Statistikk om høyere utdanning

I DBH har NSD nasjonal statistikk om høyere utdanning. Her presenterer vi tilgjengelige standardrapporter.

StudenterSTUDIETILBUD
 1. Kvalifikasjoner [Fra 1981]
 2. Studieprogrammer og emner [Fra 2007] [..Flere valg..]
 3. Studieplasser [Fra 2007]
SØKNAD
 1. Søknadsdata [...]
 2. Gj.snitt opptakspoeng [Fra 2007]


OPPTAK
 1. Opptakstall [Fra 1995]
 2. Opptakstall (med andel perm. og førsteg.registrerte) [Fra 2008]
REGISTRERTE STUDENTER
 1. Registrerte studenter [...]
 2. Studenter per faglige årsverk [Fra 2004]
 3. Forholdstall studenter og tilsatte


EKSAMENSRESULTATER
 1. Fordeling av karakterer [...]
 2. Strykprosent [Fra 1986]
 3. Bestått i forhold til eksamensoppmeldte [Fra 1986]


VALGFAG OG ANDRE TILLEGGSKVALIFIKASJONER
 1. Fordypning for lærere [...]
 2. Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU) [...]
 3. Utvekslingsopphold [Fra 1995]


Studentdokumenter

Doktorgrader

Vitenskapelig publisering

Tilsatte

Økonomi

Økonomidokumenter

Statlige institusjoner

 1. Regnskapsoppsett for tertial- og årsregnskap [fra 2007]
 2. Ledelseskommentarer [fra 2007]
 3. Riksrevisjonens beretning [fra 2007]

Andre organisasjoner

 1. Rapportering studentsamskipnader [fra 2009]
 2. Statlige fond [fra 2014]

Internasjonalisering

Biblioteker og universitetsmuseene

Andre data