Data om tilsatte
Dokumentasjon av data om tilsatte
NSD DBH NSD : DBH : Tilsatterapporter : Tilsatte

Tilsatte

Skjul st_gruppe | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Ansettelse:
Organisering:
Stilling:
Finans: Kjønn:

St_gruppe Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Stillingsgruppe Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2014 2015 2016 2017 2018
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
AD Administrative stillinger 58,0 60,6 63,4 62,6 59,9
AN Andre stillinger 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0
DR Drifts- og vedlikeholdsstillinger 22,4 19,6 18,8 21,6 21,6
ST Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling 21,1 20,8 21,3 19,7 21,8
UN Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 114,8 125,7 118,5 119,4 118,7
Sum 217,3 228,7 224,0 225,3 224,1