Data om areal
Dokumentasjon av data om areal
NSD DBH NSD : DBH : Arealer

Arealer

Skjul instkode ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Leietype:
Organisering:
Beregning:

Kunsthøgskoler
Instkode Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2012 2013 2014 2015 2016
Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter
6230 Kunst- og designhøgskolen i Bergen 15 752 15 752 16 352 16 352 16 352
6220 Kunsthøgskolen i Oslo 45 152 45 152 45 152 42 725 42 725
Sum 60 904 60 904 61 504 59 077 59 077