Data om areal
Dokumentasjon av data om areal
NSD DBH NSD : DBH : Arealer

Arealer

Vis leietype ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Leietype:
Organisering:
Beregning:

Statlige høgskolerHøgskolen i Finnmark
Leietype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2012 2013
Kvadratmeter Kvadratmeter
Arealer der det betales leie til andre organisasjoner - 93
Arealer der det betales leie til Statsbygg 25 344 25 755
Sum 25 344 25 848