Data om areal
Dokumentasjon av data om areal
NSD DBH NSD : DBH : Arealer

Arealer

Vis instkode ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Leietype:
Organisering:
Beregning:

Institusjon Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Sorter tabellen i synkende rekkefølge. 2014 2015 2016
Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter
Senter for internasjonalisering av utdanning 2 499 2 524 5 038
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) - 2 502 3 015
Sum 2 499 5 026 8 053