Data om tilsatte
Dokumentasjon av data om tilsatte
NSD DBH NSD : DBH : Tilsatterapporter : Tilsatte

Tilsatte

Skjul st_gruppe | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Ansettelse:
Organisering:
Stilling:
Finans: Kjønn:

St_gruppe Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Stillingsgruppe Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2014 2015 2016 2017 2018
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
AD Administrative stillinger 88,9 91,2 92,7 94,6 85,4
AN Andre stillinger 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0
DR Drifts- og vedlikeholdsstillinger 4,1 1,9 1,8 2,0 2,0
ST Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling 14,3 17,0 16,0 15,3 17,0
UN Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 196,2 193,8 206,1 211,3 231,2
Sum 304,5 306,0 319,6 326,1 338,5