Statistikk

Her finner du en liste over rapporter med økonomidata.

Økonomidata

Økonomidokumenter

Statlige institusjoner

  1. Regnskapsoppsett for tertial- og årsregnskap [fra 2007]
  2. Ledelseskommentarer [fra 2007]
  3. Riksrevisjonens beretning [fra 2007]

Andre organisasjoner

  1. Rapportering studentsamskipnader [fra 2009]
  2. Statlige fond [fra 2014]