Denne rapporten kan vise enten publikasjonspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner for et gitt år.

Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Ved å klikke på verdiene i denne kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. Forfatterandeler blir summert opp på de ulike institusjonsnivåer. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publikasjonspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill]

Publikasjonspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publikasjonspoeng.

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Publiseringsnivå Publikasjonsform
Enhet Publikasjons- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika artikler Antologi-artikler Mono- grafier
Totalt: 2 012,4 737,8 10,0 % 100,0 % 983,4 77,9 % 22,1 % 77,2 % 20,7 % 2,1 %
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 2 012,4 737,8 10,0 % 100,0 % 983,4 77,9 % 22,1 % 77,2 % 20,7 % 2,1 %
Universitetsdirektøren/Sentraladministrasjonen 4,2 0,0 1 104,9 % 0,2 % 1,4 64,7 % 35,3 % 82,4 % 17,6 % 0,0 %
Universitetsbiblioteket i Tromsø 8,1 4,3 -58,2 % 0,4 % 7,2 88,4 % 11,6 % 67,4 % 32,6 % 0,0 %
Tromsø museum - universitetsmuseet 44,7 14,7 -3,8 % 2,2 % 26,1 81,8 % 18,2 % 68,4 % 24,0 % 7,7 %
Fakultet for naturvitenskap og teknologi 433,2 98,5 23,0 % 21,5 % 172,5 69,8 % 30,2 % 94,9 % 5,1 % 0,0 %
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi 72,1 11,0 0,0 % 3,6 % 50,6 91,3 % 8,7 % 78,7 % 21,3 % 0,0 %
Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag (IRS-fak) 46,6 23,3 8,6 % 2,3 % 33,0 85,2 % 14,8 % 53,2 % 43,7 % 3,0 %
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 441,1 183,4 5,4 % 21,9 % 277,3 76,6 % 23,4 % 56,7 % 39,5 % 3,8 %
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi 274,5 92,5 11,2 % 13,6 % 126,8 81,4 % 18,6 % 88,7 % 11,3 % 0,0 %
Det kunstfaglige fakultet 8,0 8,0 150,0 % 0,4 % 4,0 100,0 % 0,0 % 75,0 % 0,0 % 25,0 %
Det juridiske fakultet 75,5 28,0 40,9 % 3,7 % 35,7 62,4 % 37,6 % 45,6 % 37,6 % 16,8 %
Det helsevitenskapelige fakultet 599,9 269,7 -0,2 % 29,8 % 244,5 80,5 % 19,5 % 91,3 % 8,7 % 0,0 %
Avdeling vernepleie 4,5 4,4 0,0 % 0,2 % 4,4 100,0 % 0,0 % 56,0 % 44,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.