Data om tilsatte
Dokumentasjon av data om tilsatte
NSD DBH NSD : DBH : Tilsatterapporter : Tilsatte

Tilsatte

Skjul st_gruppe | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Ansettelse:
Organisering:
Stilling:
Finans: Kjønn:

St_gruppe Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Stillingsgruppe Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2014 2015 2016 2017 2018
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
AD Administrative stillinger 1621,9 1665,4 1715,8 1707,5 1673,9
AN Andre stillinger 73,1 68,6 69,4 65,0 64,7
DR Drifts- og vedlikeholdsstillinger 139,0 145,9 145,2 144,7 137,4
ST Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling 934,5 924,8 951,9 977,0 917,2
UN Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 3425,5 3529,4 3726,6 3773,6 3813,8
Sum 6193,9 6334,2 6608,9 6667,7 6606,9