Data om areal
Dokumentasjon av data om areal
NSD DBH NSD : DBH : Arealer

Arealer

Vis leietype ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Leietype:
Organisering:
Beregning:

Statlige høgskolerHøgskolen i Hedmark
Leietype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2012 2013 2014 2015 2016
Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter
Arealer der det betales leie til andre organisasjoner 20 270 20 020 18 633 18 633 19 471
Arealer der det betales leie til Statsbygg 30 995 30 995 30 995 30 995 32 280
Arealer der det ikke betales leie 4 960 4 960 4 960 4 960 4 960
Sum 56 225 55 975 54 588 54 588 56 711