NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) inneholder et bredt spekter av informasjon om hele den tertiære utdanningen i Norge som inkluderer universiteter, høyskoler og fagskoler. Datatilbudet er åpent tilgjengelig. [MER...]

Statistikk fordelt etter område

Studenter

studenter

Søkere, opptak, studenttall, eksamener, studiepoengproduksjon, kandidater, studietilbud

Vitenskapelig publisering

publisering

Publiseringspoeng, forfatterandeler, artikler, monografier

Økonomi

okonomi

Regnskap, budsjett, økonomidokumenter

Årsrapport

andre data

Årsrapport og revisjonsberetning

Doktorgrader

doktorgrader

Avlagte doktorgrader, personer i organisert doktorgradsutdanning, gjennomstrømning

Tilsatte

tilsatte

Antall årsverk, gjennomsnittsalder, aldersintervaller

Internasjonalisering

internasjonalisering

Utvekslingsstudenter, studenter med utenlandsk statsborgerskap

Andre data

biblioteker og museer

Areal og leieforhold, studentsamskipnader, biblioteker og universitetsmuseene

 

Oppdager du feil eller er det informasjon du ikke finner, vil vi gjerne ha melding om dette til dbh@nsd.no, eller per telefon til 55 58 21 17.