Egne analyser

DBHs datasett for Egne analyser er under utvikling og er derfor midlertidig tatt vekk fra sidene. Bakgrunnen for dette er et behov for å fornye det tekniske opplegget for å sikre at datasettene inneholder god nok datakvalitetet på samme nivå som resten av de dataene du finner i DBH.

Dersom du trenger data som ikke er å finne ellers i DBH kan du sende en forespørsel til dbh@nsd.no.

Datasett om tilsatte

Datasett om økonomi