Data om areal
Dokumentasjon av data om areal
NSD DBH NSD : DBH : Arealer

Arealer

Vis leietype ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Leietype:
Organisering:
Beregning:

UniversiteterUniversitetet i Oslo
Leietype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2012 2013 2014 2015 2016
Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter
Arealer der det betales leie til andre organisasjoner 77 780 78 870 78 829 83 837 88 900
Arealer der det betales leie til Statsbygg 34 464 28 916 28 916 29 133 29 119
Arealer der det ikke betales leie 459 107 459 107 459 158 472 863 472 863
Sum 571 351 566 893 566 903 585 833 590 882