Data om tilsatte
Dokumentasjon av data om tilsatte
NSD DBH NSD : DBH : Tilsatterapporter : Tilsatte

Tilsatte

Skjul st_gruppe | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Ansettelse:
Organisering:
Stilling:
Finans: Kjønn:

St_gruppe Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Stillingsgruppe Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2014 2015
Totalt Totalt
AD Administrative stillinger 38,0 37,9
AN Andre stillinger 2,0 3,0
DR Drifts- og vedlikeholdsstillinger 11,4 9,9
ST Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling 20,0 19,6
UN Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 124,2 119,8
Sum 195,5 190,1