Data om areal
Dokumentasjon av data om areal
NSD DBH NSD : DBH : Arealer

Arealer

Vis insttype ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Leietype:
Organisering:
Beregning:

Institusjonstype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2014 2015 2016 2017 2018
Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter
Andre organisasjoner 2 499 5 026 8 053 5 676 -
Kunsthøyskoler 61 504 59 077 59 077 42 725 42 725
Statlige høyskoler 937 715 864 117 655 301 668 852 185 608
Statlige vitenskapelige høyskoler 114 029 114 770 115 170 115 773 98 343
Universiteter 2 320 112 2 337 520 2 596 249 2 656 670 2 865 421
Sum 3 435 859 3 380 510 3 433 850 3 489 696 3 192 097