Data om areal
Dokumentasjon av data om areal
NSD DBH NSD : DBH : Arealer

Arealer

Vis leietype ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Leietype:
Organisering:
Beregning:

UniversiteterUniversitetet for miljø- og biovitenskap
Leietype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2012 2013
Kvadratmeter Kvadratmeter
Arealer der det betales leie til andre organisasjoner 288 2 347
Arealer der det betales leie til fond/legater/stiftelser 1 312 1 312
Arealer der det ikke betales leie 183 001 180 860
Sum 184 601 184 519