Denne rapporten kan vise enten publikasjonspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner for et gitt år.

Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Ved å klikke på verdiene i denne kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. Forfatterandeler blir summert opp på de ulike institusjonsnivåer. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publikasjonspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill]

Publikasjonspoeng og forfatterandeler 2016: VID vitenskapelige høgskole

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publikasjonspoeng.

VID vitenskapelige høgskole
Publiseringsnivå Publikasjonsform
Enhet Publikasjons- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika artikler Antologi-artikler Mono- grafier
Totalt: 132,5 71,8 ∞ % 100,0 % 84,2 73,6 % 26,4 % 59,9 % 37,4 % 2,7 %
VID vitenskapelige høgskole 132,5 71,8 ∞ % 100,0 % 84,2 73,6 % 26,4 % 59,9 % 37,4 % 2,7 %
Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag 56,8 17,3 0,0 % 42,8 % 43,2 85,0 % 15,0 % 54,3 % 41,6 % 4,0 %
Fakultet for sosialfag 16,5 13,8 0,0 % 12,4 % 11,5 50,5 % 49,5 % 43,6 % 56,4 % 0,0 %
Fakultet for helsefag 31,0 25,1 0,0 % 23,4 % 16,9 85,5 % 14,5 % 88,2 % 11,8 % 0,0 %
(Uspesifisert enhet) 1,7 1,7 0,0 % 1,3 % 2,0 50,0 % 50,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
(Prorektor) forskning 26,6 13,9 0,0 % 20,1 % 10,5 37,3 % 62,7 % 66,7 % 28,6 % 4,8 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.