Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika artikler Antologi-artikler Mono- grafier
Totalt: 23 809,0 8 044,0 17,0 % 100,0 % 12 122,7 78,2 % 21,8 % 73,9 % 24,2 % 1,9 %
Universiteter 19 375,9 6 270,3 11,2 % 81,4 % 9444,4 76,8 % 23,2 % 76,6 % 21,7 % 1,7 %
Nord universitet 316,1 135,6 0,0 % 1,3 % 197,4 87,6 % 12,4 % 69,0 % 29,0 % 2,0 %
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1031,2 351,5 8,8 % 4,3 % 505,4 79,8 % 20,2 % 88,6 % 10,8 % 0,5 %
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 5046,8 1331,7 15,2 % 21,2 % 2624,2 79,1 % 20,9 % 78,9 % 20,1 % 0,9 %
Universitetet i Agder 649,1 187,3 -5,0 % 2,7 % 406,9 86,8 % 13,2 % 60,9 % 36,5 % 2,6 %
Universitetet i Bergen 3223,2 997,1 5,4 % 13,5 % 1454,3 73,1 % 26,9 % 78,9 % 19,1 % 2,0 %
Universitetet i Oslo 6292,1 2283,1 8,0 % 26,4 % 2835,9 73,2 % 26,8 % 74,2 % 23,7 % 2,1 %
Universitetet i Stavanger 805,0 246,4 8,9 % 3,4 % 436,8 79,5 % 20,5 % 73,2 % 24,9 % 1,9 %
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 2012,4 737,8 12,8 % 8,5 % 983,4 77,9 % 22,1 % 77,2 % 20,7 % 2,1 %
Statlige vitenskapelige høyskoler 624,6 203,7 3,0 % 2,6 % 312,4 73,1 % 26,9 % 80,7 % 17,1 % 2,2 %
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 27,3 83,2 % 16,8 % 52,9 % 43,4 % 3,7 %
Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk 101,3 29,1 3,3 % 0,4 % 53,5 91,2 % 8,8 % 81,7 % 12,9 % 5,5 %
Norges handelshøyskole 280,4 92,1 13,9 % 1,2 % 119,3 66,3 % 33,7 % 87,6 % 10,7 % 1,7 %
Norges idrettshøgskole 242,9 82,5 -7,4 % 1,0 % 90,5 69,9 % 30,1 % 81,7 % 18,3 % 0,0 %
Norges musikkhøgskole 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 21,8 66,4 % 33,6 % 70,2 % 25,2 % 4,6 %
Statlige høyskoler 2 636,3 1 256,6 57,9 % 11,1 % 1689,7 87,3 % 12,7 % 64,3 % 34,0 % 1,7 %
Høgskolen i Bergen 287,7 148,2 16,7 % 1,2 % 162,6 88,9 % 11,1 % 68,5 % 31,5 % 0,0 %
Høgskolen i Hedmark 208,3 65,5 15,7 % 0,9 % 120,4 89,3 % 10,7 % 62,3 % 33,9 % 3,8 %
Høgskolen i Lillehammer 137,8 47,0 19,6 % 0,6 % 98,3 92,1 % 7,9 % 58,9 % 38,0 % 3,1 %
Høgskolen i Oslo og Akershus 969,9 534,4 36,5 % 4,1 % 670,5 85,5 % 14,5 % 63,2 % 36,1 % 0,7 %
Høgskolen i Sogn og Fjordane 135,6 55,4 25,8 % 0,6 % 65,3 85,0 % 15,0 % 71,2 % 25,0 % 3,8 %
Høgskolen i Sørøst-Norge 576,9 256,9 0,0 % 2,4 % 360,4 90,1 % 9,9 % 65,0 % 32,6 % 2,3 %
Høgskolen i Østfold 137,2 52,8 40,4 % 0,6 % 99,8 83,0 % 17,0 % 65,8 % 34,2 % 0,0 %
Høgskolen Stord/Haugesund 66,3 38,4 -2,0 % 0,3 % 45,1 95,2 % 4,8 % 79,6 % 20,4 % 0,0 %
Høgskulen i Volda 100,3 43,7 -10,2 % 0,4 % 56,8 77,7 % 22,3 % 55,5 % 35,1 % 9,4 %
Samisk høgskole 16,4 14,3 -49,7 % 0,1 % 10,6 76,5 % 23,5 % 47,4 % 52,6 % 0,0 %
Kunsthøyskoler 0,0 0,0 0,0 % 4,0 100,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % 0,0 %
Kunsthøgskolen i Oslo 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 4,0 100,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % 0,0 %
Private vitenskapelige høyskoler 745,1 180,5 103,1 % 3,1 % 404,8 74,2 % 25,8 % 57,5 % 36,8 % 5,7 %
Det teologiske menighetsfakultet 175,6 32,4 44,1 % 0,7 % 88,9 76,6 % 23,4 % 60,0 % 27,0 % 12,9 %
Handelshøyskolen BI 437,0 76,3 78,3 % 1,8 % 231,7 73,6 % 26,4 % 55,6 % 40,4 % 4,0 %
VID vitenskapelige høgskole 132,5 71,8 0,0 % 0,6 % 84,2 73,6 % 26,4 % 59,9 % 37,4 % 2,7 %
Private høyskoler 427,1 132,8 50,9 % 1,8 % 267,4 79,4 % 20,6 % 55,9 % 38,8 % 5,2 %
Ansgar Teologiske Høgskole 13,6 2,4 0,8 % 0,1 % 11,5 82,6 % 17,4 % 69,6 % 30,4 % 0,0 %
Dronning Mauds Minne Høgskole 52,0 35,7 -18,4 % 0,2 % 39,6 93,7 % 6,3 % 44,6 % 47,8 % 7,6 %
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 28,0 0,0 35,0 % 0,1 % 18,0 88,9 % 11,1 % 72,2 % 16,7 % 11,1 %
Høyskolen Diakonova 41,1 35,1 198,9 % 0,2 % 31,1 95,5 % 4,5 % 50,2 % 49,8 % 0,0 %
Høyskolen for Ledelse og Teologi 12,7 1,0 30,9 % 0,1 % 5,5 81,8 % 18,2 % 81,8 % 0,0 % 18,2 %
Høyskolen Kristiania 52,5 1,7 64,6 % 0,2 % 27,0 90,3 % 9,7 % 85,2 % 5,6 % 9,3 %
Lovisenberg diakonale høgskole 27,6 20,6 121,4 % 0,1 % 9,9 72,1 % 27,9 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
NLA Høgskolen 101,7 13,7 45,8 % 0,4 % 72,8 56,4 % 43,6 % 25,7 % 68,1 % 6,2 %
Norges Dansehøyskole 0,8 0,8 0,0 % 0,0 % 0,8 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Steinerhøyskolen 13,6 8,7 232,0 % 0,1 % 8,8 100,0 % 0,0 % 88,6 % 0,0 % 11,4 %
Westerdals Oslo ACT 83,5 13,1 92,4 % 0,4 % 42,6 78,5 % 21,5 % 72,1 % 27,9 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®