Data om tilsatte
Dokumentasjon av data om tilsatte
NSD DBH NSD : DBH : Tilsatterapporter : Tilsatte

Tilsatte

Skjul st_gruppe | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Ansettelse:
Organisering:
Stilling:
Finans: Kjønn:

St_gruppe Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Stillingsgruppe Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2014 2015
Totalt Totalt
AD Administrative stillinger 251,7 260,0
AN Andre stillinger 8,0 10,0
DR Drifts- og vedlikeholdsstillinger 29,1 26,7
ST Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling 43,1 44,1
UN Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 493,1 524,4
Sum 825,0 865,2