Denne rapporten kan vise enten publikasjonspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner for et gitt år.

Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Ved å klikke på verdiene i denne kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. Forfatterandeler blir summert opp på de ulike institusjonsnivåer. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publikasjonspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill]

Publikasjonspoeng og forfatterandeler 2016: Nord universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publikasjonspoeng.

Nord universitet
Publiseringsnivå Publikasjonsform
Enhet Publikasjons- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika artikler Antologi-artikler Mono- grafier
Totalt: 316,1 135,6 ∞ % 100,0 % 197,4 87,6 % 12,4 % 69,0 % 29,0 % 2,0 %
Nord universitet 316,1 135,6 ∞ % 100,0 % 197,4 87,6 % 12,4 % 69,0 % 29,0 % 2,0 %
Profesjonshøgskolen 61,1 36,6 0,0 % 19,3 % 49,4 93,1 % 6,9 % 67,5 % 32,5 % 0,0 %
Handelshøgskolen 61,4 22,2 0,0 % 19,4 % 31,6 80,4 % 19,6 % 79,5 % 19,0 % 1,6 %
Fakultet for samfunnsvitenskap 82,3 36,5 0,0 % 26,0 % 48,9 80,1 % 19,9 % 53,3 % 41,6 % 5,1 %
Fakultet for biovitenskap og akvakultur 40,3 5,9 0,0 % 12,7 % 18,3 91,2 % 8,8 % 93,0 % 7,0 % 0,0 %
Avdeling for næring, samfunn og natur 20,6 8,3 0,0 % 6,5 % 14,2 100,0 % 0,0 % 55,5 % 37,4 % 7,1 %
Avdeling for lærerutdanning 26,5 8,1 0,0 % 8,4 % 18,8 90,5 % 9,5 % 94,7 % 5,3 % 0,0 %
Avdeling for helsefag 23,8 17,9 0,0 % 7,5 % 16,3 88,9 % 11,1 % 55,0 % 45,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.