Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2009: Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Lillehammer
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 111,2 14,9 12,7 % 100,0 % 92,0 96,6 % 3,4 % 47,5 % 45,8 % 6,7 %
Høgskolen i Lillehammer 111,2 14,9 12,7 % 100,0 % 92,0 96,6 % 3,4 % 47,5 % 45,8 % 6,7 %
Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap 37,6 8,1 0,0 % 33,8 % 26,8 96,3 % 3,7 % 36,5 % 52,3 % 11,2 %
Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap 8,1 0,0 -47,7 % 7,3 % 7,0 85,7 % 14,3 % 57,1 % 42,9 % 0,0 %
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap 34,0 2,4 0,0 % 30,6 % 27,2 98,2 % 1,8 % 66,0 % 26,7 % 7,4 %
Avdeling for helse og sosialfag 28,3 4,4 -26,9 % 25,4 % 28,5 99,6 % 0,4 % 36,6 % 59,4 % 4,1 %
(Uspesifisert enhet) 3,2 0,0 0,0 % 2,9 % 2,5 80,2 % 19,8 % 60,5 % 39,5 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.