Institusjonene rapporterer antall publikasjoner og forfattere til DBH. Denne rapporten kan vise enten publikasjonspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner for et gitt år.

Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Ved å klikke på verdiene i denne kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. Forfatterandeler blir summert opp på de ulike institusjonsnivåer. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publikasjonspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill]

Publikasjonspoeng og forfatterandeler 2012: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Publiseringsnivå Publikasjonsform
Enhet Publikasjons- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika artikler Antologi-artikler Mono- grafier
Totalt: 3 180,3 784,8 13,7 % 100,0 % 2 348,9 78,3 % 21,7 % 75,7 % 23,3 % 1,0 %
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 3 180,3 784,8 13,7 % 100,0 % 2348,9 78,3 % 21,7 % 75,7 % 23,3 % 1,0 %
Vitenskapsmuseet 43,0 11,5 70,7 % 1,4 % 38,1 91,8 % 8,2 % 88,0 % 12,0 % 0,0 %
Universitetsbiblioteket 0,8 0,8 -50,0 % 0,0 % 0,8 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Sentraladministrasjonen 1,0 0,0 -78,1 % 0,0 % 0,5 50,0 % 50,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Sentra for fremragende forskning 93,6 11,8 -12,6 % 2,9 % 81,5 87,9 % 12,1 % 68,6 % 31,4 % 0,0 %
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 486,8 180,6 31,7 % 15,3 % 386,6 75,0 % 25,0 % 61,4 % 37,1 % 1,5 %
Fakultet for naturvitenskap og teknologi 628,3 144,9 20,4 % 19,8 % 384,5 67,3 % 32,7 % 93,9 % 6,1 % 0,0 %
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi 673,0 95,8 18,1 % 21,2 % 498,9 79,4 % 20,6 % 80,3 % 19,6 % 0,1 %
Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk 541,5 86,3 5,3 % 17,0 % 434,6 85,6 % 14,4 % 71,7 % 27,2 % 1,1 %
Fakultet for arkitektur og billedkunst 25,5 7,0 -20,7 % 0,8 % 22,0 91,1 % 8,9 % 37,5 % 57,9 % 4,6 %
Det medisinske fakultet 370,9 129,0 18,7 % 11,7 % 266,7 79,8 % 20,2 % 96,1 % 3,9 % 0,0 %
Det humanistiske fakultet 315,6 116,6 -6,0 % 9,9 % 234,4 77,1 % 22,9 % 47,9 % 47,4 % 4,6 %
Andre sentra 0,5 0,5 -35,1 % 0,0 % 0,5 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.