Data om areal
Dokumentasjon av data om areal
NSD DBH NSD : DBH : Arealer

Arealer

Vis instkode ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Leietype:
Organisering:
Beregning:

Vitenskapelige høgskoler
Institusjon Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Sorter tabellen i synkende rekkefølge. 2012 2013 2014 2015 2016
Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter
Norges veterinærhøgskole 50 060 50 060 - - -
Norges musikkhøgskole 19 288 19 288 19 288 19 288 19 688
Norges idrettshøgskole 35 490 35 490 35 710 36 451 36 451
Norges handelshøyskole 46 472 46 472 31 663 31 663 31 663
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk 13 927 13 927 13 927 13 927 13 927
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 13 441 13 441 13 441 13 441 13 441
Sum 178 678 178 678 114 029 114 770 115 170