Denne rapporten kan vise enten publikasjonspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner for et gitt år.

Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Ved å klikke på verdiene i denne kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. Forfatterandeler blir summert opp på de ulike institusjonsnivåer. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publikasjonspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill]

Publikasjonspoeng og forfatterandeler 2016: Høgskolen i Lillehammer

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publikasjonspoeng.

Høgskolen i Lillehammer
Publiseringsnivå Publikasjonsform
Enhet Publikasjons- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika artikler Antologi-artikler Mono- grafier
Totalt: 137,8 47,0 -33,4 % 100,0 % 98,3 92,1 % 7,9 % 58,9 % 38,0 % 3,1 %
Høgskolen i Lillehammer 137,8 47,0 -33,4 % 100,0 % 98,3 92,1 % 7,9 % 58,9 % 38,0 % 3,1 %
Den norske filmskolen 1,0 0,0 0,0 % 0,7 % 1,0 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap 25,1 5,6 42,3 % 18,2 % 25,4 99,2 % 0,8 % 56,4 % 43,6 % 0,0 %
Avdeling for TV-fag 0,7 0,0 0,0 % 0,5 % 1,0 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Avdeling for samfunnsvitenskap 64,9 13,8 36,2 % 47,1 % 38,8 87,9 % 12,1 % 63,9 % 32,2 % 3,9 %
Avdeling for pedagogikk og sosialfag 46,2 27,6 4,5 % 33,5 % 32,1 91,2 % 8,8 % 55,6 % 39,8 % 4,7 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.