Data om areal
Dokumentasjon av data om areal
NSD DBH NSD : DBH : Arealer

Arealer

Vis leietype ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Leietype:
Organisering:
Beregning:

Statlige høgskolerHøgskolen i Vestfold
Leietype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2012 2013
Kvadratmeter Kvadratmeter
Arealer der det betales leie til andre organisasjoner 11 537 11 537
Arealer der det betales leie til Statsbygg 35 551 35 551
Arealer der det ikke betales leie 1 748 1 748
Sum 48 836 48 836