10 665 10 692 10 692
Arealer der det betales leie til fond/legater/stiftelser 2 466 3 536 3 536 3 536
Arealer der det betales leie til Statsbygg 38 121 38 121 39 061 39 061
Sum 50 917 52 322 53 289 53 289