Data om tilsatte
Dokumentasjon av data om tilsatte
NSD DBH NSD : DBH : Tilsatterapporter : Tilsatte

Tilsatte

Skjul st_gruppe | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Ansettelse:
Organisering:
Stilling:
Finans: Kjønn:

St_gruppe Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Stillingsgruppe Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt
AD Administrative stillinger 649,7 677,3 713,5 738,3
AN Andre stillinger 2,0 4,0 7,0 6,0
DR Drifts- og vedlikeholdsstillinger 31,0 28,2 29,4 28,3
ST Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling 71,1 78,8 80,6 81,1
UN Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 1146,0 1177,2 1279,7 1303,6
Sum 1899,8 1965,4 2110,2 2157,3