Rapportering

Her gis informasjon om rapporteringskrav og dokumentasjon av disse kravene i form av tabeller. I tillegg er det inngang til rapporteringsystemet for overføring av data til DBH.