Retningslinjer for fil- og dataformat

Fra og med våren 2006 tar vi i bruk nye rutiner for mottak av datafiler fra institusjonene til DBH. For å forenkle automatisk validering og innlegging av data stiller vi strengere krav til filformat og datakvalitet for alle filer som leveres til oss.

For rapportering av vitenskapelig publisering gjelder egne retningslinjer.

Krav til filformat

Krav til data

Eksempel

Dataene i utdraget under gjelder for tabellen Kandidatbenevnelser (KURS_KAND_ENDRING).

"0211";"450000";2005;1;"AKVAKULT";"HØGSKOLEKANDIDAT";"FISKERIFAG";"HU";
"0211";"460000";2005;1;"ALMLÆR";"ALLMENNLÆRERUTDANNING";"ALU";"PR";
"0211";"460000";2005;1;"ALMLÆR-D";"ALLMENNLÆRERUTDANNING";"ALU";"PR";
"0211";"450000";2005;1;"BAAKVA";"Bachelor i akvakultur";"FISKERIFAG";"LG";
"0211";"450000";2005;1;"BACBIOL";"Bachelor i Biologgi";"REALFAG";"LG";
"0211";"120000";2005;1;"BACEL";"Sammensatt Bachelor";"ANNET";"LG";
(...)

Legg merke til at både kodefelt av typen CHAR og bekrivelsesfelt av typen VARCHAR kvalifiseres med doble hermetegn.