Data om tilsatte
Dokumentasjon av data om tilsatte
NSD DBH NSD : DBH : Tilsatterapporter : Tilsatte

Tilsatte

Skjul st_gruppe | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Ansettelse:
Organisering:
Stilling:
Finans: Kjønn:

St_gruppe Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Stillingsgruppe Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2014 2015 2016 2017 2018
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
AD Administrative stillinger 35,2 37,3 40,1 37,0 35,1
AN Andre stillinger - - - - 2,0
DR Drifts- og vedlikeholdsstillinger 4,5 5,0 5,2 5,0 5,5
ST Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling 2,0 4,0 3,0 3,0 4,0
UN Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 89,4 99,7 95,7 93,5 96,5
Sum 131,1 146,0 144,0 138,5 143,1