Data om areal
Dokumentasjon av data om areal
NSD DBH NSD : DBH : Arealer

Arealer

Vis leietype ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Leietype:
Organisering:
Beregning:

Statlige høgskolerHøgskolen i Bergen
Leietype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2012 2013 2014 2015 2016
Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter
Arealer der det betales leie til andre organisasjoner 38 303 38 903 41 465 14 015 16 438
Arealer der det betales leie til fond/legater/stiftelser 260 260 260 - -
Arealer der det betales leie til Statsbygg 32 218 32 218 80 383 51 871 51 871
Sum 70 781 71 381 122 108 65 886 68 309