Data om tilsatte
Dokumentasjon av data om tilsatte
NSD DBH NSD : DBH : Tilsatterapporter : Tilsatte

Tilsatte

Skjul st_gruppe | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Ansettelse:
Organisering:
Stilling:
Finans: Kjønn:

St_gruppe Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Stillingsgruppe Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2014 2015 2016
Totalt Totalt Totalt
AD Administrative stillinger 204,2 218,3 234,8
AN Andre stillinger 1,0 2,0 2,0
DR Drifts- og vedlikeholdsstillinger 6,0 6,2 7,0
ST Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling 39,6 43,9 44,6
UN Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 521,5 563,8 598,1
Sum 772,2 834,2 886,5