Dokumentasjon av nøkkeltall og egne analyser

Nøkkeltall og egne analyser bygger på en OLAP-løsning. Dataene struktureres på en standardisert måte, og blir gjort tilgjengelig i flerdimensjonale kuber.

Dette gjør det mulig å:

Kubene i DBH er delt inn i ulike datasett. På de følgende sidene finnes beskrivelser av dimensjonene og indikatorene som inngår i de ulike kubene. En forklaring til brukergrensesnittet er også tilgjengelig.

Datasett

Datasett er det øverste nivået i modellen. De ulike kubene kategoriseres som tilhørende ett datasett, for eksempel "datasett om studenter" eller "datasett om økonomi".
- Oversikt over tilgjengelige datasett

Kuber

En kube er en tabellstruktur som gjør det mulig å analysere data i flere dimensjoner.
- Oversikt over tilgjengelige kuber

Dimensjoner

Dimensjoner er kategorier av data som ikke overlapper hverandre. Ofte er en dimensjon organisert i et hierarki med flere nivåer. "Institusjon" er et eksempel på en dimensjon som i DBH er tilknyttet et hierarki med fire nivåer: institusjonstype, institusjon, fakultet og institutt.
- Oversikt over tilgjengelige dimensjoner

Indikatorer

En indikator er en måleenhet som representerer statistiske data. Eksempler på slike mål eller fakta er "kvinneandel", "søkere" og "strykprosent".
- Oversikt over tilgjengelige indikatorer

kubesystemet

Nøkkeltall og egne analyser bygger på analysetjeneren Mondrian (Pentaho Corporation) og analysegrensesnittet JPivot (Tonbeller AG).