Data om areal
Dokumentasjon av data om areal
NSD DBH NSD : DBH : Arealer

Arealer

Vis leietype ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Leietype:
Organisering:
Beregning:

Statlige høgskolerHøgskolen i Sør-Trøndelag
Leietype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2012 2013 2014 2015
Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter
Arealer der det betales leie til andre organisasjoner 51 673 72 067 51 055 51 055
Arealer der det betales leie til Statsbygg 25 421 25 421 25 421 25 421
Arealer der det ikke betales leie 5 157 5 997 5 907 5 907
Sum 82 251 103 485 82 383 82 383