Data om tilsatte
Dokumentasjon av data om tilsatte
NSD DBH NSD : DBH : Tilsatterapporter : Tilsatte

Tilsatte

Skjul st_gruppe | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Ansettelse:
Organisering:
Stilling:
Finans: Kjønn:

St_gruppe Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Stillingsgruppe Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2014 2015 2016 2017 2018
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
AD Administrative stillinger 303,9 315,3 314,1 316,8 326,4
AN Andre stillinger 14,8 17,3 17,0 17,3 17,0
DR Drifts- og vedlikeholdsstillinger 58,7 44,3 45,5 49,4 46,3
ST Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling 316,5 329,0 343,1 365,3 364,2
UN Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 769,3 803,0 821,3 833,7 860,1
Sum 1463,2 1508,8 1540,9 1582,5 1614,0