Finansieringssystemet

Her samles informasjon om finansieringssystemet for universiteter og høyskoler, inkludert indikatorer og datagrunnlag fra DBH.