Statistikk om høyere utdanning

I DBH har NSD nasjonal statistikk om høyere utdanning. Her presenterer vi tilgjengelige rapporter.

På bakgrunn av personvernlovgivning aktualisert av EUs General Data Protection Regulations (GDPR) skal statistikk basert på individdata i DBH publiseres i anonymisert form fra 1.juli 2018. Noen av rapportene vil være fjernet midlertidig. Eventuelle spørsmål vedrørende dette sendes til dbh@nsd.no.

StudenterSØKNAD
  1. Søknadstall [Fra 1996]


REGISTRERTE STUDENTER
  1. Studenter per faglige årsverk [Fra 2004]
  2. Forholdstall studenter og tilsatte


EKSAMENSRESULTATER
  1. Fordeling av karakterer
  2. Strykprosent [Fra 1986]
  3. Bestått i forhold til eksamensoppmeldte [Fra 1986]


OPPNÅDDE KVALIFIKASJONER
  1. Kandidater med uttelling i finansieringssystemet
    [Fra 2015]

Vitenskapelig publisering

Tilsatte

Økonomi

Økonomidokumenter

Internasjonalisering

Biblioteker og universitetsmuseene

Andre data