Denne rapporten kan vise enten publikasjonspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner for et gitt år.

Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Ved å klikke på verdiene i denne kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. Forfatterandeler blir summert opp på de ulike institusjonsnivåer. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publikasjonspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill]

Publikasjonspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publikasjonspoeng.

Det helsevitenskapelige fakultet
Publiseringsnivå Publikasjonsform
Enhet Publikasjons- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika artikler Antologi-artikler Mono- grafier
Totalt: 599,9 269,7 -0,2 % 100,0 % 244,5 80,5 % 19,5 % 91,3 % 8,7 % 0,0 %
Det helsevitenskapelige fakultet 599,9 269,7 -0,2 % 100,0 % 244,5 80,5 % 19,5 % 91,3 % 8,7 % 0,0 %
Fakultetsadministrasjon 2,0 0,0 0,0 % 0,3 % 1,4 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for medisinsk biologi 66,8 31,2 -19,1 % 11,1 % 23,2 74,2 % 25,8 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for samfunnsmedisin 188,3 104,2 11,2 % 31,4 % 65,6 71,4 % 28,6 % 98,2 % 1,8 % 0,0 %
Institutt for klinisk medisin 163,4 48,0 5,3 % 27,2 % 60,1 84,1 % 15,9 % 93,2 % 6,8 % 0,0 %
Institutt for farmasi 39,1 12,2 5,7 % 6,5 % 13,7 65,5 % 34,5 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for klinisk odontologi 22,1 6,2 14,6 % 3,7 % 7,4 85,5 % 14,5 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for psykologi 44,8 17,7 -14,7 % 7,5 % 24,4 87,5 % 12,5 % 90,4 % 9,6 % 0,0 %
Institutt for helse- og omsorgsfag 52,0 37,4 -9,0 % 8,7 % 33,6 92,8 % 7,2 % 68,2 % 31,8 % 0,0 %
Regionalt kunnskapssenter for barn og unges utvikling - NOR 21,5 12,9 -19,6 % 3,6 % 15,1 85,6 % 14,4 % 80,2 % 19,8 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.