Data om areal
Dokumentasjon av data om areal
NSD DBH NSD : DBH : Arealer

Arealer

Vis leietype ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Leietype:
Organisering:
Beregning:

UniversiteterNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Leietype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2012 2013 2014 2015 2016
Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter
Arealer der det betales leie til andre organisasjoner 66 280 74 478 73 638 73 418 136 342
Arealer der det betales leie til Statsbygg 2 140 2 140 2 140 2 140 81 786
Arealer der det ikke betales leie 516 818 527 974 527 974 527 974 529 697
Sum 585 238 604 592 603 752 603 532 747 825