Data om areal
Dokumentasjon av data om areal
NSD DBH NSD : DBH : Arealer

Arealer

Vis leietype ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Leietype:
Organisering:
Beregning:

UniversiteterUniversitetet i Bergen
Leietype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2012 2013 2014 2015 2016
Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter
Arealer der det betales leie til andre organisasjoner 72 960 73 601 74 204 80 117 89 640
Arealer der det betales leie til fond/legater/stiftelser 393 - - - -
Arealer der det ikke betales leie 317 350 317 140 316 378 309 579 309 470
Sum 390 703 390 741 390 582 389 696 399 110