Denne rapporten kan vise enten publikasjonspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner for et gitt år.

Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Ved å klikke på verdiene i denne kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. Forfatterandeler blir summert opp på de ulike institusjonsnivåer. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publikasjonspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill]

Antall publikasjoner 2016: Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 395 111 257 123 15
Handelshøyskolen BI
(Uspesifisert enhet) 6 4 2 2 2 2
Institutt for finans 6 2 4 5 1 0
Institutt for samfunnsøkonomi 42 17 25 40 1 1
Institutt for ledelse og organisasjon 112 76 36 75 35 2
Institutt for strategi 50 37 13 43 7 0
Institutt for kommunikasjon og kultur 57 45 12 30 22 5
Institutt for markedsføring 24 19 5 23 1 0
Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi 21 18 3 20 1 0
Forskningsadministrativ avdeling 1 1 0 1 0 0
Institutt for rettsvitenskap og styring 76 65 11 18 53 5

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Merk: For institusjoner med mer enn to organisatoriske nivåer, kan antall publikasjoner på fakultetsnivå være noe høyere enn reelt. Se dokumentasjon av rapporten for nærmere forklaring.