Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2012: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika artikler Antologi-artikler Mono- grafier
Totalt: 3 180,3 784,8 13,7 % 100,0 % 2 348,9 78,3 % 21,7 % 75,7 % 23,3 % 1,0 %
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 3 180,3 784,8 13,7 % 100,0 % 2348,9 78,3 % 21,7 % 75,7 % 23,3 % 1,0 %
Vitenskapsmuseet 43,0 11,5 70,7 % 1,4 % 38,1 91,8 % 8,2 % 88,0 % 12,0 % 0,0 %
Universitetsbiblioteket 0,8 0,8 -50,0 % 0,0 % 0,8 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Sentra for fremragende forskning 93,6 11,8 -12,6 % 2,9 % 81,5 87,9 % 12,1 % 68,6 % 31,4 % 0,0 %
Fellesadministrasjonen 1,0 0,0 -78,1 % 0,0 % 0,5 50,0 % 50,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 486,8 180,6 31,7 % 15,3 % 386,6 75,0 % 25,0 % 61,4 % 37,1 % 1,5 %
Fakultet for naturvitenskap 628,3 144,9 20,4 % 19,8 % 384,5 67,3 % 32,7 % 93,9 % 6,1 % 0,0 %
Fakultet for medisin og helsevitenskap 370,9 129,0 18,7 % 11,7 % 266,7 79,8 % 20,2 % 96,1 % 3,9 % 0,0 %
Fakultet for ingeniørvitenskap 673,0 95,8 18,1 % 21,2 % 498,9 79,4 % 20,6 % 80,3 % 19,6 % 0,1 %
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk 541,5 86,3 5,3 % 17,0 % 434,6 85,6 % 14,4 % 71,7 % 27,2 % 1,1 %
Fakultet for arkitektur og design 25,5 7,0 -20,7 % 0,8 % 22,0 91,1 % 8,9 % 37,5 % 57,9 % 4,6 %
Det humanistiske fakultet 315,6 116,6 -6,0 % 9,9 % 234,4 77,1 % 22,9 % 47,9 % 47,4 % 4,6 %
Andre sentra 0,5 0,5 -35,1 % 0,0 % 0,5 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.